De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationaal Innovatie Event

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationaal Innovatie Event"— Transcript van de presentatie:

1 Nationaal Innovatie Event
Goed georganiseerd levert beter resultaat www. qualiborg.com

2 Nationaal Innovatie Event
Wat is innovatie? Nieuwe dingen doen www. qualiborg.com

3 Nationaal Innovatie Event
Waarom innovatie? Om voorsprong te krijgen en daarmee: voordelen op te bouwen en kosten te verminderen www. qualiborg.com

4 Nationaal Innovatie Event
Waarom doen we te weinig aan innovatie? We doen oude dingen bij herhaling vanwege economisch voordeel (tot nu toe) door gangbare kwaliteitsopvattingen (afwijken niet toegestaan) Door “ontwikkelingen elders” worden ons deze voordelen afgenomen www. qualiborg.com

5 Nationaal Innovatie Event
Cultuur van vastigheid, alles op z’n plek Heel Nederlands: het NNI als normeninstituut Om normen te handhaven zijn managers nodig Om vooruitgang te boeken is er behoefte aan leiders www. qualiborg.com

6 Nationaal Innovatie Event
Progress was never made by standard people Is er nog hoop? www. qualiborg.com

7 Nationaal Innovatie Event
Er is een volgtijdelijke ontwikkelvolgorde: de dingen goed doen, en van daaruit: de goede dingen doen, om vervolgens: nieuwe dingen doen “dingen goed doen” vergt controle en feed-back “de goede dingen doen” en “nieuwe dingen doen” vergen andere hersenactiviteit en communicatie www. qualiborg.com

8 Nationaal Innovatie Event
Bouwstenen van een innovatieve organisatie hangen samen. Bij ontbreken ervan: Structuur Cultuur Mensen Middelen Resultaten + + + + + = Verwarring geen samenhang & visie Processen & Organisatie Leiderschap & Basiswaarden Competenties Vaardigheden ICT, Geld Faciliteiten Producten & Effecten Strategie Cultuur Mensen Middelen Resultaten + + + + + = Chaos geen besturing & beheersing Scenario's & Architectuur Leiderschap & Basiswaarden Competenties Vaardigheden ICT, Geld Faciliteiten Producten & Effecten Strategie Structuur Mensen Middelen Resultaten Weerstand geen binding + + + + + = Scenario's & Architectuur Processen & Organisatie Competenties Vaardigheden ICT, Geld Faciliteiten Producten & Effecten Strategie Structuur Cultuur Middelen Resultaten + + + + + Ongerustheid geen vaardigheden = Scenario's & Architectuur Processen & Organisatie Leiderschap & Basiswaarden ICT, Geld Faciliteiten Producten & Effecten Strategie Structuur Cultuur Mensen Resultaten Frustratie geen voorzieningen + + + + + = Scenario's & Architectuur Processen & Organisatie Leiderschap & Basiswaarden Competenties Vaardigheden Producten & Effecten Strategie Structuur Cultuur Mensen Middelen Nutteloosheid geen toegevoegde waarde + + + + + = Scenario's & Architectuur Processen & Organisatie Leiderschap & Basiswaarden Competenties Vaardigheden ICT, Geld Faciliteiten Bron: Marcel Nieuwenhuis www. qualiborg.com

9 Nationaal Innovatie Event
Verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de organisatie vraagt daarom om een integrale benadering Strategie Structuur Cultuur Mensen Middelen Resultaten Groei en Verandering + + + + + = Scenario's & Architectuur Processen & Organisatie Leiderschap & Basiswaarden Competenties Vaardigheden ICT, Geld Faciliteiten Producten & Effecten Verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de organisatie draait in de eerste plaats om mensen Verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de organisatie komt tot stand door de gebruiksaanwijzing van mensen toe te passen www. qualiborg.com

