De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouders & School “Ouderbetrokkenheid in het secundair onderwijs” Promotoren: Prof. Dr. Piet Van Avermaet Prof. Dr. Ruben Vanderlinde Onderzoekers: Celine.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouders & School “Ouderbetrokkenheid in het secundair onderwijs” Promotoren: Prof. Dr. Piet Van Avermaet Prof. Dr. Ruben Vanderlinde Onderzoekers: Celine."— Transcript van de presentatie:

1 Ouders & School “Ouderbetrokkenheid in het secundair onderwijs” Promotoren: Prof. Dr. Piet Van Avermaet Prof. Dr. Ruben Vanderlinde Onderzoekers: Celine Mertens Eva Verstraete Opdrachtgever: Onderwijscentrum Brussel

2 Overzicht 1)Kader m.b.t. ouderbetrokkenheid 2)“Van Eiland naar Wij-land” 3)Coachingstraject 4)Link met de lerarenopleiding 5)Vragen

3 Vooronderzoek Onderzoek in secundaire scholen (Brussel) Model van ouderbetrokkenheid (denkkader)  Drie actoren (ouder, school, leerling!)  Drie pijlers  Drie toetsstenen Reflectie-instrument EN richtinggevend kader In opdracht van Onderwijscentrum Brussel

4 Drie actoren

5 De SCHOOL De LLN ONDER- WIJS verstrek ken De OUDER

6 Drie actoren Partnerschapsmodel  de school  de ouder  de leerling als actor!  de leerling centraal  gatekeeper (mediërende positie)  macht  loyaliteiten  eigen mening

7 “Wie vindt het nu tof dat zijn mama veel op school zou rondlopen?” (Een leerling, uit: Van eiland naar wij-land, 2013, p. 41)

8 Drie pijlers (1) Doel: maximale ontwikkelingskansen (2) Acties: Krachtige leeromgeving (3) Percepties/verwachtingen & engagementen

9 Drie pijlers

10 (1) Doel: maximale ontwikkelingskansen  Leren - ontwikkeling  leerprestaties, rapport, …  gedrag, welbevinden, veiligheid, …  School - buitenschool  contacten op school  huisbezoek, samenwerking buitenschoolse organisaties, Brede School, …

11 Drie pijlers

12 (2) Acties: krachtige leeromgeving  7 insteken/spanningsvelden 1) offensief – defensief 2) curriculair – extra curriculair 3) contact - communicatie 4) informeel - formeel 5) rechtsreeks – onrechtstreeks 6) categoriaal - inclusief 7) ad-hocacties vs. gericht op vernieuwing

13 Drie pijlers (2) Acties: creëren krachtige leeromgeving  Offensief – defensief  positieve of toekomstgerichte insteek  negatief gedrag inperken  Formeel – informeel  rapport, brieven, …  informele babbel, open deur-politiek, …  Rechtstreeks – onrechtstreeks  tussen ouder en school  via tussenpersonen (tolk, leerling, …)

14 “Meestal kom je naar school als er een probleem is. Dat wil zeggen: hoe minder ik op school kom, hoe beter. Dat vind ik eigenlijk niet zo goed.” (Een ouder, uit: Van Eiland naar wij-land, p. 32)

15 Drie pijlers

16 (3) Percepties/verwachtingen en engagementen  Percepties en verwachtingen  Eigen willen en kunnen  Andermans willen en kunnen  Engagementen  in de thuiscontext (bijv. huiswerk opvolgen, agenda, …)  op school (bijv. schoolfeest, formele organen, …)

17 Drie toetsstenen

18 (1) Dialoog (2) Diversiteit (3) Draagvlak

19 Overzicht 1)Kader m.b.t. ouderbetrokkenheid 2)“Van Eiland naar Wij-land” 3)Coachingstraject 4)Link met de lerarenopleiding 5)Vragen

20 Van Eiland naar Wij-land

21 Overzicht 1)Kader m.b.t. ouderbetrokkenheid 2)“Van Eiland naar Wij-land” 3)Coachingstraject 4)Link met de lerarenopleiding 5)Vragen

22 Coachingstraject Interactieve website Zes modules 1) Sensibilisering 2) Kennis 3) Inzicht 4) Actie 5) Integratie 6) Interactie Verschillende methodieken en materialen

23

24

25 Overzicht 1)Kader m.b.t. ouderbetrokkenheid 2)“Van Eiland naar Wij-land” 3)Coachingstraject 4)Link met de lerarenopleiding 5)Vragen

26 Lerarenopleiding 1) Kader m.bt. ouderbetrokkenheid  complex  multidimensioneel  dynamisch  reflectie-instrument + richtinggevend kader 2) Van eiland naar wij-land  casussen  ervaringen

27 Lerarenopleiding 3) Coachingstraject  methodieken  materiaal  competenties

28 Overzicht 1)Kader m.b.t. ouderbetrokkenheid 2)“Van Eiland naar Wij-land” 3)Coachingstraject 4)Link met de lerarenopleiding 5)Vragen

29 Voor vragen/bedenkingen/suggesties /… (Celine.Mertens@Ugent.be)Celine.Mertens@Ugent.be

30 SDL & ouderbetrokkenheid Materiaal Van eiland naar wij-land Van eiland naar wij-land (2013) Diversiteit in actie Diversiteit in actie (website voor lerarenopleiders, met een luik over communicatie met ouders) Screeningsinstrument Ouderparticipatie Brede schOUDERS (2002) – Breed verkennen (o.a. diversiteit in onderwijsbetrokkenheid van ouders, …) – Krachtige leeromgeving (ouders inzetten i.f.v. leren op school) – Van informatie tot participatie (strategieën: ga na wat aanslaat, een praatje met ouders, een uitnodigend klimaat) Onderzoek Evaluatie van de engagementsverklaring: bevraging van relevante stakeholders (2013). Ouderbetrokkenheid in het S.O.Ouderbetrokkenheid in het S.O. (vooronderzoek, 2012) Coachingsproject Brussel (2013) Steunpunt Diversiteit en Leren www.diversiteitenleren.be


Download ppt "Ouders & School “Ouderbetrokkenheid in het secundair onderwijs” Promotoren: Prof. Dr. Piet Van Avermaet Prof. Dr. Ruben Vanderlinde Onderzoekers: Celine."

Verwante presentaties


Ads door Google