De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Biobased economics Socio-economische relevantie voor de Metropoolregio

Verwante presentaties


Presentatie over: "Biobased economics Socio-economische relevantie voor de Metropoolregio"— Transcript van de presentatie:

1 Biobased economics Socio-economische relevantie voor de Metropoolregio
28 maart 2013, Laan van Staalduinen

2 Biobased Economics We ontkomen niet aan een biobased economy
hulpbronnen worden schaarser / duurder / onzekerder de toekomst is aan het slim omgaan met hulpbronnen economics = omgaan met schaarste MEV: rond deze koers wordt biomassa concurrerend MEV – onze Macro Economische Verkenning, laatste door Hans van Meijl 2009: grens bij 75 olieprijs. Inmiddels biomassaprijzen hoger, dus break-even olieprijs ook. We staan op het punt weer MEV op te starten. Gaat niet alleen om olie/gas/kolen, maar ook om bijv. fosfaat. Mogelijke vraag uit zaal: Schaliegas / shalegas Dit is in Amerika een enorme ontwikkeling Grote hoeveelheden goedkope energie, trendbreuk Hoeveelheid gas valt wel tegen (minder) t.o.v. eerste schattingen Naar verwachting grote invloed op chemiemarkt (goedkoop, veel fabrieken naar VS) Verschuivingen: bijv. aromaten zitten niet in shale gase; lenen zich voor bio Afwachten hoeveel ervan op Europese energiemarkt terechtkomt

3 Biobased Economics BBE is meer dan technologische innovatie
BBE is meer dan geld verdienen Geld is middel & motor, geen doel BBE vraagt inspanning van hele maatschappij voor alle p’s Besparen op gebruik 2. Hergebruik 3. Inzet biobased grondstoffen 4. Minimaal fossiel Gaat om alle drie de p’s People Planet Profit Trias ecologica is eigenlijk: Eerst zoveel mogelijk Besparen Dan waar mogelijk inzet van hernieuwbare bronnen Als het echt niet anders kan (schoon) fossiel Hergebruik als tweede optie is eigen toevoeging Resultaat project Fryslan m.b.t. Biobased Society

4 Voorbeeld: project Kringlopen Amsterdam
Doel: tegengaan verspilling Restproducten hergebruiken: Geen afval, maar grondstof Economische kansen Kringlopen onder de loep: Fosfaat, Afval, Water en Voedsel Overlag kringlopen energie/warmte Concrete kansen in factsheets Resultaat april 2013 Duurzaamheidsprogramma ‘Amsterdam beslist Duurzaam’ (2011 – 2014) 2012 publicatie ‘Kringlopen in Beeld’; Eind 2012, Wageningen UR gevraagd om: Expert oordeel en advies over de ‘Amsterdamse kringlopen’ Identificeren kansen versnelling duurzaamheidsprogramma en vergroten handelingsperspectief, in co-creatie met de gemeente en partners Aanpak Stap 1: Eerste analyse op basis van document ‘Kringlopen in beeld’ en eigen onderzoek WUR – November 2012 Stap 2: Vier expert workshops Afval, Voedsel, Fosfaat en Water gericht op vergroten handelingsperspectief voor Amsterdam – Januari & Februari 2013 Stap 3: Uitwerking 2 – 3 factsheets geselecteerde maatregelen en verwerken conclusies in Plan van Aanpak –Maart & April 2013 Stap 4: Bestuurlijke presentatie Mei-Juni 2013 Kansen voor de Metropool regio Amsterdam

5 Economische kansen voor de regio
Toegevoegde waarde in de regio

6 Economische kansen voor de regio
Toegevoegde waarde/werkgelegenheid van biochemiecluster wil zeggen: Inkomen/werk dat wordt verdiend door de chemische industrie die fossiele grondstoffen heeft vervangen door biomassagrondstoffen (direct inkomen bij biochemie); én het inkomen/werk dat gegeneerd wordt bij toeleveranciers aan die groene chemie (indirect inkomen). NB: Het gaat hier om modelramingen, want gepubliceerde statistieken zijn er niet. Werk in de regio

7 Economische kansen voor de regio

8 Biobased Economics – relevantie voor de regio
Shared value creation (‘ondernemen met omgeving’) “The opportunity to create economic value through creating societal value will be one of the most powerful forces driving growth.” Michael Porter & Mark Kramer, Creating shared value (HBR, 2011) Investeren in Amsterdam als hub van biomassa Vgl pro-actieve investeringen in glasvezel: nu is Amsterdam centrale hub voor internet Shared value creation voorbeelden Amsterdam: Bedrijfskringen in haven – samen optimale oplossingen voor organische reststromen, afval en logistiek Samenwerking ondernemers, onderwijs, toegepast onderzoek, financiers, laboratoria/incubators en facilitators (vgl. ROMs in andere regio’s: regio Amsterdam vaart eigen koers) Betrek onderwijs: groei zonder een goede human capital agenda is onmogelijk Schiphol kan veel bereiken door ook omgeving te betrekken bij biobased projecten (grondstoffen en afzetmarkt). Gastheerproject Biobased Connections is schoolvoorbeeld van schared value creation Investeren in hub biomassa: zie volgende plaatje

9 Biobased Economics – relevantie voor de regio
Vestigingsplaatsvoorkeuren van bedrijven verschillen naar gelang de hoogwaardigheid van het product Als toelichting bij hub biomassa: verschillende bedrijven zoeken verschillende eigenschappen in de regio/plaats van vestiging. Hogere waardes mikken op shared value creation: kennis delen, organisatiegraad, nabijheid van de markt Lagere waardes mikken op nabijheid van grondstoffen en infrastructuur. Bron: LEI 2012

10 Biobased Economics BBE is er en komt er BBE zal groeien en bloeien
Bereid u er op voor Zorg dat u erbij bent LEI Wageningen UR kan en wil u daarbij helpen. Met o.a.: Toekomstverkenningen Meting van economische kentallen Regionale innovatiestrategie Clusterontwikkeling en ontwikkelen business cases en verdienmodellen


Download ppt "Biobased economics Socio-economische relevantie voor de Metropoolregio"

Verwante presentaties


Ads door Google