De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Teaching and Learning International Survey (Talis) 2013 Wat houdt de selectie van onze school voor dit onderzoek in en waarom zouden we meedoen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Teaching and Learning International Survey (Talis) 2013 Wat houdt de selectie van onze school voor dit onderzoek in en waarom zouden we meedoen?"— Transcript van de presentatie:

1 Teaching and Learning International Survey (Talis) 2013 Wat houdt de selectie van onze school voor dit onderzoek in en waarom zouden we meedoen?

2 Wat is Talis? Het enige internationale onderzoek naar de leer- en werkomgeving van leraren en schoolleiders. Een samenwerking tussen overheden, OESO, leraren en schoolleiders, waarbij de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) verantwoordelijk is voor de uitvoering internationaal en het Nederlandse Talis-team voor de uitvoering binnen Nederland. Een mogelijkheid voor scholen en leraren om invloed uit te oefenen op de beleidsontwikkeling vanuit OCW en daarmee op de ontwikkeling van het beroep, om gehoord te worden en de eigen situatie te vergelijken met die van scholen en leraren in 33 andere landen. Geen kwaliteitsbeoordeling van leraren: De prestaties van leraren worden internationaal niet vergeleken, zoals bij leerlingen in PISA-onderzoek. De huidige, tweede ronde vindt plaats in de periode 2011-2013. Het eindrapport wordt in 2014 gepubliceerd. De volgende organisaties steunen de deelname van Nederland aan dit onderzoek en zijn actief betrokken: VO-raad, Aob, CNV Onderwijs, FvOv, Onderwijscoöperatie en Platform VVVO.

3 Waarom Talis? Omdat goede leraren de sleutel vormen voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en goed presterende leerlingen. Hiervoor moeten zij goed opgeleid en deskundig zijn, maar is ook een professionele schoolorganisatie nodig, die het leraarschap aantrekkelijk maakt. Door deelname aan Talis wil het ministerie van OCW antwoord krijgen op vragen als: Hoe goed zijn schoolleiders en leraren voorbereid op de uitdagingen die het onderwijs te wachten staat? Hoe worden leraren gestimuleerd en gefaciliteerd in hun professionele ontwikkeling? Hoe doet Nederland het in vergelijking met andere landen en wat kunnen we van die landen leren?

4 Op welke onderwerpen richt Talis 2013 zich? Er zijn door internationale experts 2 vragenlijsten ontwikkeld; één voor de schoolleiders en één voor leraren in de onderbouw. In de vragenlijsten komen de volgende aspecten aan bod: de opleiding en professionele ontwikkeling van leraren; de wijze van beoordeling van en feedback aan leraren; onderwijsmethoden, opvattingen en attitudes van leraren; het schoolklimaat en schoolleiderschap.

5 Welke resultaten heeft de eerste ronde van Talis (in 2008) opgeleverd? (1) Internationaal: Leraren die zich professioneel kunnen ontwikkelen, vinden dat ze daardoor beter lesgeven. Professionele ontwikkeling betreft vaak eendaagse bijeenkomsten zoals seminars. Maar weinig leraren nemen deel aan langdurige en intensieve trajecten, terwijl deze volgens henzelf juist het effectiefst zijn. Beoordeling en feedback hebben een sterke positieve invloed op leraren en hun werk. Het verhoogt de werktevredenheid en hun ontwikkeling als leraar. De meeste leraren werken in scholen die geen beloning of erkenning bieden voor de inspanningen om de kwaliteit van hun werk te verbeteren. Driekwart van de leraren geeft aan dat de meest bekwame leraren niet de meeste waardering krijgen en dat leraren in hun school niet worden ontslagen bij aanhoudend slecht presteren. Tenminste de helft van alle docenten besteedt meer dan 80 procent van de lestijd aan daadwerkelijk lesgeven. Bij een kwart van de docenten gaat 30 procent of meer van de lestijd verloren door lesverstoring door leerlinggedrag en administratieve taken. Hierin zijn wel grote verschillen tussen leraren binnen scholen te vinden.

6 Welke resultaten heeft de eerste ronde van Talis (in 2008) opgeleverd? (2) In Nederland De algemene tevredenheid van Nederlandse leraren over hun baan is zeer hoog. Ook zijn ze positief over hun bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen en hun eigen lesgeven. Ongeveer de helft van de leraren zou meer aan activiteiten in het kader van professionele ontwikkeling willen deelnemen maar geven aan dat dit niet in de lesroosters past, en/of dat ze hierin niet worden gesteund door de werkgever. Een redelijke tot grote verandering in het salaris of carrièremogelijkheden worden door Nederlandse leraren minder vaak genoemd als resultaat van beoordeling of feedback dan het internationale gemiddelde.

7 Wat wordt er van onze school gevraagd? Deelname aan het onderzoek in het voorjaar van 2013. Hiervoor zijn in totaal 150 scholen in het vo geselecteerd. Deelname omvat de volgende activiteiten: Selectie door het Nederlandse Talis-team van ongeveer 20 leraren in de onderbouw, volgens strikte internationale richtlijnen; Afnemen van 2 vragenlijsten; 1 voor de schoolleider en 1 voor de 20 geselecteerde leraren; > is benoemd als interne coördinator. Hij/zij zal contact onderhouden met het Nederlandse Talis-team en intern zorgen voor een vlot verloop van het onderzoek.

8 Methode van dataverzameling Afname van de vragenlijsten gebeurt standaard online, maar daarnaast worden indien gewenst papieren versies ter beschikking gesteld. Invullen van deze vragenlijst kost naar verwachting ongeveer 45 minuten. De anonimiteit van individuele leraren/schoolleiders en scholen blijft van begin tot eind gewaarborgd, ook in de resultaten en publicaties. Het Nederlandse Talis-team ontvangt geen namen van individuele docenten en verstrekt zelf geen overzicht op basis waarvan antwoorden kunnen worden toegewezen aan een individuele school.

9 Wat levert de deelname op voor onze school? Bij deelname van de schoolleider en minstens 10 leraren krijgen wij indien gewenst een terugkoppeling van de resultaten op schoolniveau, afgezet tegen de resultaten op landelijk en internationaal niveau. Deze terugkoppeling geeft ons inzicht in de stand van zaken wat betreft de werk- en omgeving van leraren en is bruikbaar als input voor bijvoorbeeld de kwaliteitszorg >. Alle leraren die de vragenlijst invullen, ontvangen een cadeaubon van €15. Indien binnen de school de internationaal vereiste respons van 75% wordt behaald, dan wordt de waarde van de cadeaubon voor de leraren die de vragenlijst hebben ingevuld zelfs verdubbeld. Daarnaast worden na publicatie van het eindrapport door de OESO regionale bijeenkomsten georganiseerd door het Nederlandse Talis-team.

10 Meer informatie? Met vragen kunt u terecht bij > of >. Ook kunt u kijken op de Talis-website (www.talis2013.nl). Hier vindt u ook de contactgegevens van het Nederlandse Talis-team.www.talis2013.nl


Download ppt "Teaching and Learning International Survey (Talis) 2013 Wat houdt de selectie van onze school voor dit onderzoek in en waarom zouden we meedoen?"

Verwante presentaties


Ads door Google