De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie-arena 3 juni 2010 To Simons. Maatschappelijke uitdagingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie-arena 3 juni 2010 To Simons. Maatschappelijke uitdagingen."— Transcript van de presentatie:

1 Transitie-arena 3 juni 2010 To Simons

2 Maatschappelijke uitdagingen

3 Bigfoot Aanpassen aan de draagkracht van het milieu Energie, water, materialen Kringlopen sluiten

4 Betaalbaarheid Gekoppeld aan kwaliteit

5 Ruimte

6 Sociaal weefsel Inrichting wijken Toegankelijkheid …

7 Verkokering proces en wantrouwen Integratie Teamwerk

8 Objectivering Gezondheidsaspecten Duurzaamheid van gebouwen Kwaliteit van gebouwen

9 Leefbaarheid sector Innnovatie Imago Duurzaam ondernemen

10 Wooncultuur en bewuste consument

11 I have a dream... Transitie agenda: “Vlaanderen in de steigers” Wijken en gebouwen zijn netto energieleveranciers De woonomgeving is aangenaam en gediversifieerd Woningen zijn betaalbaar, comfortabel, gezond en toegankelijk De sector is innoverend, economisch gezond en aantrekkelijk De realisatie van gebouwen en wijken is een transparant teamwerk Geen afval meer Bijsturingsmechanismen werken en zijn gericht op wie ze nodig heeft

12 Belangrijke lijnen Onderwijs en vorming Innovatieve energiesystemen – Slimme netwerken – Passief huis Wonen voor het leven – Duurzame wijken Milieuverantwoord materiaalgebruik in de bouw – Hoogwaardige recyclage – Kringlopen sluiten – C2C

13 Initiatieven Van E- naar D-peil –Referentiekader –BSBC –Structuur (statuten en beheersstructuur) –Ondernemingsplan –Transgewestelijk –www.aiolos.be/gbcwww.aiolos.be/gbc –Evaluatiesysteem woongebouwen –Klankbordgroep 25 juni –Doe mee aan de consultatie

14 Initiatieven Steunpunten –Provinciale steunpunten –Adviesnetwerk duurzame wijken Kenniscentrum Bouwprocessen

15 ISSI Efro project, samenwerking Plan C Uitwerken gezamenlijke methodieken Creatie experimenteerruimte

16 Nieuwe lijnen Bouwprocessen – Ervaringen bundelen met prestatiebestekken en bouwteams – Creatie van kader voor samenwerkingsmodellen Innovatie in de bouw

17 Een kritische blik “transitie-experimenten” – Maatschappelijk – Op kleine schaal – Verbreding en verdieping Leerproces : – Structureren – Synergie zoeken – Bij elk experiment: Wat kunnen we nog meer leren? Wat erna? Experimentenruimte Mix van op te lossen knelpunten en invullen hiaten in kennis

18 Enkele ervaringen Ronde van Frankrijk – Ploeg: ieder zijn rol – Duidelijkheid over taken – Per etappe – Ruimte voor vrijbuiters – Soms zijn er tijdsverschillen – Streefbeeld – Jargon – Schaapjes langs de weg

19 Enkele bedenkingen Visie: dynamisch gegeven Open houden van opties Duidelijkheid – Over engagement – Over (tussen)taken Ieder zijn taak – Belang overheid – Belang andere actoren Belang opbouw engagementen Belang centrale motor

20 Kenmerken van transitiemanagementproject Laat ieder zijn kans om zijn ideeën – te exploreren Breed draagvlak Doorbreekt traditionele denklijnen Wervend, inspirerend en vernieuwend Ownership

21 Wat maakt een proces succesvol Gedragen actoren Gedragen overheid Gedragen sector Doelgericht / actiegericht Leergericht Zichtbaar

22 DuWoBo Gedragen streefbeelden Brede arena Lange termijnvisie Coördinatie tussen initiatieven Veel activiteit Politieke goodwill

23 Werk voor DuWoBo Prioriteiten – Leerproces verder organiseren – Motor voor experimenten – Actualisering visie Communicatie en zichtbaarheid Nieuwbrief Linked-in groep duwobo

24 Dank U Voor uw aandacht


Download ppt "Transitie-arena 3 juni 2010 To Simons. Maatschappelijke uitdagingen."

Verwante presentaties


Ads door Google