De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voortgang arbeidsmarktbeleid in de Drechtsteden G.A. ten Dolle Projectgroep Wwnv 23 mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voortgang arbeidsmarktbeleid in de Drechtsteden G.A. ten Dolle Projectgroep Wwnv 23 mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Voortgang arbeidsmarktbeleid in de Drechtsteden G.A. ten Dolle Projectgroep Wwnv 23 mei 2012

2 Voortgang proces - Maart 2011: operationele start: 4 programmalijnen - Sept 2011: Notitie tussenstand uitvoering: ambities + veranderopgave - Feb 2012: terugblik 1 jaar, vaststellen ambities inzet 2012 - Maart 2012: - focus realisatie: concrete successen - Regionale inbedding: borging samenwerkingsstructuur

3 Vacatures DR en NL, vanaf april 2011, per maand Ingediende vacatures Openstaande vacatures

4 Ontwikkeling bijstand NL-DR (indices 31/1/2009 = 100)

5 Perspectief tot 2015 Bron: UWV Arbeidsmarktinformatie

6 Baanopeningen 2008-2020 in % van banen 2008

7 Programmalijn Matching Vraag en Aanbod o/d Arbeidsmarkt Programmalijn Verbeteren aansluiting Onderwijs arbeidsmarkt Programmalijn Verbeteren kennisinfra- structuur Programmalijn Vergroten urgentiebesef bij ondernemers en HRM Sectorale Leer Werk Bedrijven Maritieme Campus Impuls onderkant arbeidsmarkt Werkschool Wet Werken Naar Vermogen Communicatiestrategie

8 Terugblik programmalijnen Matching vraag/aanbod - Baanbrekend Drechtsteden: plm 450 plaatsingen - Succesvolle afronding actieplan jeugdwerkloosheid - 2 werkgeverservicepunten (zorg&welzijn en techniek) operationeel - 11 lunchbijeenkomsten: nieuwe initiatieven in de regio - Voorbereiding invoering wet werken naar vermogen Aansluiting O&A - Uitrol masterplan beroepsonderwijs: perspectief en draagvlak voor regionale samenwerking beroepsonderwijs - Bundeling stichting talent voor Techniek en Hoger onderwijs - Duale trajecten Leren &werken in Drechtsteden: plm 1000 Hoger Onderwijs - Groei aantal studenten Hoger Onderwijs: > 1200. oa via AD-trajecten. - Magneetproject in zorg: upgrading van kwalificateitsniveau zorg (MBO-HBO)

9 Terugblik programmalijnen Urgentiebesef - Monitor arbeidsmarkt opgeleverd: opgave in beeld. Verdieping met techniek (IVA- onderzoek) - Diverse bijeenkomsten: gesprekken met de regio - Alle communicatie-instrumenten op orde: nieuwsbrief, website en signaleringsbericht. - Toenemende aandacht van buiten (Rijk/VNG, andere regio’s) voor aanpak arbeidsmarkt in de Drechtsteden (‘Grand design Arbeidsmarkt’)

10 Inzet/resultaat 2012 (smart) Matching: - Eind 2012 structuur gereed voor invoering wet werken naar vermogen - Plaatsing van 200 mensen met werkvermogen tot 20% - 6 ‘werk-naar-werk bedrijven’: oa bouw, T&L, vervoer Aansluiting O&A - Functionerend coördinatiemechanisme aansluiting arbeidsmarkt/beroepsonderwijs (Maritiem Campus Drechtsteden): inzet bedrijfsleven, afspraken met R’dam/Gorinchem - Masterplan beroepskolom: zicht op nieuwe structuur - Werkschool operationeel: plaatsing van 125 leerlingen Hoger Onderwijs - University College (in oprichting) operationeel, eerste studenten vanaf 2013 - Extra groei studenten hoger onderwijs (oa via Erasmus, Hogeschool Ede) Urgentiebesef - Integrale monitor economie&arbeidsmarkt operationeel - Extra communicatie-aandacht: gesprek met de stad/regio

11 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Voortgang arbeidsmarktbeleid in de Drechtsteden G.A. ten Dolle Projectgroep Wwnv 23 mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google