De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederland telt in 2021 volgens CPB 17,3 miljoen inwoners. In 2011 was dat 16,7 miljoen. Het aantal 65– plussers stijgt de komende tien jaar met bijna.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederland telt in 2021 volgens CPB 17,3 miljoen inwoners. In 2011 was dat 16,7 miljoen. Het aantal 65– plussers stijgt de komende tien jaar met bijna."— Transcript van de presentatie:

1

2 Nederland telt in 2021 volgens CPB 17,3 miljoen inwoners. In 2011 was dat 16,7 miljoen. Het aantal 65– plussers stijgt de komende tien jaar met bijna 35%, waardoor het aandeel 65–plussers in de Nederlandse bevolking toeneemt van 16% in 2011 naar 20% in 2021. Het aantal mensen dat jonger is dan 65 jaar neemt het komende decennium met 2% af

3 Geen enkel Europees land is vergelijkbaar met de ouderen in Nederland Zelfs niet in de wereld!!

4 De aankomende oudere in Nederland: Is gezond, stelt hoge eisen, laat zich niets voorschrijven, laat zich niet in modellen vatten, wil autonomie, zelfmanagen, wil regie houden, is goed opgeleid, computer is normaal, mobiel, ICT, sportief, smart phone, rijk of minder rijk of arm, eist, individualisme, zelfstandig, is kritisch, heeft veel van de wereld gezien, wil respect, wil gehoord worden, is een wezenlijke doelgroep, samenredzaamheid, intercultureel, reist graag, klant is koning, betaalt, lang gezond, meer culturen

5 -afhankelijk zijn -wonen in een verpleeghuis -wonen in een verzorgingstehuis De aankomende oudere wil niet:

6 meer handen aan het bed meer geld voor de zorg meer bureaucratie nog grotere organisaties Wat is ook niet de oplossing voor de nieuwe ouderen:

7 Maar ook niet: -dezelfde rechten voor iedereen -hetzelfde voor iedereen -veel verschillende mensen aan het bed -andere hulp krijgen dan gevraagd -in een vraagmodel geperst worden -boekhouders aan de macht

8 -gewijzigde visie op oud worden en kosten -zelfredzaamheid/autonomie van de oudere/regie -veranderende visie op bekostiging -uiteen trekken van woon- en zorgkosten -meer chronisch zieken en ouderen met meerdere ziekten -kleinere schaligheid/ omtinker/ wijk/ buurt/buurtzorg -kortdurende opnames in verzorgingstehuis/verpleeghuis -zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen -minder bureaucratie en controle/ macht terug bij de professional -enorme toename robotisering, automatisering -toename mantelzorg/vrijwilligers/buurtwerk -mentaliteitsverandering: zorgen voor ouders hoort! -aandacht voor allochtone oudere

9 -de woning aan laten passen (op deels eigen kosten) -mobiel blijven (auto/scootmobiel) en heeft hier geld voor over -zelf bepalen WAT nodig is, wanneer en hoe en heeft hier geld voor over, houdt zelf de regie -organiseert zelf of samen wat nodig is -maakt gebruik van alle denkbare hulpmiddelen -houdt zelf de regie !!

10 Uitkomst onderzoeken: De nieuwe oudere wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen in eigen wijk, buurt, of dorp!........en DAN…….


Download ppt "Nederland telt in 2021 volgens CPB 17,3 miljoen inwoners. In 2011 was dat 16,7 miljoen. Het aantal 65– plussers stijgt de komende tien jaar met bijna."

Verwante presentaties


Ads door Google