De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategische partnerschappen 2014 – 2020

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategische partnerschappen 2014 – 2020"— Transcript van de presentatie:

1 Strategische partnerschappen 2014 – 2020
Ellen Hanselman en Sabine Galjé Utrecht 11 december 2012 Een van de actielijnen in het nieuwe programma Concepten zijn beschikbaar maar ook nog in bewerking

2 Ambities Erasmus voor iedereen
Bijdragen doelstellingen Strategie Europa 2020 Samenvoegen van diverse (deel) programma’s (YES!) Stroomlijnen en vereenvoudigen in de uitvoering

3 Structuur Erasmus voor iedereen

4 Structuur Erasmus voor iedereen
Kernactie 2 - samenwerking Strategische partnerschappen Kennis & sectorale allianties IT-platforms Capaciteitsopbouw Opbouw kernactie + verwijzing naar huidige programma (wat komt er samen binnen strategische partnerschappen?) Strategische partnerschappen decentraal – kennis & sectorale allianties waarschijnlijk centraal.

5 Focus van de partnerschappen
Samenwerking voor implementeren van vernieuwende praktijken met doel genereren van hogere kwaliteit lesgeven, leren, institutionele verbeteringen en sociale innovatie; Sectoraal en cross sectoraal; Altijd transnationaal en structureel. Cross sectoraal: onderwijs, jeugdinstellingen, ondernemingen, gemeenten, onderzoeksinstellingen, sociale partners, ngo’s etcetc Eigenlijk iedereen die een toegevoegde waarde kan leveren aan het project (specifieke kennis bundelen voor excellente resultaten, grote en diverse range aan partijen kan dus participeren

6 Doelen partnerschappen
Aansluiting & bijdrage leveren aan onderwijsbeleidsdoelstellingen Concept fiche 10 doelen genoemd, bijvoorbeeld: Basisvaardigheden (key competences) Verbeteren van arbeidsmarktrelevantie van onderwijs en opleidingen Professionalisering van docenten Elk doel begint met Verhogen, bevorderen, vergroten, promoten, verbeteren, faciliteren

7 Type activiteiten ontwikkelen, testen, geschikt maken, implementeren van:
Nieuwe curricula of lesmateriaal; Nieuwe vormen van praktijkonderwijs; Nieuwe vormen van onderwijs met impuls voor virtuele mobiliteit; Elke activiteit begint met: ontwikkelen, testen, geschikt maken, implementeren innovatieve praktijken door…..

8 Type activiteiten ontwikkelen, testen, geschikt maken, implementeren van:
Methoden en technieken voor begeleiding en counseling; Professionaliseren van leraren, trainers, jeugdwerkers; Samenwerking onderwijsinstellingen – gemeenten. Elke activiteit begint met: ontwikkelen, testen, geschikt maken, implementeren innovatieve praktijken door…..

9 En verder Gemiddelde duur: 2 a 3 jaar;
Minimaal 3 organisaties uit 3 landen (zijn uitzonderingen); Alle deelnemende landen, inclusief landen buiten de EU; Stevige duur en ambitie

10 En verder Vooraf meetbare effecten en opbrengst definiëren;
Dissemineren, dissemineren, dissemineren… (met oog voor proportionaliteit). Heel veel nadruk in hele programma op dissemineren van projectresultaten….

11 Gesprek in tweetallen Wat spreekt je aan bij strategische partnerschappen? Waar zie je mogelijkheden binnen je eigen context? Hoe sluit het aan bij lopende projecten?

12 Mogelijkheden cross-sectorale samenwerking
Vorm groepjes van 6 personen Neem per groep een voorbeeld van een succesvol project binnen je eigen context (mag nationaal) (er is dus één ‘inbrenger’) Interview de inbrenger om meer duidelijkheid te krijgen: waar gaat het over, wat zijn de resultaten, etc. Probeer nu met elkaar te verkennen op welke manier de anderen in het groepje ook gebruik zouden kunnen maken van de resultaten van dit project. Waar liggen raakvlakken, wat is de meerwaarde van cross-sectorale samenwerking, wat is er voor nodig om de resultaten van dit project geschikt te maken voor een andere sector etc. Trek met elkaar conclusies; wat betekent dit voor cross-sectorale samenwerking binnen strategic partnerships?


Download ppt "Strategische partnerschappen 2014 – 2020"

Verwante presentaties


Ads door Google