De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Teamleider HAVO / VWO De heer Drs C.H.M. Bentlage.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Teamleider HAVO / VWO De heer Drs C.H.M. Bentlage."— Transcript van de presentatie:

1

2 Welkom

3 Teamleider HAVO / VWO De heer Drs C.H.M. Bentlage

4 Mentoren 4-HAVO De heer J. de Vries De heer R.A.P. Langendoen Mevrouw K. Hoek-van Ginkel

5 Mentoren 4-VWO De heer D. Verrijp De heer S. Janssen

6 Onderwerpen: Opbouw Tweede Fase Examen PTA LOB Reizen

7 Bovenbouw Vwo 2011-2012 In 4-, 5- en 6-VWO werken we met: -Klassikale lessen -I-uren -Z-uren

8 Onderwijstijd 4-VWO – 5 VWO : 32 uur per week 6-VWO: 27 uur per week Deze moet ELKE WEEK gevuld worden met klassikale lessen, I-uren en Z-uren.

9 I-uren Kleine groepjes: bijles, extra tijd om vragen te stellen 4-,5- en 6-VWO door elkaar Niet verplicht, tenzij docent en/of mentor je hiertoe opdracht geeft

10 Z-uren Werken aan opdrachten; huiswerk in ruimte 200 - werken aan computer - werken in groepjes - werken in stilteruimte Teamassistent is hele week aanwezig Tijdens 2 e t/m 6 e lesuur is er altijd een vakdocent aanwezig (volgens rooster)

11 (Vernieuwde ) Tweede Fase  Meer vaardigheden beheersen, dan alleen feitjes  Verslagen en werkstukken leren maken  Zelfstandigheid in studeren aanleren  Beter voorbereid worden op de vervolgstudie

12 Opbouw studie  Algemeen deel (vaste vakken)  Profiel deel (specialisatie)  Vrije deel (extra verrijking) Totaal 1600 uur per jaar

13 Studiebelasting 1600 uur in 40 schoolweken 40 uur per week  lessen  repetities / schoolexamens  werkstukken  huiswerk Plus: excursies, musea, LOB

14 Examen  Schoolexamens (schriftelijk en praktische opdrachten)  Centraal Schriftelijk Examen

15 Examen Niet alle vakken hebben een CSE Voor vakken met CSE: Cijfer SE + cijfer CSE = eindcijfer 2

16 Examen Eerste schoolexamens in leerjaar 4 Nieuwe slaag/zakregeling Onvoldoendes kunnen worden gecompenseerd Maximaal één onvoldoende voor Nederlands, Engels en Wiskunde Gemiddelde van CSE-cijfers voldoende

17 Examen Alle gegevens met betrekking tot schoolexamens staan in PTA. Het PTA wordt in september op de website gezet

18 Herkansing / Herexamen Herkansingen: Periode 1: 1 Periode 2: 1 Periode 3: 2 Herexamen: aan het einde voor het examenjaar voor één vak waarvoor geen CSE is.

19 Bijzonderheden  Overgangsregeling is te zien op de website  Toetsenrooster  Herkansen niet PTA-toetsen  Profielwerkstuk start in voorexamenjaar (mag bij alle vakken)

20 Bijzonderheden  Rekentoets 3F  Wiskundecoach

21 Stage Havo-4 25 sept. 2012 : uiterste inleverdatum formulier stage-adres In oktober krijgen de bedrijven/instellingen een bevestigingsbrief 21 t/m 23 november: Stage 26 november: evalueren / verslag schrijven op school

22 Reizen Havo-4 Buitenlandse reizen vinden plaats van 24 t/m 28 juni 2012 Bestemmingen: Rome, Londen, Parijs, Berlijn BSM leerlingen hebben survival van 5/6 t/m 7/6

23 LOB Loopbaan oriëntatie 40 uren in 2 jaar geen lessen, wel activiteiten  studiebeurs  open dagen  proefstuderen  gesprekken met decaan

24 LOB LeerwegVerplichte LOB-activiteiten Havo Beroepenoriëntatie in Havo-4 Bezoek minimaal één open dag in Havo-4 Bezoek van minimaal twee open dagen Havo-5 Bezoek oud-leerlingen avond in Havo-5 VwoBezoek minimaal één open dag in Vwo-4 Beroepenoriëntatie in Vwo-5 Bezoek minimaal één open dag in Vwo-5 Bezoek van minimaal één open dag in Vwo-6 Bezoek oud-leerlingen avond in Vwo-6

25 BELANGRIJK  Alle lessen volgen  Huiswerk maken  Op tijd  Op tijd spullen inleveren  Plannen

26 Knelpunten in 4-HAVO / VWO  Betaald baantje  Multi tasking  Onderschatting  Plannen

27 Lokalen VRS111 HKG152 LNG134 VRR022 JSS225

28 Bedankt voor uw aandacht Heeft u nog vragen?


Download ppt "Welkom Teamleider HAVO / VWO De heer Drs C.H.M. Bentlage."

Verwante presentaties


Ads door Google