De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leeftijdsbewust personeelsbeleid bij Kind en Gezin Hebben en (h)ouden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leeftijdsbewust personeelsbeleid bij Kind en Gezin Hebben en (h)ouden"— Transcript van de presentatie:

1 Leeftijdsbewust personeelsbeleid bij Kind en Gezin Hebben en (h)ouden
Consultingopdracht UAMS, Leeftijdsbewust personeelsbeleid bij Kind en Gezin Hebben en (h)ouden Door: Veerle Cochez Koba Geebelen Vera Mols

2 Doelstelling Op basis van een analyse van
de externe omgeving de interne mogelijkheden van K&G een beleidskader rond leeftijdsbewust personeelsbeleid voorstellen, met de focus op oudere personeelsleden (vnl. de RV’s).

3 Doelstelling Op basis van een analyse van
de externe omgeving de interne mogelijkheden van K&G een beleidskader rond leeftijdsbewust personeelsbeleid voorstellen, met de focus op oudere personeelsleden (vnl. de RV’s).

4 De externe omgeving Lage werkzaamheidsgraad

5 De externe omgeving Demografische ontwikkelingen ?

6 Doelstelling Op basis van een analyse van
de externe omgeving de interne mogelijkheden van K&G een beleidskader rond leeftijdsbewust personeelsbeleid voorstellen, met de focus op oudere personeelsleden (vnl. de RV’s).

7 Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Enge benadering “Beleid rond het functioneren van en omgaan met oudere werknemers met als opzet hen langer aan het werk te houden” Brede benadering “Een personeelsbeleid dat er op is gericht de personeels-instrumenten zodanig in te zetten, dat gedurende de leeftijds-fasen van de werknemers optimaal gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden van de werknemer” rekening houden met verschillende behoeften op verschillende leeftijden

8 LBPB op drie niveaus Curatief Preventief Pro-actief

9 Doelstelling Op basis van een analyse van
de externe omgeving de interne mogelijkheden van K&G een beleidskader rond leeftijdsbewust personeelsbeleid voorstellen, met de focus op oudere personeelsleden (vnl. de RV’s).

10 Gevolgen op de werkvloer
De oudere werknemer “ervaren werknemers ouder dan 45 jaar” stereotypering + traag lagere fysieke capaciteiten minder ambitie niet flexibel - minder agressief evenwichtig maturiteit grotere loyaliteit Gevolgen op de werkvloer

11 De oudere werknemer Waarom blijven ze (niet) langer aan het werk?
Financiële situatie Gezinssituatie Aard van het werk Houding van de werkgever

12 Doelstelling Op basis van een analyse van
de externe omgeving de interne mogelijkheden van K&G een beleidskader rond leeftijdsbewust personeelsbeleid voorstellen, met de focus op oudere personeelsleden (vnl. de RV’s).

13 Interne analyse Structuur, missie en strategie Cultuur
Kengetallen en prognose HRM-praktijken

14 Cultuur Een flexibele en lerende organisatie in verandering
Stereotiepe opvatting over ouderen LBPB aanvaard, vooral in de enge benadering

15 Interne analyse Structuur, missie en strategie Cultuur
Kengetallen en prognose HRM-praktijken

16 Kengetallen Kind en Gezin Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

17 Kengetallen Aantal regioverpleegkundigen volgens leeftijd en verhouding - 45 / + 45

18 Kengetallen

19 Regioteamverantwoordelijken volgens leeftijd
Kengetallen Regioteamverantwoordelijken volgens leeftijd

20 Prognose Prognose van het totale personeelsbestand volgens leeftijd

21 Prognose Verhouding - 45 / + 45 in 2005, 2010, 2015 en 2020

22 Tewerkstellingspercentage volgens leeftijd
Kengetallen Tewerkstellingspercentage volgens leeftijd

23 Aantal dagen ziekte per personeelslid
Kengetallen Aantal dagen ziekte per personeelslid

24 Kengetallen Aantal gepensioneerden volgens leeftijd tussen en

25 Interne analyse Structuur, missie en strategie Cultuur
Kengetallen en prognose HRM-praktijken

26 HRM-praktijken Instroom Arbeidsinhoud Arbeidsvoorwaarden
Performantiemanagement Doorstroom Vorming en ontwikkeling Arbeidsomstandigheden Uitstroom

27 Doelstelling Op basis van een analyse van
de externe omgeving de interne mogelijkheden van K&G een beleidskader rond leeftijdsbewust personeelsbeleid voorstellen, met de focus op oudere personeelsleden (vnl. de RV’s).

28 Beleidskader Basisvoorwaarden Randvoorwaarden Maatregelen

29 Basisvoorwaarden Anders denken over oud/t
Structureel en financieel oud/t

30 Beleidskader Basisvoorwaarden Randvoorwaarden Maatregelen

31 Randvoorwaarden Cultuur van verandering Open communicatie
Coachende leiderschapsstijl

32 Beleidskader Basisvoorwaarden Randvoorwaarden Maatregelen

33 Maatregelen Competentiemanagement
oudere werknemers hebben ándere competenties ze dragen dus op een andere manier bij aan de realisatie van de missie van Kind en Gezin

34 Maatregelen Loopbaanmanagement toekomstperspectieven bevragen
opvolging plannen functieverandering formaliseren en ondersteunen

35 Maatregelen Communicatie
op teamniveau intranet en klankbordgroepen draagvlak voor veranderingsinitiatieven creëren generatiekloof verkleinen positieve(re) boodschap rond ouderen verspreiden

36 Maatregelen Wervingsbeleid een gezonde leeftijdsverdeling
selectie o.b.v. leeftijdsonafhankelijke kenmerken

37 Maatregelen Vorming vooroordeel weerlegd
geïndividualiseerd aanbod afhankelijk van ervaring, tempo, leerstijl en niveau ervaring en kennis van ouderen benutten voor interne training

38 Maatregelen Preventie
steun van het management om écht preventief te werken bevraging als knipperlicht blijvende aandacht voor rugklachten bv. rugschool bevorderen van gezonde leefgewoonten

39 Maatregelen Takenpakket jobrotatie voor RV’s?
taakverrijking zonder verhoging van werklast oa kennisoverdracht (bv. mentorschap) panel met ervaren werknemers formeel overleg rond taakverdeling binnen teams

40 Leeftijdsbewust personeelsbeleid bij Kind en Gezin Hebben en (h)ouden
Consultingopdracht UAMS, Leeftijdsbewust personeelsbeleid bij Kind en Gezin Hebben en (h)ouden Door: Veerle Cochez Koba Geebelen Vera Mols


Download ppt "Leeftijdsbewust personeelsbeleid bij Kind en Gezin Hebben en (h)ouden"

Verwante presentaties


Ads door Google