De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loopbaanorientatie- en Begeleidings

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loopbaanorientatie- en Begeleidings"— Transcript van de presentatie:

1 Loopbaanorientatie- en Begeleidings
Programma

2 LOB Integraal loopbaanoriëntatie- en begeleidingsprogramma
Voor VMBO TL 3e klas leerlingen Methodiek door VMBO & MBO

3 Samenhang activiteiten tbv keuzeproces VMBO TL
Loopbaankeuzeproces v(mb)o Onderwijsdagen Martiniplaza Beroepenvoorlichtingen Horizonverbreding Zelfbeeld: onderzoek, reflectie, feedback LOB week van techniek Beroepskeuze Opleidingskeuze Meeloopdagen / gastlessen Stage / werkveldbezoek  Sector-oriëntatie / keuze: praktische exploratie Job explosion In MBO Uit MBO Open dagen MBO WP beurs Veendam

4 Loopbaan- en orientatie-begeleidingsprogramma (LOB)
Start 1999 project 2005 reguliere activiteit Samenwerking Noorderpoortcollege, AOC met VMBO scholen TL 3 (contract) 2006: 9 VO scholen Groningen en omgeving 600 leerlingen per jaar

5 Doel LOB methodiek Doorlopende leerlijn VMBO TL - MBO 3-4
Adequate loopbaanbepaling en sectorkeuze Verantwoordelijkheid eigen keuzeproces Klantenbinding NPC en AOC Verminderen uitval MBO

6 LOB opzet Jaarprogramma 32 weken 2.5 uur per week
Groepsgrootte mentor 1:12 Portfolio / logboek Individuele gesprekken Verplicht doorlopen van alle 5 sectoren + keuzedeel Geen afrekenmodel

7 Intensieve begeleiding mentor
LOB programma Intensieve begeleiding mentor Realistisch zelfbeeld: Capaciteiten, vaardigheden, interesses persoonskenmerken,motivatie Horizonverbreding: sectororiëntatie- en keuze Opdrachten (mentorhandleiding) Instrumenten: BZO, DAT ’83 Praktische praktijksimulaties MBO voorbereidende opdrachten (logboek) praktijk ervaren “voelen” observaties mentor reflecteren & feedback (logboek)

8 Praktijksimulaties

9 Praktijksimulaties MBO
Opdrachten > sectorbeeld Laten “voelen” realistische praktijk Geschiktheid sector onderzoeken / ervaren Kritische incidenten methodiek Gedragscriteria: Algemene en Sectorspecifieke Mentor VO gedragsobservaties Leerling verantwoordelijkheid eigen keuzeproces, onderzoeken en argumenteren geschiktheid

10 Algemene gedragscriteria
Inzet Werktempo Concentratievermogen Zelfstandigheid Sociale vaardigheid

11 Sectorspecifiek

12 Rol mentor VO in LOB Begeleiden BZO Bespreking resultaten DAT
Voorbereidende opdrachten praktijksimulaties Buitenschoolse opdrachten Gedragsobservaties Begeleiden terugblik Individuele gesprekken Confronteren met gedrag, cijfers, presentie etc.

13 Rol MBO in methodiek Ontwikkeling praktijksimulaties
Begeleiding groepen VO in de praktijksimulaties iedere woensdagmiddag Soms met inzet MBO deelnemers

14 Resultaten LOB VO scholen positief Minder uitval in MBO (<10%)
Minder switchen in MBO (<10%) Binding aan NPC, toename instroom (>20%)

15 Leerlingenenquête vooraf beeld 41% geen beeld 59%
Na MBO simulatie is beeld leerlingen van de richting veranderd vooraf beeld 41% geen beeld 59% achteraf goed beeld 82% beeld veranderd 39%

16 Leerlingenenquête Vooraf idee deze richting is iets voor mij:
Ja, is misschien iets 16% Weet niet 58% Nee, is niets voor mij 26% Achteraf, deze richting is iets voor mij Ja, is iets voor mij 43% weet nu is niets voor mij 57%

17 Leerlingenenquête Vooraf interesse in bezoek aan deze simulatie
Ja 66% geen interesse 34% MBO opdrachten leuk, veel zelf ervaren ja 78% ging wel 22% (te weinig zelf doen)

18 Tijdsinvestering en kosten
VO Mentor 1/12 Lesrooster 2,5 uur p/wk Training mentoren DAT 45 euro p. lln BZO 8 euro p. lln Coördinatie 8 euro p. lln Reiskosten simulaties Overleg 8 uur MBO Formatie Techniek: 3 Ps x 2,5 uur x 40 grp = 300 uur p/jr ZD: 3 Ps = 300 Z&W:2 Ps = 200 HTV: 2 Ps = 200 Groen:2 Ps = 200 Keuze:5 Ks = 25 Totaal p/jr Overleg 8 uur

19 Aan de slag VO + MBO intentie
Projectvorm: projectplan (go/no go), projectgroep VO+ MBO regie Communicatie Kritische competenties per sector MBO praktijksimulaties per sector vlgs criteria Logboek / mentorhandleiding Training mentoren VO Na een jaar evalueren, evt. bijstellen / verbreden

20 Kritische succesfactoren
LOB = keuze voor gehele methodiek Gezamenlijk belang VO en MBO Gedeelde verantwoordelijkheid in uitvoer Resultaten “meten” PDCA Feedback, elkaar “scherp” houden Methodiek jaarlijks actualiseren

21 Ontwikkelingen Keuzedeel simulaties 4e jaar VMBO stages, carrousel
Herontwerp MBO: breed en smal instromen Competentiegericht onderwijs Startcompetentieprofielen, CLOP (V)MBO Flexibele in- en uitstroom

22 LOB Vragen?


Download ppt "Loopbaanorientatie- en Begeleidings"

Verwante presentaties


Ads door Google