De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene vorming in het secundair onderwijs van de toekomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene vorming in het secundair onderwijs van de toekomst"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene vorming in het secundair onderwijs van de toekomst
Studiedag VVKSO: SO inKLEUREN Algemene vorming in het secundair onderwijs van de toekomst Carl Snoecx

2 Vooraf Opvoeding is een lucide inzicht hebben in de ‘homanitas’ van de mens en van daaruit in een aangepast proces de mens begeleiden naar een ware ‘humanitas’ (Paul Van Den Berghe)

3 WAAROVER GAAT HET? De maatschappij en vorming De (katholieke) school en vorming Krijtlijnen van vorming binnen het secundair onderwijs van de toekomst

4 Het maatschappelijk discours
Vermaatschappelijking van de school Het discours achter het discours Visie op de leerling Visie op de school Visie op vorming

5 De maakbaarheid van vorming
KUNNEN WIJ HET MAKEN?

6 DE (KATHOLIEKE) SCHOOL EN VORMING
De rijkdom van een traditie In dialoog met de behoeften van de actuele samenleving

7 Definitie van algemene vorming
Algemene vorming is de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen die bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling van elk individu en laat hem toe om autonoom en interactief in de samenleving te functioneren. Zij omvat de opdracht van kennis en waarden tussen generaties en overstijgt kritisch de momentane belangen van de samenleving. (Vlor)

8 Wanneer is vorming ‘algemeen’
Comenius: algemene vorming Gaat over alles (omnia) Is er voor alle leerlingen (omnes) Richt zich op een geheel (omnino)

9 Algemene Vorming gaat over alles
Breedheid van vorming, veelzijdige belangstelling Europese sleutelcompetenties als uitgangspunt

10 Europese sleutelcompetenties
Communicatie in de moedertaal* Communicatie in vreemde talen Wiskundige competentie en basiscompetenties op het gebied van wetenschappen en technologie Digitale competenties Leercompetenties Sociale en burgerschapcompetenties Ontwikkeling van initiatief en ondernemerszin Cultureel bewustzijn en culturele expressie ]:

11 OVER ALLES … Lichamelijke opvoeding en vorming? Historische vorming? Levensbeschouwelijke vorming?

12 Algemene vorming is er voor alle leerlingen
Alle leerlingen: elke leerling in zijn eigenheid Alle leerlingen: doorheen heel de opleiding (drie graden)

13 Algemene vorming is er voor alle leerlingen
Centraal en geïntegreerd in elke vorm van opleiding Belangrijk voor alle leerlingen, maar nog belangrijker voor de meest kwetsbaren

14 Algemene vorming is gericht op een geheel
Vorming is gericht op de hele mens: hoofd, hart, handen

15 Vorming vergt keuzes Education is the point at which we decide whether we love the world enough to assume responsibility for it … where we decide whether we love our children enough not to expel them from our world … but to prepare them in advance for the task of renewing the common world. (Hannah Arendt)

16 Drie‛vuldige’ opdracht van vorming
Studiedag VVKSO: SO inKLEUREN Drie‛vuldige’ opdracht van vorming Vorming maakt leerlingen verantwoordelijk Vorming maakt leerlingen vrij Vorming bezielt leerlingen Carl Snoecx

17 Vorming in het secundair onderwijs


Download ppt "Algemene vorming in het secundair onderwijs van de toekomst"

Verwante presentaties


Ads door Google