De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag voor zorgcoördinatoren en zorgteams 18 november - Brussel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag voor zorgcoördinatoren en zorgteams 18 november - Brussel"— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag voor zorgcoördinatoren en zorgteams 18 november - Brussel
netwerk Nascholing en Educatieve Dienstverlening BEZORGD OM ZORG?! Studiedag voor zorgcoördinatoren en zorgteams 18 november - Brussel

2 SLEUTELEN AAN EEN ZORGBELEID
Inleiding tot de studiedag Dirk Gombeir & Ruben Vanderlinde Coördinatoren nNED                            

3 SLEUTELEN AAN EEN ZORGBELEID ...
… via een aanpak op drie niveaus: De leerlingen: Het gericht begeleiden van leer-lingen of van groepen leerlingen De leerkrachten: Het d.m.v. collegiale coaching ondersteunen van het handelen van leerkrachten De school: De coördinatie van zorginitiatieven op niveau van school (of scholengemeenschap)                            

4 … drie niveaus ... Figuur overgenomen uit “Klasse”                            

5 COÖRDINEREN Bijv. Organiseren en toegankelijk maken van een registratiesysteem met informatie over leerlingen Uittekenen en uitproberen van meer flexibele groeperingsvormen en gedifferentieerde leer-trajecten Organiseren van intern overleg en uitbouw van een netwerk van contacten met externe actoren Inrichten van een documentatiecentrum of een gespecialiseerde bibliotheek Kwaliteitsbewaking van het eigen zorgbeleid                            

6 COACHEN Bijv. Didactische suggesties geven inzake het omgaan met diversiteit Hulpmiddelen aanreiken op vlak van detectie en probleemanalyse Ondersteuning geven via een handelingsgerichte diagnostiek Samen werken aan het opstelling van leerling- specifieke handelingsplannen                            

7 BEGELEIDEN Bijv. Versterken van het welbevinden van leerlingen
(Samen) uitvoeren van handelingsplannen Individuele remediëring bij hardnekkige lees-, reken- en schrijfproblemen Training van basisvaardigheden inroosteren Extra stimulering van de motoriek                            

8 NODIGE VAARDIGHEDEN? Coördineren:
Het schoolteam kunnen aanspreken en inspireren Veranderingsprocessen kunnen begeleiden Een zorgnetwerk kunnen organiseren en uitbouwen Coachen: Lerende teams kunnen sturen en ondersteunen Via intervisie het leren ‘gaande’ kunnen houden Begeleiden: Orthodidactisch en remediërend kunnen interveniëren Gericht kunnen inschakelen van specialistische hulp                            

9 NODIGE VAARDIGHEDEN? … en meer in het algemeen:
Communicatief vaardig zijn Relationeel vaardig zijn Systemisch vaardig zijn                            


Download ppt "Studiedag voor zorgcoördinatoren en zorgteams 18 november - Brussel"

Verwante presentaties


Ads door Google