De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28 april 2014 Output Systeemdenken & Nieuwe kennis Brussel

Verwante presentaties


Presentatie over: "28 april 2014 Output Systeemdenken & Nieuwe kennis Brussel"— Transcript van de presentatie:

1 28 april 2014 Output Systeemdenken & Nieuwe kennis Brussel
Lerend netwerk lerarenopleiding 28 april 2014 Brussel

2 Situering: EDO - competenties
Actiegerichtheid  Handen Nieuwe kennis  Hoofd Systeemdenken Waarden en normen  Hart Omgaan met emoties

3 Toekomstperspectief lerend netwerk
Startdocument EDO-competenties juni 2013 April 2013 Systeemdenken Input Najaar 2013 Nieuwe kennis Voorjaar 2014 Systeemdenken – Nieuwe kennis Outcome Midden 2014 Waardenontwikkeling Emoties Najaar 2014 Actiegerichtheid Voorjaar 2015 Waardenontwikkeling en omgaan met emoties Midden 2015 (Online) – publicatie lerarenopleiding Feedback Reflectie Intervisie gkjgkghkjhkjhgkgkj Inhoudelijke tekst Voorbeelden Proefprojecten

4 Nieuwe kennis - systeemdenken

5 Inzoomen: competenties Nieuwe kennis
De leerkracht zoekt naar fundamentele oorzaken en effecten van duurzaamheidsvraagstukken en kan hierbij relevante informatiebronnen raadplegen. De leerkracht past kritisch denken, in de toekomst kijken en creatief denken toe om alternatieven te formuleren voor duurzaamheidsvraagstukken. De leerkracht kan veranderingsprocessen in de maatschappij kritisch inschatten vanuit een duurzaamsperspectief. Hij/zij stelt deze inschatting voortdurend bij naar aan aanleiding van nieuwe inzichten en visies. De leerkracht bouwt aan een visie rond een duurzame toekomst en is bereid zijn handelingen hieraan aan te passen. De leerkracht heeft inzicht in welke onderwijsprocessen en -systemen nodig zijn om leerlingen voor te bereiden op nieuwe uitdagingen en een transitie naar duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen.

6 Inzoomen: competentie Systeemdenken
De leerkracht kan afwisselend verbredend en verdiepend denken bij het bestuderen van duurzaamheidsvraagstukken. De leerkracht kan de werking van natuurlijke, sociale en economische systemen omschrijven en de wijze waarop ze met elkaar vervlochten zijn. De leerkracht kan de onderlinge afhankelijkheid van mensen hier en elders, nu en later omschrijven. De leerkracht zoekt actief naar situaties om systeemdenken met de leerlingen toe te passen.

7 Mogelijke output – BaKO/BaLO
Miette Plessers van Djapo vzw ‘De Scharlaken Pompelmoes’ Integratie van actiegerichte kennis en systeemdenken? Hoe aangepakt in de ontwikkeling van het lesmateriaal?

8 Mogelijke output – BaSO
Bieze Van Wassenhoven van Studio Globo vzw ‘Aan de slag met Systeemdenken in de Lerarenopleiding Secundair Onderwijs’ Integratie van actiegerichte kennis en systeemdenken? Hoe aangepakt in de ontwikkeling van het lesmateriaal? Input sprekers over afval  gebruiken om schema aan te vullen.


Download ppt "28 april 2014 Output Systeemdenken & Nieuwe kennis Brussel"

Verwante presentaties


Ads door Google