De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Biobased Economy in de topsectoren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Biobased Economy in de topsectoren"— Transcript van de presentatie:

1 Biobased Economy in de topsectoren
Karin Weustink Plaatsvervangend directeur Programmadirectie Biobased economy Ministerie van EZ 28 mei 2013 In april 2012 is het Innovatiecontract BBE verschenen onder de vlag van de Topsector chemie. Het Innovatiecontract BBE is tot stand gekomen na een uitgebreid proces van consultaie en workshops. TKI BBE | 28 mei 2013

2 Hoe staat BBE ervoor? Succesvol thema: op de agenda in de regio, nationaal en EU! Europa: BRIDGE: Europees consortium van bedrijven en kennisinstellingen Regio: innovatiemiddelen van de provincie, straks structuurfondsen Cross-sectoraal op de innovatieagenda: energie, chemie, agrofood, tuinbouw, water en vanmiddag ook de sector creatief Onderwijs: veel nieuwe initiatieven in het land Het netwerk werkt: vanaf 2005 meer samenwerking Ministerie van Economische Zaken TKI BBE | 28 mei 2013

3 Aandacht voor Innovatie en onderzoek voor biomaterialen
Vereenvoudigen samenwerken bedrijven en kennisinstellingen Botsende belangen in regelgeving Opschaling van biobased productieprocessen bij economische tegenwind Ministerie van Economische Zaken TKI BBE | 28 mei 2013

4 Innovatie contract BBE april 2012
Innovation Contract Topconsortium for knowledge and innovation De onderdelen van het IC BBE zijn een zestal werkpakketten die met elkaar een logisch verband vormen. De werkpakketten zijn ondergebracht bij de verschillende topsectoren in de agenda's van der verschillende TS. Onderzoeksagenda kennisinstellingen aansluiten op onderzoeksbehoefte bedrijfsleven Coördinatie calls MKB-loket ism Topsector (MIT) Platform en regie over de betrokken topsectoren Ministerie van Economische Zaken TKI BBE | 28 mei 2013

5 NIEUWE publieke financiële middelen BBE
Thema In 2012 toegezegd Per jaar ‘Gewenst’ Biomaterialen 6,8 Bioenergie 37,5 9,4 25,2 TS energie Biochemicaliën 2,3 Bioraffinage 5 1,2 6,7 Biomassaproductie 2,4 2,47 2,2 TS Agrofood Economie, beleid en duurzaamheid 0,2 1,1 MKB regeling 2 Via TS chemie TKI toeslag 2,5 Totaal 50,6 17,8 44,3 Ministerie van Economische Zaken TKI BBE | 28 mei 2013

6 aandacht voor regio’s Dutch Biorefinery Cluster
Avebe, FrieslandCampina Eemshaven, BioBRUG BioCab, Woodspirit Energy valley Stenden PRE, API BBE innovatieplatform Prov. Groningen, Drenthe Friesland aandacht voor regio’s ACCRES Prov. Flevoland Haven Amsterdam, kennisinstellingen WUR, UTwente Gelders Transitie Centrum AlgeaParc Polymer Science Park Zwolle Prov. Gelderland, Overijssel Haven Rotterdam TUDelft, LeidenUniv Pio Process Facility Kenniscentrum Plantenstoffen Growport, Greenport, Westland Haven Terneuzen Cosun, Dow, Purac, Sabic BioBase Europe: Biopark Terneuzen & Ghent Bio-Energy valley Provincie Zeeland, Zuid-Holland Greenport & Biotransitiehuis Venlo DSM, Sabic, Chemelot Nordrhein Westfalen COCI groene chemie Green Chemistry Campus Avans Hogeschool, Cuijk Provincie N Brabant Ministerie van Economische Zaken TKI BBE | 28 mei 2013

7 Groene Groei: naar een sterke, duurzame economie
Het kabinet ziet binnen acht domeinen belangrijke uitdagingen en kansen, die ook nauw verbonden zijn met het topsectorenbeleid: energie, biobased economy, klimaat, afval als grondstof, bouw, voedsel, mobiliteit en water. Vergroening is bij uitstek ook een grensoverschrijdend vraagstuk. Dat maakt inbedding van de inzet op groene groei in internationale beleidskaders in het bijzonder van belang. Het kabinetsbeleid gericht op groene groei leunt op vier pijlers: Slimme inzet marktprikkels Een stimulerend kader met dynamiek bevorderende wet- en regelgeving Innovatie Overheid als netwerkpartner Ministerie van Economische Zaken TKI BBE | 28 mei 2013

8 Green Deals Biobased Economy
Deal Biomassastromen (Platfrom Agro-Papier-Chemie) Deal BEC Essent Deal biobased park Westland Deal HarvestaGG Deal Zeaholding Dutch Grown Polymers Stichting Noordzeeboerderij Green Chemistry Campus Biobased Innovations Natural Plastics B.V. Third Paradise; Biobased Kunst Nova Lignum KvK Noord Nederland NRK Sabic Groencertificaten Ja Natuurlijk Ministerie van Economische Zaken TKI BBE | 28 mei 2013

9 Dank! Meer info? www.biobasedeconomy.nl
LinkedIn forum (2400 professionals) Twitter & Facebook Ministerie van Economische Zaken TKI BBE | 28 mei 2013


Download ppt "Biobased Economy in de topsectoren"

Verwante presentaties


Ads door Google