De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

QUICK SCAN OP KWALITEIT EN EFFICIËNTIE VAN DE SERVICES

Verwante presentaties


Presentatie over: "QUICK SCAN OP KWALITEIT EN EFFICIËNTIE VAN DE SERVICES"— Transcript van de presentatie:

1 QUICK SCAN OP KWALITEIT EN EFFICIËNTIE VAN DE SERVICES
Een snelle doorlichting van uw ondersteunende processen

2 Inhoudsopgave Introductie Waarnemingen Visie Missie Probleemstelling
Waarom een Quick Scan Wanneer is een QS doeltreffend

3 WAARNEMINGEN De Sector Gezondheidszorg is in beweging
Verzakelijking (ZZP en DBC) Financiële druk, risicodrager financieel resultaat Verlegging Focus van Cure naar Care Zorg meer in netwerken en dichter bij huis georganiseerd Patiënt centralere rol, individualisering zorg Vraaggestuurde zorg Taakverschuiving tussen professionals Toename zorgvraag Fusies van Zorginstellingen

4 VISIE Verzakelijking Verlegging focus Cure en Care Klanttevredenheid
Transparantie in de dienstverlening en kosten Flexibiliseren van de kosten Van integrale subsidiestromen naar productgerichte financiering Verlegging focus Cure en Care Van professie gestuurd naar klant gestuurd Andere wijze van aanbieden services Andere competenties en attitude van medewerkers Van Product Leiderschap en Operational Excellence naar Customer Intimacy Klanttevredenheid Focus op primair proces Effectiviteit en efficiëntie als norm voor de secondaire processen Fusies van Zorginstellingen Inrichting integrale en centrale informatievoorziening Standaardisatie procedures en kwaliteit van de dienstverlening Opkomst shared service centers

5 MISSIE Op basis van maatwerk, met behulp van de bewezen
technieken,een korte doorlooptijd en vaste (vooraf afgesproken) kosten: Helder krijgen van de zwakke plekken in de processen en hoe zwaar de risico’s zijn die hiermee gelopen worden In kaart brengen van de Quick winns, grootste effecten op korte termijn en met beperkte middelen / inspanning te bereiken

6 WAAROM EEN QUICK SCAN Snel inzicht in de mate van:
Efficiëntie en Effektiviteit van de processen en services* Bedrijfsrisico (of en waar deze gelopen wordt) Verbetering van uw concurrentie positie Verhogen bestuurbaarheid en invloed Kosten reductie Verzakelijking van mens en middelen Mitigatie van de risico’s Verhogen klanttevredenheid * Onder services verstaan wij de output van de processen die uiteindelijk leiden tot het dienstaanbod

7 Wanneer is een Quick Scan doeltreffend
Bij diversiteit in aanpak en naleving van procedures (en de workarounds door medewerkers ingezet) Ongestructureerdheid, niet planmatig werken Ontbreken Management instrumenten Ontbreken Management informatie Geen inzicht waar de kosten bespaard kunnen worden Niet voldoende inzicht in de mate waarin risico gelopen wordt Indien de Make or Buy vraag zich voordoet (zelf blijven doen of uitbesteden / inkopen

8 Wie zijn de ontwikkelaars van deze QS
Palte Management Diensten, gespecialiseerd in Interim Management opdrachten en jarenlange brede ervaring binnen directies van diverse zorginstellingen Anne Marie Tielkemeijer-im, gespecialiseerd in Interim- en Project Management opdrachten op logistiek en facilitair gebied PMD & AmT-im combineert kennis en ervaring van de sector met de ontwikkelingen op facilitair, logistiek en overige secondaire processen

9 Voor meer informatie, folder of uitgebreide presentatie
Uitgebreide versie van deze presentatie, inclusief aanpak, kosten indicatie en analyse methodieken Introductie en algemene beschrijving van het onderzoek, de inhoud en de risico analyse Contact: PMD Palte Management Diensten B.V. Anne Marie Tielkemeijer Interim Management e: e:


Download ppt "QUICK SCAN OP KWALITEIT EN EFFICIËNTIE VAN DE SERVICES"

Verwante presentaties


Ads door Google