De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De zorg in beweging Een blik vanuit het ziekenhuis naar buiten 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De zorg in beweging Een blik vanuit het ziekenhuis naar buiten 1."— Transcript van de presentatie:

1 De zorg in beweging Een blik vanuit het ziekenhuis naar buiten 1

2 2 Stijging zorgkosten 1981 - 2010 1981-20101981-20002001-2010 Nominaal (groei % per jaar) 5,65,06,7 Prijs zorg2,62,82,3 Volume (= nominaal minus prijs zorg) 3,02,24,4 Demografie1,01,10,7 Inkomen per persoon1,91,82,0 Onverklaard (volumen - -demografie-inkomen) 0,1-0,71,1

3 3 Zorg en levensverwachting in 4 scenario’s 20102040 trend2040 lagere kosten 2040 minder gezond 2040 betere zorg Levensverwachting mannen 78,883 7988 Levensverwachting vrouwen 82,786 8390 Zorguitgaven totaal (% bbp) 13,222192131 Zorguitgaven Curatieve zorg 8,713111221 Zorguitgaven Langdurige zorg 4,19789 Kostendekkende Belasting / premies* 23,536313447 % Werkgelegenheid totale zorg 12,82220 29 * % bruto gezinsin- komen (2 verdiener)

4 4 Het speelveld in de zorg anno 2012 patiënt verzekeraar zorgaanbieder

5 5 Werken marktmechanismen in de zorg ???? 1.Asymmetrische markt 2.Het aantal aanbieders is veelal te beperkt 3.De politiek durft de markt niet te laten werken 4.Oligopolie van sturende verzekeraars 5.Er zijn grote kwaliteitsverschillen die meestal niet zichtbaar zijn 6.De loyaliteit van de patiënt aan de zorgaanbieder is erg hoog 7.Ervaringen DBC systeem: volume stijgt, prijs per eenheid neemt af, maar totale kosten stijgen 8.De NMA denkt “micro” en werkt contraproductief 9.De groei in de zorg moet worden geremd

6 6 Huidig regeringsbeleid 1.“Gereguleerde marktwerking”  “prestatiebekostiging” 2.Macro prijsbeheersingsinstrument minister als “reserve wapen” 3.Kwaliteit transparant maken met hogere eisen (maar terugdeinzen voor de consequenties) 4.“Hoofdlijnenakkoord” met de sector om de groei te beperken 5.Verder: houdt afstand

7 7 Het ziekenhuis in beweging: Invoering prestatiebekostiging 2012 1.Invoering DOT: “DBC op weg naar transparantie”, d.w.z. van 30% naar 100% prestatiebekostiging 2.Schaduwbudget (“transitiebedrag”) gedurende 2 jaar als vangnet 3.Honorariumplafond medisch specialisten met verdeelmodel

8 8 Gevolgen DOT Voor ziekenhuizen: -Onzekerheid die 2 jaar voor een deel door het vangnet wordt opgevangen -Imperfecties in het tarievensysteem (deels vrije prijzen, deel maximumprijzen waarvan sommigen niet dekkend) -Registratie, registratie, registratie -Risico, risico, risico (15% eigen vermogen) Voor verzekeraars: -Onzekerheid (geen vangnet) t.a.v. de schadelast -Verevening valt weg Gevolgen: -Onderhandelingen veel en veel harder -Risico voor beide partijen

9 9 Specialisten honorariumverdeelmodel 1.Overschrijding afgelopen jaren macrobudget specialisten 2.Honorariumplafond per ziekenhuis voor de komende jaren 3.Verdeling achter de voordeur van het honorariumplafond (afscheid van oude historische verdeling) 4.Spannend traject met emotie

10 10 De verwachting naar de toekomst (korte termijn) ????????????

11 11 Hoe blijft de zorg in de toekomst ook betaalbaar ? Structurele interventies 1.Remmen van de vraag naar zorg 2.Substitutie 3.Hoger eigen risico 4.Verkleining van het verzekerde pakket 5.Reductie van capaciteit 6.Wachtlijsten accepteren 7.Focus innovatie naar verlagen van de kosten in plaats naar verhogen kwaliteit 8.Inzet mantelzorgers 9.“Zorgsparen” 10.Andere systematiek ? --  maar de eerste € van het nieuwe systeem moet nog binnenkomen 11.……..

12 Is wat er nu gebeurt voldoende ? Nee !!! 12


Download ppt "De zorg in beweging Een blik vanuit het ziekenhuis naar buiten 1."

Verwante presentaties


Ads door Google