De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EDO in de lerarenopleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "EDO in de lerarenopleiding"— Transcript van de presentatie:

1 EDO in de lerarenopleiding
Mag het nog een keer een beetje meer? Elly Quanten 20 januari 2009

2 Mag het nog een keer een beetje meer?
... talenbeleid diversiteit leerzorg-kader Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportuniteit En verder … Flexibilserings-decreet, decreet hoger onderwijs, … Basis-competenties Eindtermen / leerplannen Curriculum leraren-opleiding Mag het nog een keer een beetje meer? vredes-educatie cultuur gezondheidsbeleid D.O. / EDO

3 Competentiedomeinen duurzame ontwikkeling (ENSI-CSCT-project)
Inleidend Competen- tiedomei- nen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportuniteit En verder … kennis systeemdenken emoties waarden normen actie

4 het impliciete EDO-curriculum
1ste SPD 2de SPD 3de SPD Verbondenheid en diversiteit Mensen- en kinderrechten Bedreigingen door de mens MOS Ecologische voetafdruk Cultuur en maatschappij Mondiale vorming NME Agogische vaardigheden Thematisch en projectmatig werken Participatie Beleid en besluitvorming Netwerking Communicatie Kritische ingesteldheid Waarden en normen Reflectie Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportuniteit En verder … bekommernis meerdere (alle) collega’s handelingsbekwame BURGERS én LERAREN

5 het expliciete EDO-curriculum  keuzemodule ‘duurzame school’
Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportuniteit En verder … Vraag-stuk D.O. Wat is D.O.? Milieupro-blematiek Educatie EDO ‘theorie’ opdracht EDO-project kennisverwerv/king actualiteit systeemdenken

6 het EDO-project bepalen EDO-indicatoren brainstorm
Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO- project Valkuilen en opportuniteit En verder … Fase 1 vraag externe partner Fase 2 bepalen EDO-indicatoren brainstorm Fase 3 voorleggen externe partner Fase 4 verder werken realisatie Fase 5 Fase 6 Fase 7 presentatie

7 Ik snoep van de aarde – Heempark, Genk 1ste graad lager onderwijs
het EDO-project 07-08 Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO- project Valkuilen en opportuniteit En verder … Ik snoep van de aarde – Heempark, Genk 1ste graad lager onderwijs

8 het EDO-project 07-08 - indicatoren - EDO- project Educatie
Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO- project Valkuilen en opportuniteit En verder … Educatie Duurzame ontwikkeling De activiteit is emancipatorisch is participatief is handelingsgericht zet leerlingen aan tot zelfstandig nadenken over eigen en/of andere situaties. zet leerlingen aan tot het kritisch waarderen van situaties. biedt leerlingen mogelijkheden om de persoonlijke en/of collectieve verantwoordelijk-heid (sociaal leren) te leren inschatten. biedt leerlingen mogelijkheden om keuzes te maken in het behouden of het veranderen van situaties. De activiteit: sluit aan bij de leefwereld van het kind sluit aan bij eindtermen wordt holistisch benaderd. omvat informatie over / houdt rekening met de drie pijlers en de twee dimensies van D.O. geeft aanzetten tot levenslang leren omtrent D.O. betrekt, waar mogelijk, andere partners (netwerking).

9 Valkuilen van deze EDO- aanpak?
Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportu- niteit En verder … Valkuilen van deze EDO- aanpak? Opportuniteit van deze aanpak?

10 Valkuilen (van deze aanpak)?
Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportu- niteit En verder … Te weinig inter- en transdisciplinair Keuzemodule is niet voor iedereen! D.O. is nog in ontwikkeling, EDO nog meer! En EDO in lerarenopleiding? Plots wordt alles EDO? Te felle focus op D.O.: leerlingen kennen ‘veraf’ problemen, maar niet de dichtbij ‘natuur’ – ‘socialisatie’ -  ‘ver weg’-problematiek  internet vervangt geen beleving!

11 Opportuniteit aanpak? Geleidelijke opbouw in curriculum
Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportu- niteit En verder … Geleidelijke opbouw in curriculum Holistische benadering haalbaar Aandacht voor kennis en systeemdenken Intensieve benadering in kleine groep Benadering dubbele rol: burger én leerkracht Kritische houding ten aanzien van EDO: niet alles is EDO! Inzicht in educatie Relevante opdracht

12 Mag het nog een keer een beetje meer?
Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportuniteit En verder … Ja, het moet! EDO in de lerarenopleiding is een must! Maar: …  we moeten expliciteren  niet alles is plots EDO  andere educaties vormen een belangrijke schakel in EDO  nood aan kennis en systeemdenken!  (we moeten waken over natuurtekortstoornis!)


Download ppt "EDO in de lerarenopleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google