De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eigen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eigen"— Transcript van de presentatie:

1 Eigen Kracht @eigenkracht www.eigen-kracht.nl Overijssel@eigen-kracht.nl ankesiegers@eigen-kracht.nl

2 Missie Eigen Kracht Centrale Samenleving –participatie en samenredzaamheid centraal Burgers zeggenschap over eigen leven –zeker in contact met overheden en organisaties –burgers eerst aan zet Alle terreinen van –zorg, onderwijs, justitie, samenlevingsopbouw

3 Misverstand Eigen Kracht is niet: Mensen bij elkaar brengen om zelf dingen voor elkaar te gaan doen. (= uitvoeren)

4 Maar: Alle betrokkenen besluiten samen wat er nodig is om de situatie te verbeteren. (=bepalen) Voorwaarden: –Goede en eerlijke informatie vanuit en over de hulpverlening. –Alle betrokkenen, tijd, ruimte, gelegenheid, faciliteren –Recht op bepalen / onafhankelijkheid –(Vaak in) Samenwerking met hulpverlening.

5 Regie bij burger door kringdenken 1.) Burger regie over leven Zelfredzaam Eigen verant- woordelijkheid 2.) Regie bij (kring) burgers Onafhankelijke organisatie en coördinator Herstel van samen- redzaamheid 3.) Professional leidend Plan samen met professionals Burger in adviesrol 4.) Professionals leidend Organisatie maakt plan of traject Voor of aan burgers

6

7 Aangenomen amendement TK (2011) Stelt als eerste de ouder(s) in de gelegenheid om samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot hun sociale omgeving horen binnen zes weken een plan van aanpak op te stellen of een bestaand plan aan te passen… Indien het plan geschikt is om binnen de duur van de ondertoezichtstelling de concrete bedreigingen, bedoeld in artikel 255, vijfde lid, weg te nemen, geldt het als het plan, bedoeld in artikel 13 van de Wet op de jeugdzorg. Op verzoek van een met het gezag belaste ouder of de minderjarige van twaalf jaar of ouder kan de kinderrechter het plan van aanpak laten gelden als het plan, bedoeld in artikel 13, van de Wet op de jeugdzorg

8 Hoe doe je dat dan? –Maak de kring groter met mensen die geschrokken en betrokken zijn –Iedereen een stem –Zeggenschap en regie bij mensen zelf (Regie hebben > verantwoordelijkheid nemen) –Faciliteer hen daarin vanuit een onafhankelijke positie (EK-c) –Plan is leidend


Download ppt "Eigen"

Verwante presentaties


Ads door Google