De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag Hoger Bedrijfsdiploma 8 april 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag Hoger Bedrijfsdiploma 8 april 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag Hoger Bedrijfsdiploma 8 april 2013
Wat is het EQF en het NLQF en wat is het niet; Wat doet het NCP; Voor wie is het; Niveau 5.

2 European Qualifications Framework (EQF) voor een leven lang leren
Doel: Vergroten van studenten- en arbeidsmarktmobiliteit; Faciliteren van een leven lang leren.

3 Nederland Nationaal kwalificatieraamwerk: het NLQF;
Het NLQF beschrijft alle kwalificatieniveaus binnen Nederland met één begrippenkader; De niveaus van het NLQF zijn gekoppeld aan de niveaus van het EQF.

4 Hoe werkt het NLQF? Open voor alle kwalificaties: privaat en publiek;
De door de OCW en EL&I gereguleerde kwalificaties zijn generiek ingeschaald; Privaat: aanvragen bij NCP NLQF. Procedures voor validatie van de organisatie en inschaling in het NLQF en EQF. Kwaliteitseisen hoog; Er zijn 8 niveaus en 1 instroom niveau: basis educatie tot doctoraal.

5 Schema EQF/NLQF

6 Wat is het NLQF niet Het is geen herziening van het onderwijsstelsel;
Verleent geen recht op titels en graden; In- en doorstroomrechten worden niet geregeld. NLQF niveaus zijn niet gebonden aan onderwijssectoren;

7 Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF.
Stelt niveau vast van overige (niet door de overheid gereguleerde) kwalificaties; Publiceert de resultaten van deze inschaling in niveaus van het NLQF en EQF in een register; Informeert en communiceert; Onderhoudt en evalueert het NLQF.

8 Procedure NLQF private opleiders
Stappen: 1. Beoordeling validiteit organisatie: rechtspersoonlijkheid, continuïteit, examinering, kwaliteitsborging; 2. Beoordeling verzoek inschaling: onderbouwing niveau, beschrijving in leerresultaten, examinering en leerinspanning.

9 Hoe worden niveaus van kwalificaties beschreven?
Context; Kennis; Vaardigheden: toepassen van kennis, probleemoplossend vermogen, leer –en ontwikkelvaardigheden, informatie- en communicatie vaardigheden; Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; Dublin descriptoren verwerkt in beschrijvingen.

10 Belang studenten Vergelijking van niveaus van opleidingen zodat je weet waar je staat en gemakkelijker voor een vervolgopleiding kunt kiezen; Bevorderen van transparantie nationaal en internationaal; Vergroten en vergemakkelijken van de (internationale) studentenmobiliteit.

11 Belang werkgevers en werknemers van het NLQF?
Vergroten van de arbeidsmobiliteit nationaal en internationaal; Het beantwoordt de vraag of een buitenlandse, Europese kwalificatie eenzelfde niveau heeft als een Nederlandse; Het ondersteunt opleidingsbeleid; Het vergemakkelijkt wervingsbeleid; Het draagt bij aan de vermindering van opleidingskosten.

12 Belang opleiders Het vergroten van transparantie: van Nederlandse kwalificaties en tussen kwalificaties binnen Europa; Vergroten van de vergelijkbaarheid van niveaus van kwalificaties; Het stimuleren van een leven lang leren voor mensen van alle leeftijden; Het vergemakkelijken van de communicatie tussen alle betrokkenen in onderwijs en arbeidsmarkt.

13 EQF en NLQF niveau 5 Generiek ingeschaald: Associate degree;
Kwalificaties private aanbieders: aanvragen bij NCP NLQF. Toetsing aan de hand van descriptoren niveau 5; Onderzoek Cedefop naar niveau 5.

14 Contact NCP NLQF Meer informatie Regina Kleingeld, of


Download ppt "Studiedag Hoger Bedrijfsdiploma 8 april 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google