De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding in de Tweede Fase

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding in de Tweede Fase"— Transcript van de presentatie:

1 Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding in de Tweede Fase

2 Wetgeving Scholen moeten tijd en aandacht besteden aan loopbaanoriëntatie In examenprogramma’s van alle vakken opgenomen Scholen mogen keuzes maken, binnen wettelijk kader Activiteiten: verantwoorden inspectie

3 Loopbaan Periode van begin school(loopbaan) tot einde actief deelnemen arbeidsproces In deze periode 2 activiteiten: scholing en arbeid Nieuw: aan elkaar gekoppeld, met afwisseling Op deze loopbaan MOET jij je oriënteren

4 Doel Loopbaanorientatie
De leerling in staat stellen ( kennis, inzichten, vaardigheden, attituden) om zelfstandig een keuzeproces te doorlopen dat leidt tot verantwoorde keuzes tijdens en na de schoolloopbaan De school moet dit mogelijk maken door tijd, organisatie en begeleiding

5 Aanpak Leerlingen Wetgeving:
kandidaten hebben informatie ingewonnen over vervolgopleidingen kandidaten zijn nagegaan in hoeverre zij capaciteiten en interesses op het gebied van studiehouding en vaardigheden bezitten voor vervolgopleidingen en beroepskeuzes De leerling die dit kan: loopbaancompetent

6 Opbouw oriëntatie Vier fasen: Oriënteren Verkennen Verdiepen Beslissen

7 Loopbaanorientatie Gekoppeld aan ervaringen en ontwikkeling
Klas 1 en 2 : school en ontwikkeling leerling Klas 3 : profielen ( keuze en invulling) Klas 4 : arbeid, vervolgopleiding, beroepskeuze Klas 5 : afronden proces van klas 4

8 Oriëntatie Speerpunt: Havo-4 Veel begeleiding : mentor, docent, decaan
Studielasturen opnemen voor LOB Verplichting voor het examendossier Handelingsdeel in Havo examendossier Dus: verplichting voor overgang en diplomering

9 Lobactiviteiten Vormen toekomstdossier / portfolio
Overzicht van alle activiteiten door de leerling gedaan voor loopbaanoriëntatie Loopbaancompetent: moet blijken uit toekomstdossier via portfolio Bewijslast ligt bij de leerling! Activiteiten: verplicht en keuzes

10 Toekomstdossier Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk en bouwen dossier zelf op ( portfolio) Methode: Keuzedossier School: bepaalt de kaders en controleert Activiteiten: gekoppeld aan aantal slu Ook gekoppeld aan bepaald leerjaar Toegang dossier: leerling, mentor en decaan Eigendom leerling! Mee naar vervolgonderwijs.

11 Methode keuzedossier Digitaal leerlingvolgsysteem voor LOB
Vooral digitaal Via internet leerling altijd toegang Stimuleert zelfwerkzaamheid leerling 5 lessen decaan : 3 voor de kerst, 2 na de voorjaarsvakantie

12 Inrichting Portfolio Nadenken over jezelf Oriëntatie op arbeid
Oriëntatie op het vervolgonderwijs Oriëntatie op een beroep Elk onderdeel: bewijzen tonen van verzamelde informatie en reflectie! Daarna: slu

13 Deel 1 : Nadenken over jezelf
Naam, adres, woonplaats Gezinssituatie,opleidingen, beroepen Profielkeuze, vrije ruimte Test gegevens Leerstijlentest klas4 Opstel over : jouw plek in de toekomstige maatschappij, persoonskenmerken, kwaliteiten, sociale vaardigheden, normen en waarden, fysieke mogelijkheden

14 Deel 2 : Oriëntatie op arbeid
Werkervaring: betaald / onbetaald Opdracht: invullen document arbeidsoriëntatie Arbeidsbeleving,competenties,profielen, beloning, werkbelasting,enz

15 Deel 3 : Oriëntatie op vervolgonderwijs
Studiedag in havo 5 op school Minimaal 2 training / meeloopdagen HBO / MBO ( havo 5 ) Minimaal 1 opendag / open huis HBO / MBO/ (havo 4) Inschrijven IB-groep / Studielink voor aanmelding en studiefinanciering (havo 5)

16 Keuzes bij onderdeel 3 Toevoegen aan minimaal : extra voorlichtingsmomenten HBO / MBO / WO instelling binnen eigen tijd School stelt alleen studietijd beschikbaar voor het minimum. Leerling kan zich extra profileren door meer inhoud portfolio = jouw “visitekaartje”

17 Deel 4 : Oriëntatie op een beroep
Schrijven sollicitatiebrief Bijwonen opleidingsbeurs op school Invullen beroepenoriëntatie : 2 dagen ( HAVO) Data: 5 maart en 2 juni

18 Beroepenorientatie Orientatieplaatsen: eerste inzet / aanzet leerlingen! Decaan wil helpen!! Op tijd!!!!! Plaats: passen bij profiel en schooltype Niet onder directe verantwoordelijkheid familielid

19 Afspraken Decaan geeft aan datum voor invoering documenten
Decaan / mentor controleert opdracht Bij onvoldoende beoordeling: opdracht door de leerling herzien Leerling werkt aan een planning zodat alle documenten op tijd ingeleverd worden! Niet op tijd? School geeft duidelijk aan de gevolgen!!!!


Download ppt "Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding in de Tweede Fase"

Verwante presentaties


Ads door Google