De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOB ????.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOB ????."— Transcript van de presentatie:

1 LOB ????

2 Stimuleringsproject LOB in het mbo

3 Ministerie OCW geeft extra impuls aan Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding van de student in het MBO

4 Geld is beschikbaar gesteld:
In het kader van de grote aantallen voortijdige schoolverlaters Uitval studenten bij de overstap tussen verschillende onderwijstypen De jongeren zelf geven aan dat er te veel wensen liggen in het kader van LOB

5 15 onderwijsinstellingen hebben zich aangemeld waaronder het STC.
Er werden 7 werkgroepen onder verdeeld. 2 werkgroepen belangrijk voor het STC; De werkgroep Integratie LOB ontwikkeling levenechte opdrachten ( Jan Viola, Beer van Eldik). De werkgroep Intake ( Janette Hofman)

6 Bouwstenennotitie

7 Vergelijking van aanmelding en intake procedures deelnemende onderwijsinstellingen.
Per school enorme verschillen: Bij sommige scholen is aanmelding en intake geautomatiseerd. Intake , indien nodig, gebeurt door trajectbegeleider van het zorg/ begeleidingsteam.

8 Andere scholen gaan uit van gedecentraliseerde Intake
Elke opleiding heeft zijn eigen intake. Intake wordt door docenten afgenomen Veelal vindt er een warme overdracht plaats vanuit het VMBO/ hangt van de regio af.

9 Vertrouwensband ?

10 Loopbaangerichte intake: wat is het en wat doen we er mee?
Onderzoeken van Meijers 3 componenten; 1. lob haakt aan bij of maakt deel uit van een praktijkgestuurde leeromgeving. 2. er is sprake van een loopbaangerichte dialoog met de leerling (vertrouwensband). 3. de leerling heeft keuze mogelijkheden die aansluiten bij wat hij/zij weet van zichzelf (zelfreflectie).

11

12 Een aantal belangrijke kenmerken van een loopbaangerichte intake
De intake is activerend; In de intake worden concrete ervaringen van de leerling centraal gesteld. Achterhalen wat de leerling van deze ervaring vond (positief / negatief).

13 In de intake wordt het aangaan van de dialoog over de ervaring en waardering daarvan gestimuleerd.
De intake stelt de leerling in staat om zijn ervaringen en de waardering ervan te koppelen aan de opleiding die hij/zij wil volgen of gaat volgen.

14 Blije leerlingen !

15 Voor studenten levert een loopbaangerichte intake op:
Zij zich meer erkend voelen omdat er meer aandacht is voor hun toekomst, ervaringen en dromen worden gekoppeld aan een concrete opleiding en beroepsbeeld. Zij zich meer verantwoordelijk weten voor en gaan nadenken over hun eigen loopbaan. Zij op grond van hun ervaringen en reflectie gaan inzien waar hun capaciteiten liggen

16 Blije docenten!

17 Voor de opleiding levert een loopbaangerichte intake op:
Goed inzicht in de leerling ( capaciteiten, competenties enz.) De mogelijkheid om een goede relatie op te bouwen met de student Docenten hun onderwijs beter op de leerlingen kunnen afstemmen Switch gedrag voorkomt Goede reputatie krijgen in de regio Voldoen aan de kwalificatie –eisen LLB


Download ppt "LOB ????."

Verwante presentaties


Ads door Google