De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competentiegericht leren vmbo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competentiegericht leren vmbo"— Transcript van de presentatie:

1 Competentiegericht leren vmbo
Marc van Rooden Competentiegericht leren vmbo

2 Hoe zat het ook al weer? Inzichten en daaraan gekoppelde feiten
Competentie: Vermogen om adequaat te handelen in een bepaalde context Verbinding van: Inzichten en daaraan gekoppelde feiten Houding Waarneembaar gedrag Context

3 Bijvoorbeeld: communiceren
Wat is een competentie? Bijvoorbeeld: communiceren weten wat je doet en waarom je het doet (inzicht) competentie gemotiveerd zijn om het te doen (houding) doen (vaardigheid)

4 Wat is een competentie zonder een omgeving (context)?
als het al iets is, zweeft het in de lucht

5 De ijsberg: wat zie je? Situatie Gedrag Kennis & vaardigheden
Gedrag Kennis & vaardigheden Houding / ambitie Persoonskenmerken

6 voorbeelden Aspecten Voorbeelden Zichtbaar gedrag
Een toernooi organiseren Een klant in een winkel te woord staan IV Attituden Op tijd komen Verantwoordelijk zijn III Vaardigheden Werk plannen Bestellijst invullen Spreekvaardigheid (A2) uitnodigingstekst opstellen II Inzichten Planmatig kunnen werken (logische volgorde snappen) Op tijd bestellen I Parate kennis spelregels Woordenschat (Engels)

7 Niveau van een competentie?
Complexiteit/moeilijkheidsgraad: Heterogeniteit: enkelvoudig of meervoudige opdracht(en) Processen: eenvoudig - moeilijk Inhoud: eenvoudig of ingewikkeld Verantwoordelijkheid: Zelfstandig of onder begeleiding Tijdsduur: Wel/niet afgerond binnen gestelde tijd Draaglast: hoe lang vol te houden

8 Competentiegericht VMBO
Bij CGO ontwikkelen leerlingen competenties die zijn gerelateerd aan de latere beroepsuitoefening Deze competenties worden geborgd en geïntegreerd in de vakkennis en vakvaardigheden Voor het examen betekent dit dat de competenties alleen in relatie tot de andere examenonderdelen (K&V) kunnen worden getoetst Competentiegericht vmbo beoogt voor te bereiden op de competentiegerichte werkwijze in het mbo

9 Uitgangspunten CGO in het vmbo
Hele taak benadering: Kennis, vaardigheden, houdingen en persoonlijkheidsontwikkeling worden in samenhang geleerd; eindtermen uit beroepsgerichte programma's en algemene vakken zijn geïntegreerd

10 Dit betekent dat: Leerlingen leren in realistische situaties
Leerlingen actief leren (diverse werkvormen) Leerlingen hebben invloed op het leerproces tempo; bijhouden leerresultaten ed. Leerlingen zich oriënteren op de betekenis van verschillende activiteiten voor hun toekomst loopbaan oriëntatie vervolgstudie rol in de maatschappij Het aanbod van leerstof staat in dienst van de ontwikkeling van de competentie

11 Krachtige leeromgeving
Leren begint met nieuwsgierigheid Leren is een sociale bezigheid denken delen doornemen Om te leren zijn tijd en ruimte nodig Onthouden, begrijpen en toepassen Maak gebruik van zintuigen en intelligenties Breng patronen en samenhang aan mindmap

12 Belang van de Leeromgeving
Activerende leeromgevingen zelfstandigheid keuze mogelijkheden Betekenisvolle en authentieke contexten zelf doen zelf leren zelf op onderzoek uitgaan Sturing van de docent inhoudelijk proces

13 Praktische adviezen Creëer wisselende contexten, zowel binnen als buiten de school Integreer reflectie en feedback in de opdrachten Lerenden kunnen eigen keuzes maken, plannen enz. (mbv. Registratiesysteem) Daag lerenden uit hun kennis en vaardigheden uit te breiden Lerenden met verschillende niveaus en achtergronden werken en leven samen; samen leren verrijkt de leeromgeving


Download ppt "Competentiegericht leren vmbo"

Verwante presentaties


Ads door Google