De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van LLP Grundtvig naar Erasmus+ 2014-2020 Onder voorbehoud van officiële goedkeuring door het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van LLP Grundtvig naar Erasmus+ 2014-2020 Onder voorbehoud van officiële goedkeuring door het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie."— Transcript van de presentatie:

1 Van LLP Grundtvig naar Erasmus+ 2014-2020 Onder voorbehoud van officiële goedkeuring door het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie Versie 29-10-2013 Documenteigenaar Marissa van der Valk

2 Welkom!

3 Grundtvig / LLPErasmus+ Individueel aanvragen mogelijkAanvragen alleen in instellingsverband Aanvragen op papierAlles online / digitaal Financiering: vaak reële kosten aangevuld met standaardvergoedingen + lumpsum Financiering dmv lumpsum en standaardvergoedingen (unit costs) 7 actielijnen3 actielijnen Disseminatie / overdraagbaarheid belangrijk(er) Eenmalige registratie van instelling voorafgaand aan aanvraag (PIC code)

4 Actielijnen GrundtvigErasmus+ Nascholing (docent, vrijwilliger, zzp-er, werkloze vraagt aan) KA1 Mobiliteit (instelling vraagt aan) Bezoek & Uitwisseling (individuele aanvraag) KA1 Mobiliteit (instelling vraagt aan) Voorbereidend bezoek (individuele aanvraag) Voortbestaan onduidelijk Workshops (organisatie vraagt aan) Vervalt Lerende partnerschappen (zzp-er of organisatie vraagt aan) KA2 Strategische Partnerschappen Senior Vrijwilligers Projecten (organisatie vraagt aan) Vervalt Assistentschappen (individuele aanvraag) Uitsluitend binnen KA2

5 Erasmus+ Erasmus+ (2014-2020) Key Action 1: Mobiliteit Key Action 2: Partner- schappen Key Action 3: Beleids- hervormingen

6 Key Action 1, voor volwasseneducatie Doel•Leermobiliteiten voor stafleden om kennis te vergroten/verdiepen Wat•Nascholing, job-shadowing, leeropdracht (min 8 uur), conferenties (alléén voor PO/VO/VE en indien leereffect kan worden aangetoond) Looptijd Duur •Aanvraag 1 of 2 jaar •Activiteiten: min 2 dagen tot max 2 maanden, exclusief reistijd Wie vraagt aan? Wie neemt deel? •Instelling die zich richt op volwasseneneducatie (status rechtspersoon) •Medewerker, contractant of vrijwilliger. (aantoonbaar structureel en stabiel verband tussen hen en de instelling) Deadline•17 maart 2014 (onder voorbehoud)

7 KA 1 – de aanvraag, wat te verwachten… Context•Beschrijving instelling •Beschrijving huidige expertise •European Development Plan (zie handout) Voornemen•Doel aanvraag: wat wil je met mobiliteit bereiken? •Learning outcomes (kennis, vaardigheden van deelnemer +instelling) •Meetbaarheid •Praktische invulling (project management) Follow up•Duurzaamheid van opgedane kennis •Impact (voor deelnemer +instelling) •Disseminatie •European added value Financiering•Lumpsum plus unit costs voor reiskosten, organisatiekosten, taalkundige ondersteuning, cursuskosten, special needs en extra kosten zoals visa

8 Beoordelingscriteria KA1 Relevantie30 punten* Kwaliteit project & implementatie40 punten* Impact** & disseminatie30 punten*

9 Key Action 2, voor volwasseneducatie Doel•Partnerschappen met als doel overdracht, implementatie of innovatie van kennis op lokaal, regionaal, nationaal en / of Europees niveau Wat•Samenwerking door mix van mobiliteiten, online interactie, uitwisseling kennis & best practices, conferenties met multiplyer effect en / of onderwijsproducten Looptijd Activiteiten •Projectaanvraag 2 of 3 jaar. •Duur mobiliteit docent: min 2 - max 12 maanden •Duur mobiliteit lerende: min 5 dagen – 2 maanden Wie•Iedere publieke of private organisatie •Tenminste 3 organisaties uit 3 verschillende programmalanden •Sectoraal / intersectroraal / sectoroverschrijdend Voorwaarde•PIC code voor alle partners (om dubbele financiering te voorkomen) Deadline•(Onder voorbehoud) 30 april 2014 Let op!•Aanvraag wordt ingediend en beoordeelt bij het NA van de coördinator

10 KA 2 – de aanvraag, wat te verwachten… Context•Beschrijving coördinerende instelling + partners •Beschrijving inhoud partnerschap •Innovativiteitsgehalte •Kwalteitskenmerken •Europese meerwaarde Project management •Verdeling taken tussen partners: •Monitoring / financieel / Inventarisatie risico’s •Implementatie / impact / •Producten / resultaten Disseminatie •Communicatieplan •Overdraagbaarheid / duurzaamheid •Exploitatie resultaten Financiering Toekenning: max € 150.000 p/j Waarvan 25% matching Op basis van unit costs (kosten modules) voor -Management en organisatie -Reis en verblijf -(transnationale) bijeenkomsten, conferenties -Producten / technische ondersteuning -Special needs

11 Beoordelingscriteria KA 2 RelevantieMax 30 punten* Kwaliteit project & implementatieMax 20 punten* Impact & disseminatieMax 30 punten* Kwaliteit partners en samenwerking Max 20 punten*

12 Vragen?

13 Websites: •www.na-lll.nl en www.erasmusplus.nlwww.na-lll.nl •www.europeesplatform.nlwww.europeesplatform.nl •www.internationaalagentschap.nl •www.neth-er.eu/nl/dossiers/onderwijs/erasmus-pluswww.neth-er.eu/nl/dossiers/onderwijs/erasmus-plus Informatiebijeenkomsten in Utrecht: •Startconferentie Erasmus+ di 10 december, Utrecht


Download ppt "Van LLP Grundtvig naar Erasmus+ 2014-2020 Onder voorbehoud van officiële goedkeuring door het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie."

Verwante presentaties


Ads door Google