De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sturen op delen = vermenigvuldigen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sturen op delen = vermenigvuldigen"— Transcript van de presentatie:

1 Sturen op delen = vermenigvuldigen
Conferentie Opbrengstgericht Leiderschap PO-Raad Nieuwegein 16 november 2011 Workshopleiders: Mieke Wessels en Annemieke Miltenburg Sturen op delen = vermenigvuldigen

2 Stichting Confessioneel Onderwijs R’IJssel
SCO R’IJssel bestaat 10 jaar 9 basisscholen op 11 locaties in Duiven Groessen, Loo en Westervoort (De Liemers Gelderland) 2200 leerlingen en 220 personeelsleden Bestuur op afstand, dagelijkse leiding door 2-hoofdige bovenschoolse directie Integrale schooldirecteuren Inhoudelijke verdiepingsslag sinds 2009 Sturen op delen = vermenigvuldigen

3 Basis voor kansrijke ontwikkeling
Kinderen Medewerkers Sturen op delen = vermenigvuldigen

4 Collectieve ambitie SCO R’IJssel
Bovengemiddelde opbrengsten voor taal en rekenen Sturen op delen = vermenigvuldigen

5 Project Opbrengstgericht Werken Interventies 2009-2012 op alle niveaus
Plannen maken Niveau SBP  Jaarplannen en Jaarverslagen Bestuur Schoolplannen  Jaarplannen en Jaarverslagen School Leerkrachten maken per vakgebied jaarlijks 2 groepsplannen met tussenevaluaties Leerkracht Alle medewerkers maken afgeleid van het jaarplan een POP Allen Sturen op delen = vermenigvuldigen

6 Project Opbrengstgericht Werken Interventies 2009-2012 op alle niveaus
Doelen formuleren en opbrengsten delen Niveau Ambitie SCO R’IJssel, doelen op stichtingniveau, vastgesteld Bestuur Monitor Cito Eindtoets, Entreetoets en Cito-LVS Bestuur Scholen formuleren doelen op school- en groepsniveau School LVS-besprekingen in team a.h.v. stichtingformat School Doelen in groepsplannen en individuele handelingsplannen Leerkracht Sturen op delen = vermenigvuldigen

7 Project Opbrengstgericht Werken Interventies 2009-2012 op alle niveaus
Scholing, begeleiding en van en met elkaar leren Niveau Jaarlijks conferentie op stichtingniveau Bestuur Scholen werken gericht aan verbeteren van technisch lezen, begr. lezen, spelling of rekenen School Jaarlijks 3 studiebijeenkomsten OGW op schoolniveau School Klassenbezoeken voor alle leerkrachten Leerkracht Opleiding 10 taal- en 10 rekenspecialisten Leerkracht Sturen op delen = vermenigvuldigen

8 Project Opbrengstgericht Werken Interventies 2009-2012 op alle niveaus
Integraal personeelsbeleid en kwaliteitszorg (PDCA) Niveau Nieuwe 2 jarige gesprekscyclus en digitaal bekwaamheidsdossier Allen Scholen ontwikkelen jaarlijks minimaal 2 kwaliteitskaarten School Partnerschap met Pabo HAN Arnhem Studenten kiezen voor en participeren in de School schoolontwikkeling Leerkracht Sturen op delen = vermenigvuldigen

9 Opbrengstgericht werken
Sturen op delen = vermenigvuldigen

10 Opbrengstgerichte cultuur
Er wordt gewerkt vanuit hoge verwachtingen en haalbare doelen waarin kinderen en volwassenen zich optimaal ontwikkelen en welbevinden Sturen op delen = vermenigvuldigen

11 Opbrengstgerichte cultuur
Sturen op delen = vermenigvuldigen

12 Opbrengstgerichte cultuur
Geen afrekencultuur, maar een kansencultuur waarin doelen richtinggevend zijn Een cultuur van afspreken… en aanspreken! Sturen op delen = vermenigvuldigen

13 Doelen op alle niveaus Stichting: SBP en jaarplannen
School: Schoolplan en jaarplannen Groep: Groepsplannen Leerling: Handelingsplannen Medewerker: POP / gesprekscyclus Sturen op delen = vermenigvuldigen

14 Doelen opbrengsten SCO R’IJssel
Taal voor kleuters Cito LVS: 90% van de kleuters A/B/C-score + 15 letters kennen Technisch lezen Cito LVS: 90% van de leerlingen A/B/C-score Technisch lezen nieuwe AVI: 90% E3/E4/E5/E6/E7/AVI+ beheersingsniveau Spelling Cito LVS: 85% van de leerlingen A/B/C-score Begrijpend lezen Cito LVS: 80% van de leerlingen A/B/C-score Rekenen Cito LVS: 85-90% van de leerlingen A/B/C-score Sturen op delen = vermenigvuldigen

15 Doelen/opbrengsten M-toetsen 2011-2012 groepsniveau
3 4 5 6 7 8 TvK 80% RvK 70% AVI 96% DMT 65% 85% BL 90% Spelling R en Wi Sturen op delen = vermenigvuldigen

16 Kader Opbrengstgericht Werken op schoolniveau
Doelgericht werken Effectief gebruik van de methode Voldoende leertijd inroosteren Goede inrichting van de leeromgeving Sturen op leerkrachtvaardigheden: de leerkracht doet ertoe! Toetsen/monitoren: bespreken in het team Rol van de directie Sturen op delen = vermenigvuldigen

17 Rol Directeur Onderwijskundig Leider
Faciliteren: middelen, tijd, collegiale consultatie, klassenbezoeken Data verzamelen, data analyseren Bespreken in het team Plan van aanpak/uitvoering Proces bewaken en coördineren Verbeteren kwaliteitszorg Sturen op delen = vermenigvuldigen

18 Rol Bestuur/Directeur/Leerkracht
Faciliteren scholen Faciliteren leerkrachten Faciliteren leerlingen Data verzamelen, analyseren en handelen op stichtingniveau Data verzamelen, analyseren en handelen op schoolniveau Data verzamelen, analyseren en handelen op groepsniveau Opbrengsten delen met bestuur, directieberaad en IB-kring Opbrengsten delen met team Opbrengsten delen met groep en ouders Ontwikkeling stimuleren in zone naaste ontwikkeling directeuren leerkrachten Ontwikkeling stimuleren in zone naaste ontwikkeling leerlingen Sturen op delen = vermenigvuldigen

19 Spilfunctie van directeuren
Sturen op delen = vermenigvuldigen

20 De leerkracht doet er toe
Sturen op delen = vermenigvuldigen

21 Sturen op delen = vermenigvuldigen Succesfactoren op alle niveaus
Iedereen doet mee Goede planning! Hoge verwachtingen Doelgericht werken Opbrengsten delen Kennis en ervaring delen SAMEN leren op basis van veiligheid en vertrouwen Denken in kansen Begeleiden en monitoren Cultuur van afspreken en aanspreken Betrokkenheid – Enthousiasme – Bevlogenheid: Passie! Sturen op delen = vermenigvuldigen

22 Sturen op delen = vermenigvuldigen

23 Opdracht Sturen op delen = vermenigvuldigen


Download ppt "Sturen op delen = vermenigvuldigen"

Verwante presentaties


Ads door Google