De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Didactische ICT-bekwaamheid van docenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Didactische ICT-bekwaamheid van docenten"— Transcript van de presentatie:

1 Didactische ICT-bekwaamheid van docenten
Johan van Braak, Joke Voogt, Liesbet Verplanken, Maaike Heitink, Petra Fisser, Amber Walraven Jaarlijkse Kennisnet conferentie “Weten Wat Werkt met ICT in het onderwijs” 4 juni 2014, Den Haag

2 Didactische ICT-bekwaamheid
Didactische ICT-bekwaamheid is de mogelijkheid van docenten om ICT-kennis en –vaardigheden in de praktijk te integreren met bestaande vakinhoudelijke en didactische kennis, én het vermogen om professioneel te redeneren over deze praktijk ondersteund door zelfvertrouwen, positieve opvattingen en houdingen.

3 Centrale onderzoeksvraag
Op welke wijze brengen docenten PO en VO hun eigen ICT-bekwaamheid in beeld? En sluiten hun redenaties – als onderdeel van didactische ICT-bekwaamheid – hierbij aan?

4 Methode niet-representatieve steekproef
157 deelnemers uit het primair en voortgezet onderwijs. per deelnemer een vragenlijst video (8-12 min): ICT-praktijk + reflectie volgens vast protocol

5 Belangrijkste bevindingen
1. In welke vakgebieden toont de docent zijn ICT-bekwaamheid? PO taal en/of lezen: 45% wereldoriëntatie: 25 % rekenen/ruimtelijk inzicht: 25 % Handelen met ICT = in hoofdzaak vakgebonden

6 2. Welke functies van ICT-gebruik laten docenten zien?
PO werktuig + oefenmiddel + instructiemiddel + presentatiemiddel + informatiebron + communicatiemiddel – evaluatiemiddel – ondersteuning leerprocessen – simulatie werkelijkheid – samenwerking – VO werktuig + instructiemiddel + informatiebron + presentatiemiddel – oefenmiddel – communicatiemiddel – evaluatiemiddel – ondersteuning leerprocessen – simulatie werkelijkheid – samenwerking –

7 3. Hoe ondersteunt ICT bepaalde onderwijseigenschappen? PO
oefenen en memoriseren van leerinhouden + + aanbieden van een authentieke leeromgeving + – ondersteuning van probleemoplossend leren – leren van leerstrategieën – ontdekkend leren – VO vergelijkbaar, wel minder oefenen en memoriseren van leerinhouden

8 4. Is er een fit tussen ICT-middel, vakinhoud en didactiek? (PO)
PRAKTIJK ICT + didactiek + vakinhoud = 34% ICT + didactiek = 21% ICT + vakinhoud = 41% REDENATIE ICT + didactiek + vakinhoud = 43% ICT + didactiek = 38% ICT + vakinhoud = 15% MATCH PRAKTIJK + REDENATIE = 56% VO = vergelijkbaar

9 5. Hoe rijk zijn de professionele redenaties van docenten?
Docenten reflecteren over de rol van ICT in functie van drie tot vier van de acht categorieën. doelen leerprocessen leerlingen kosten en baten leerling-voortgang instructie curriculum interactie

10 Relevantie praktijk uitgebreide en waardevolle bron aan goede praktijkvoorbeelden uitwerking van relatie tussen ICT, didactiek en vakinhoud belang van redenaties als onderdeel van didactische ICT-bekwaamheid

11 Aanbevelingen verdere ontsluiting praktijkvoorbeelden
ontwikkeling van ICT-praktijken waarbij ICT een essentiële en niet enkel een ondersteunende rol speelt voor effectief onderwijs stimulering van ICT-bekwaamheid van leraren: inzetten op fit technologie, vakinhoud en didactiek versterking van professionele redenaties die didactisch handelen begeleiden

12 Bewijs getoonde ICT-bekwaamheid = verlengde van vertrouwde onderwijspraktijk; beperkte opening naar innovatie ICT = reproductie didactische praktijken ICT-bekwaamheid = handelen + reflectie !

13 Het team Joke Voogt (UvA/ Windesheim) Liesbet Verplanken (UGent)
Maaike Heitink (UT) Johan van Braak (UGent) Amber Walraven (ITS) Petra Fisser (SLO)

14 Didactische ICT-bekwaamheid van docenten
Johan van Braak, Joke Voogt, Liesbet Verplanken, Maaike Heitink, Petra Fisser, Amber Walraven Jaarlijkse Kennisnet conferentie “Weten wat werkt met ICT in het onderwijs” 4 juni 2014, Den Haag


Download ppt "Didactische ICT-bekwaamheid van docenten"

Verwante presentaties


Ads door Google