De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe organisatievormen Nieuwe medezeggenschap?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe organisatievormen Nieuwe medezeggenschap?"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe organisatievormen Nieuwe medezeggenschap?

2 Organisatieveranderingen
Internationalisatie (‘Baas zit over de oceaan’) Decentralisatie (‘Eigen broek ophouden’) Efficiëntie (‘Kan het goedkoper’) Besluitvorming in netwerken (‘Wie is de baas?’) Digitalisering (‘Ik werk vandaag thuis’) Individualisering (lossere binding, zzp-ers) …..

3 Problemen voor de OR Achterstand OR in informatie
Geruzie over WOR-bevoegdheden Onduidelijk proces (OR ‘achteraan’) Suffig imago ‘Overdosis grijze mannen’ ‘Slecht voor mijn loopbaan’ Gebrek aan animo Chronisch tijdgebrek voor OR-werk …..

4 Is het nog niet genoeg? OR niet verbonden met ‘business’
OR niet benut voor ‘waardecreatie’

5 ‘Old school’ medezeggenschap
Uitoefenen WOR-bevoegdheden Sterk procedureel gericht Controle en beheersing Grote verantwoordelijkheid Weinig doelgericht

6 Competentieprofiel OR-lid

7 Uitgangspunten passende MZ
Aansluiting vinden Verbinding zoeken Kwaliteitsverbetering

8 Aansluiting vinden Bestuurder (s) Toezichthouders Stakeholders Netwerkrelaties Kaders centraal Maatwerk invulling decentraal Veranderde behoefte medewerkers Directe participatie Belang van waarden Lossere binding met organisatie

9 Verbinding zoeken Contactennetwerk Actieve inbreng achterban
Interactie leidinggevenden Inzet interne deskundigen HR-functionarissen Regie-rol: mobiliseren van de troepen Participatie van onderop Projectgroepen

10 Kwaliteit verbeteren Profielen Competenties Werkwijze verbeteren
Verantwoording (‘beoordelen’) Doorstroming Investeren in overleg en overlegvaardigheden

11 Stappenplan passende mz
Diagnose: huidige situatie en structuur ontwikkelingen en dynamiek cultuur Voorstellen: vaste (WOR) elementen flexibele elementen functioneren Draagvlak: input alle geledingen randvoorwaarden en faciliteiten Borging: reglementen / convenanten functioneren / beoordelen

12 Voorbeeld 1: Gemeente Was: Diensten met directeur en centrale koepel
OR met OC’s Uitdaging: Collectieve directie; geen muren tussen diensten Organiseren op beleidsthema’s; herbezinning taken Medezeggenschap: Overleg Bestuurder – HR – OR – OC Participatieve medezeggenschap: OR centraal niveau en participatie in afdelingsplannen Linking pins in afdelingen: sparren met management en oren/ogen OR Linking pins in achterban commissie Workshops voor leidinggevenden en linking pins

13 Voorbeeld 2: Groothandel
Was: Veel bedrijven soortgelijke / verwante activiteiten OR’en en COR Uitdaging: Centrale aansturing Leren van elkaar Inzetten interne deskundigheid Kostenvoordelen Medezeggenschap: Serie workshops directie – senior management – HR – COR – kaderleden vakbonden Eén (grote) OR met leden uit alle onderdelen Thema commissies Lokale issues: lokaal OR-lid, contacten uit onderdeel, eventueel inhoudelijke commissie leden

14 Voorbeeld 3: Ministerie
Was: Decentraal georganiseerd Meerdere OR’en en beperkte coördinatie Uitdaging: Centrale aansturing Efficiënte medezeggenschap Gerichtheid op strategische issues Medezeggenschap: Inventarisatieronde relevante thema’s Eéndaagse conferentie op basis LSI: Gezamenlijke aftrap over ontwikkelingen en doel Wereldcafé rond thema’s Destilleren van conclusies Vissenkomsessie OR-leden, bestuurders en SG Centrale OR met projectgroepen

15


Download ppt "Nieuwe organisatievormen Nieuwe medezeggenschap?"

Verwante presentaties


Ads door Google