De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

XXXXX AAN HET WERK MET EVC ERKENNING VERWORVEN COMPETENTIES VOOR DE SUWI-KETEN Utrecht, 27 november 2007 Elize de Bar (CWI) Ria van Dinteren (Kenniscentrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "XXXXX AAN HET WERK MET EVC ERKENNING VERWORVEN COMPETENTIES VOOR DE SUWI-KETEN Utrecht, 27 november 2007 Elize de Bar (CWI) Ria van Dinteren (Kenniscentrum."— Transcript van de presentatie:

1 XXXXX AAN HET WERK MET EVC ERKENNING VERWORVEN COMPETENTIES VOOR DE SUWI-KETEN Utrecht, 27 november 2007 Elize de Bar (CWI) Ria van Dinteren (Kenniscentrum EVC)

2 xxxxxx 2 Inhoud workshop >Actief met EVC 1 >Aan de slag met EVC: wat heb je nodig? >Kennis over EVC, wegwijzer met aanbieders? >Actief met EVC 2 >Momenten waarop EVC een rol kan spelen in de ketendienstverlening >Financiering en regelingen >Actief met EVC 3

3 xxxxxx Actief met EVC 1 >Bespreek met je buurman/vrouw wat hij/zij doet in zijn vrije tijd. Vraag door! >Probeer er achter te komen of je aanknopingspunten kunt vinden voor vaardigheden, kennis, competenties die ook bruikbaar zijn op de arbeidsmarkt. 3

4 xxxxxx 4 Nodig is: kennis van EVC Alles wat mensen tijdens hun leven leren op een goede manier zichtbaar maken en erkennen (Het erkennen, waarderen en verder ontwikkelen van wat een individu heeft geleerd, in welke leeromgeving dan ook: op school, thuis of op het werk – gerelateerd aan een standaard)

5 xxxxxx 5 Basismodel EVC >Voorlichting en intake >Herkennen van competenties (portfolio) >Waarderen en erkennen van de resultaten >Vervolgstappen (bv. opleiding)

6 xxxxxx 6 Betrokkenen >Deelnemer >Opdrachtgever (bedrijven, gemeenten, UWV, CWI) >Aanbieder (scholen, andere opleiders, EVC-bureaus) >Ondersteunende/subsidiërende organisaties (bv. scholingsfondsen)

7 xxxxxx 7 Waarom EVC in de SUWI keten? >Inzichtelijk maken wat iemand kan >Vergroten employability: eerder naar werk >Loopbaanontwikkeling >Intersectorale mobiliteit >Vrijwilligerswerk waarderen >Herkennen van competenties >Opleidingstraject verkorten >Kansen op werk nemen toe bij (gedeeltelijke) kwalificatie >Goede basis voor efficiënte scholing >Beter inzicht in eigen kunnen >Zelfvertrouwen wordt groter

8 xxxxxx 8 Wegwijzer: Aanbieders >Scholen (ROC’s, HBO) >Kenniscentra (KBB – Kenteq, Ecabo, enz.) >Particuliere aanbieders

9 xxxxxx leerwerkloketten in de regio 20-40 regionale leerwerkloketten voorzien Meerdere locaties per regio Medio 2007 12 loketten open

10 xxxxxx 10 Aanbieders vinden >Leerwerkloketten in de regio >www.kenniscentrumevc.nl  aanbieder vindenwww.kenniscentrumevc.nl >Direct contact met scholen en andere aanbieders >Via www.werk.nl de Cursusbankwww.werk.nl >Binnenkort voor medewerkers CWI, UWV en gemeenten: de Arrangementenbank

11 xxxxxx Actief met EVC 2 >Bespreek met je buurman/vrouw hoe het bij jullie in de regio georganiseerd is rondom EVC. >Is er een leer- werkloket? >Ken je aanbieders? >Wat zijn je ervaringen met EVC? 11

12 xxxxxx Op welke plekken in de keten kan EVC ingezet worden >Tijdens de Werkintake >In het kader van bemiddeling en plaatsing >Als vervolg op competentietestcentrum >Bemiddelingsprojecten >In kader van Werk naar werk bemiddeling >Via Servicepunten Leren en Werken >Bedrijfsadvisering >In re-integratietrajecten van UWV en GSD 12

13 xxxxxx 13 Financiering >IRO >WWB >Opstapje UWV >ESF (CWI, grote gemeenten) >Scholingsfondsen

14 xxxxxx Actief met EVC 3 >Je hebt aan het begin van de workshop kort met je buurman/vrouw gesproken. >Wat denk je: is het een potentiële EVC kandidaat? >Wat levert het hem/haar op? 14

15 xxxxxx 15 Vragen??? Elize de Bar Elize.de.Bar@cwinet.nl www.werk.nl Ria van Dinteren Dinteren@kenniscentrumevc.nl www.kenniscentrumevc.nl


Download ppt "XXXXX AAN HET WERK MET EVC ERKENNING VERWORVEN COMPETENTIES VOOR DE SUWI-KETEN Utrecht, 27 november 2007 Elize de Bar (CWI) Ria van Dinteren (Kenniscentrum."

Verwante presentaties


Ads door Google