De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leer- werkplaats MPG aanpak

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leer- werkplaats MPG aanpak"— Transcript van de presentatie:

1 Leer- werkplaats MPG aanpak
MPG Academie Leer- werkplaats MPG aanpak

2 Inhoud workshop Leerervaringen in de aanpak(leerlijn) Ontwikkelvragen
Leervragen ophalen en delen

3 Ervaringen vanuit leerlijn
Leerlijn gezinsmanagers/coaches stadsregionaal Leerlijn onderdelen: Basistraining Thema- bijeenkomsten Intervisie- werkbegeleiding Bijeenkomsten middenkader

4 Wat is de leerlijn MPG? Geheel aan trainingen/thema- bijeenkomsten/intervisie voor gezinsmanagers/coaches en leidinggevenden gericht op: Kennis verkrijgen over werkwijze/structuur aanpak; Vaardigheden versterken in het regie voeren op gezin en hulp en dienstverleners; Kennis delen en doorontwikkelen van ervaringen in de aanpak

5 Basistraining Twee dagen trainen. Dag 1: Dag 2:
Wat is overeengekomen context van MPG aanpak? Regie voeren op uitvoerders en gezin Dag 2: Oefenen met regievoering met elkaar en trainingsacteur

6 Thema- bijeenkomsten Tweeledig doel Kennis vergroten;
kennis delen en uitwisselen met andere professionals in hulp, zorg en dienstverlening

7 Intervisie- werkbegeleiding
Ondersteuning gezinsmanagers/coaches voorwaarde; Verantwoordelijkheid deelnemende organisatie;

8 Bijeenkomsten middenkader
Aansturing gezinsmanagers/coaches Ruimte maken en bewaken voor individueel professioneel handelen; Ondersteunen in het volhouden en volharden zowel in als buiten eigen organisatie; Leren en ontwikkelen aanpak Leren van andere organisaties; Ontwikkelen intersectorale samenwerkingsverbanden; Uitwisseling beleid en uitvoering.

9 Organisatie leerlijn Verantwoordelijkheid ontwikkeling stadsregio;
Uitvoering basistraining voor hele stadsregio, MPG team Amsterdam; Thema- bijeenkomsten verantwoordelijkheid regio’s; Verplicht karakter, behalve thema- bijeenkomsten; Basistraining in 2010 i.s.m. Radar. Vanaf 2011 i.s.m. HvA;

10 Feiten 2x 6 basistrainingsdagen in 2010;
+/- 100 gezinsmanagers/coaches getraind; Gezinsmanagers/coaches van 20 verschillende aanbieders van zowel lokale als geïndiceerde zorgaanbieders zoals: Thuisbegeleiding, maatschappelijke dienstverlening Bureau Jeugdzorg, William Schrikker Groep,MEE, Spirit, Altra, de Bascule, MOC,

11 Ervaringen Verschil in kennis, houding en vaardigheden tussen vooral instellingen lokale veld en geïndiceerde zorg; Meer technische kennis vereist zoals werk schuldhulpverlening, woningcorporaties etc; Gezinsmanagers meer en beter toerusten in het geven en nemen van positie om met gezag te kunnen handelen; Werken met één gezin, één plan gaat gezinsmanagers/coaches steeds beter af; Bewustzijn “spin in het web’’ te zijn voor de belangen van het gezin is gegroeid; Meer leren zelfstandig bepaalde escalaties in te zetten en minder snel door te schakelen naar procesmanager MPG.

12 Dilemma’s en vragen Er is geen verschil tussen gezinsmanagement/coaching en casemanagement!; Gezinsmanagement voor multiprobleemgezinnen moet zich ontwikkelen tot een nieuwe methodiek. Het is een bijzondere vorm van outreachend werk! Een gezinsmanager moet van alle domeinen waar het gezin problemen in ervaart(onderwijs, zorg,huisvesting financiën) meer weten dan de gemiddelde agogisch werker!

13 Doorontwikkeling & onderzoek
Vragen: Welke kennis, houding, vaardigheden Hoe beste ondersteunen op de werkvloer? Ontwikkelvragen rond afstemmen werk op grote diversiteit aan gezinnen Doel: ontwikkelen theoretisch & empirisch onderbouwde werkwijze Partners: HvA, UvA, VU, stad, stadsregio, Spirit, Altra, BJAA, MEE, WSG, NEJA.

14 Voorbereiden project Ontwikkelgroep rond uitvoering
Aangaan contact/alliantie Welke info nodig voor goede analyse Analyse zelf: beoordelen en wegen Één gezinsplan van aanpak met alle betrokkenen Empowerment gezinsleden Ontwikkelgroep rond ondersteuning Input: leerlijn

15 Aan de slag! Benoem de top 4 van:
Zaken die succes zijn bij regie kunnen voeren in/op gezin & betrokken instanties. Zaken die maken dat gezin zelf weer verder kan (regie weer ligt bij het gezin). Zaken waar inhoudelijke handvatten voor ontwikkeld zouden moeten worden. Punten /zaken die op gebied van randvoorwaarden/organisatie meer aandacht nodig hebben. 8 groepjes 4 x 2 flappen met dezelfde vraag Links en rechts in de zaal Rouleren onderling 4 groepen links en 4 groepen rechts 2 minuten kennismaken en 3 minuten 4 punten noteren flap 1 Doorschuiven en 3 minuten flap 2, max. 2 aanvullingen Doorschuiven en 3 minuten flap 3, max. 2 aanvullingen Doorschuiven en 3 minuten flap 4, max. 2 aanvullingen Doorschuiven: weer bij ‘eigen’ flap. 3 minuten om de 2 meest belangrijke zaken te benoemen = 17 minuten 5 minuten plenair: rondje, welke zaken genoemd en dank etc. totaal 20 minuten


Download ppt "Leer- werkplaats MPG aanpak"

Verwante presentaties


Ads door Google