De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie Mensontwikkeling WSD

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie Mensontwikkeling WSD"— Transcript van de presentatie:

1 Visie Mensontwikkeling WSD
MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend. Iedereen is ontwikkelbaar. Een hoger trapje op de reïntegratie-ladder leidt tot, maar moet ook leiden tot, minder kosten en hogere opbrengsten per medewerker. In de bedrijven ligt de verantwoordelijkheid voor MO èn het financieel resultaat. MO dient voor de individuele medewerker te lonen.

2 Methode Programma Project Omvat projectactiviteiten
Coördineert werkpakketten Levert product of dienst op Eindigt bij oplevering resultaat Baten worden gerealiseerd na afloopt - Kortere tijdsspanne Programma Projecten en lijnactiviteiten Coördineert projecten Realiseert doelstellingen Moet bewust worden afgesloten Baten worden gerealiseerd tijdens en na afloopt - langere tijdsspanne

3 Stijl van leidinggeven
Visie en missie P R I N C I P E S personeel structuur systemen doelgroep Stijl van leidinggeven samenwerken Strategie en doelen communiceren Processen Resultaten Effecten Ontwikkelingen in omgeving Betrokken partijen

4 Werken met het doel voor ogen….

5 Resultaten Vaststellen toekomstige bruikbaarheid bestaande werkwijze, methodes en instrumenten; Vaststellen gap tussen uitgangssituatie en gewenste situatie; Effectief en efficiënt meet-, analyse- en rapportage instrumentarium; Verbetering communicatie en samenwerking; Gestroomlijnd proces mensontwikkeling; Effectieve en efficiënte methodiek mensontwikkeling; Set van effectieve en efficiënte ondersteunende instrumenten en stimuli; Versterking lerend vermogen organisatie door goede uitwisseling van kennis- en ervaring; Ontwikkelen van meet-, analyse- en rapportage-instrument om gemiddelde kosten-baten per periode per medewerker/per trede inzichtelijk te maken.

6 Projectgroepen SiM WSD lijnorganisatie JS RV BK Communicatie
Meet-methode Kosten Baten MPB Primair Proces Methodiek Mens-ontwikkeling Meet-methode Mens-ontwikkeling Pilot SiM Beeldmerk QuickWins Keurmerk Programma Management Lerende organisatie

7 Primair Proces

8 Methodiek Mensontwikkeling
Maatwerk, accent op individu; Eigen verantwoordelijkheid; Zelf regie in handen; Ontologisch veiligheidssysteem; Vertrouwensrelatie met begeleider; Ontwikkeling zonder voldoende Motivatie, Capaciteit of Gelegenheid is niet mogelijk; Regulier werk; Beperkte diagnose; Benadering vanuit mogelijkheden.

9 Conclusies Pilot Looptijd te kort voor valide informatie;
Focus op mensontwikkeling: instroom hoger op re-integratieladder en beter financieel resultaat; heeft breed draagvlak binnen WSD. Bij Snelwerk door tijdsdruk relatief vaak instroom op trede ‘beschut intern’. Toch, of misschien wel juist daardoor, wordt regulier werk behaald. Voorhanden werk/arbeidsplaatsen cruciaal; Veel gewerkt vanuit de ‘ist’ en niet vanuit de ‘soll’; Gedragsverandering absolute voorwaarde; In pilot geworsteld met taaktoekenning aan afdelingen die niet ‘helpen’;


Download ppt "Visie Mensontwikkeling WSD"

Verwante presentaties


Ads door Google