10 Nationaal Innovatie Event
Gebruiksaanwijzing van mensen 1. Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden 2. Mensen willen duidelijkheid en snelheid 3. Mensen willen samenhang en doelgerichtheid www. qualiborg.com

11 Nationaal Innovatie Event
Vertaald naar de gewenste aanpak komt het focus op: P missie, visie en strategie P structuur en cultuur P mensen en middelen P methoden www. qualiborg.com

12 Nationaal Innovatie Event
Missie, visie en strategie: waar gaat u met uw organisatie naar toe? P wat wilt u bereiken? P wat zijn uw doelgroepen? P waar moet uw bedrijf verbeterd worden? www. qualiborg.com

13 Nationaal Innovatie Event
Structuur en cultuur P met welke werkwijzen haalt u de doelen? P hoe controleert u de resultaten? P hoe maakt u dat voor alle medewerkers helder? www. qualiborg.com

14 Nationaal Innovatie Event
Middelen P inventarisatie van noodzakelijke middelen beslissing over de inzet/aanschaf van de middelen P uitleg over middelen www. qualiborg.com

15 Nationaal Innovatie Event
Mensen Hoe motiveert u medewerkers voor veranderingen, verbeteringen en vernieuwingen? door duidelijkheid over missie en visie door aansluiting bij eigen inzichten P door motivatie over de noodzaak P door duidelijkheid over aanpak en controle P door duidelijkheid over resultaten www. qualiborg.com

16 Nationaal Innovatie Event
Methoden Pbetrekken van medewerkers bij opzet van de bedrijfsvoering: ‘t gaat over hun werk, de samenwerking, de toekomst gebruik van beelden en gezond verstand rendement: geleverde meerwaarde (in ogen van de klant) min kosten continu verbeteren: Plan, Do, Check, Act-cyclus als basis voor vernieuwing www. qualiborg.com

17 Nationaal Innovatie Event
Richten door missie en visie te formuleren en deze te delen door in een strategische orientatie sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen met medewerkers tegen elkaar af te wegen en van daaruit “de goede dingen te doen” dan wel “nieuwe dingen te doen” www. qualiborg.com

18 Nationaal Innovatie Event
Strategische Oriëntatie Ronde Keuzen Bedrijfsdoelstellingen Draagvlak!! Kennis Bewustwording van eigen ´talent´ Kunde Actieplan voor verbeteringen www. qualiborg.com

19 Nationaal Innovatie Event
Fase 2: inrichten Met medewerkers samen beschrijven van processen (management, kern en ondersteuning), van overzicht tot noodzakelijk detailniveau www. qualiborg.com

20 Nationaal Innovatie Event
Fase 3: verrichten “Aantal en soort Mensen, Middelen en Methoden dat nodig is om organisatie aan doelen te laten voldoen.” www. qualiborg.com

21 Nationaal Innovatie Event
MKB Groeicertificaat aanpak P richten (wat u wilt) P inrichten (hoe u het wilt) P verrichten (waarmee u het realiseert) In organisaties en in ketens www. qualiborg.com

22 Nationaal Innovatie Event
Resultaat P duidelijkheid in doelstellingen P duidelijkheid in aanpak P effectievere organisatie P optimalisering rendement P RvA geaccrediteerde kwaliteitscertificering www. qualiborg.com

23 Nationaal Innovatie Event
Resultaat ook: Een organisatie die continu beter, vernieuwender en concurrerender wordt. Want: optimale afstemming van “richting, inrichting en verrichting resulteert minimaal in - lagere kosten en verder mogelijk toename van effectiviteit - draagvlak van betrokken medewerkers Herhaalbare aanpak die op de organisatie als geheel, als op onderdelen als op ketens toepasbaar is www. qualiborg.com

24 Nationaal Innovatie Event
Voor nadere informatie en snelle implementatie: QUALIBORG www. qualiborg.com


Download ppt "Nationaal Innovatie Event"

Verwante presentaties


Ads door Google