De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maaike Vervoort & Ellen van den Berg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maaike Vervoort & Ellen van den Berg"— Transcript van de presentatie:

1 Maaike Vervoort & Ellen van den Berg
Kijk op de praktijk! Praktijkkennis van mentoren als kennisbron voor aanstaande leraren VELON, 11 maart 2014 Maaike Vervoort & Ellen van den Berg

2 Context en aanleiding Lerarenopleiding primair onderwijs (pabo)
Opleiden in de School Studenten vinden het lastig om vernieuwende (vakdidactische) inzichten uit het pabocurriculum toe te passen in hun lespraktijk.

3 Ontwerponderzoek in 4 stappen
Probleemanalyse Ontwerp Uitvoering Evaluatie

4 Rich media-cases Videobeelden van onderwijssituaties verbonden met video, audio, tekst en ander achtergrondmateriaal

5 Ontwerp van VILMS Video voor Interactieve Lesvoorbereiding door Mentor & Student

6 Onderwijseenheid Vakdidactiek Rich media- cases Colleges pabo Dialoog
student & mentor Les student Video- portfolio student Presentatie video- portfolio

7 Doel van VILMS Vernieuwende vakdidactiek… …toepassen in de praktijk ?

8 Onderzoeksopzet Meervoudige gevalsstudie (Yin, 2003)
Methode Onderzoeksopzet Meervoudige gevalsstudie (Yin, 2003) 5 mentor-student-koppels Data: video-opnames dialoog, interviews, videoportfolio’s Analyse per koppel + vergelijkende analyse

9 Praktijkkennis gebaseerd op (reflecties op) praktijkervaring
4 april 2017 Praktijkkennis gebaseerd op (reflecties op) praktijkervaring (gedeeltelijk) persoonsgebonden vak- of zelfs onderwerpsgebonden afhankelijk van de context hoofdzakelijk ‘tacit’ (niet geëxpliciteerd) (Meijer, Verloop & Beijaard, 1999)

10 Praktijkkennis Leerlijn Leren van leerlingen Instructie Doelen
Materiaal Vakinhoud Pedagogiek en didactiek in het algemeen

11 Kijken met kennis

12 Learn to notice (bron: Van Es & Sherin, 2002; 2008)

13 Leeropbrengsten voor studenten
Dialoog tussen mentor en student leidt tot uitvoering van ideeën uit de cases in lespraktijk student Studenten verwijzen in de verantwoording van hun lespraktijk naar praktijkkennis van hun mentor Welke bijdrage levert praktijkkennis van mentor aan de gezamenlijke lesvoorbereiding (dialoog)en aan het leren van de student?

14 Bijdrage praktijkkennis mentor aan dialoog
Interpreteren gebeurtenissen in casus Relateren casus aan de eigen groep Formuleren adviezen voor lesontwerp

15 Bijdrage dialoog aan leren student
Beredeneerd didactisch handelen: uitvoeren ideeën uit de cases verantwoorden van handelen vanuit praktijkkennis mentor Leeropbrengsten voor lesontwerp en beeldvorming vakdidactiek

16 Theoretisch model

17 Lekenpraatje promotie Maaike Vervoort, 6-9-2013
Opbrengst 1 Opbrengst 2

18 Lekenpraatje promotie Maaike Vervoort, 6-9-2013
Aanbevelingen Geef praktijkkennis van mentoren een prominente plaats in het opleidingscurriculum Stem de rollen van mentoren en opleidingsdocenten beter op elkaar af, met name wat betreft hun specifieke kennisbijdrage aan het leren van studenten.

19 Rich media-cases in de lerarenopleiding
Lekenpraatje promotie Maaike Vervoort, Contactgegevens Belangstelling voor het proefschrift? Artikel Pedagogische Studiën (medio 2014) Kijk op de praktijk Rich media-cases in de lerarenopleiding


Download ppt "Maaike Vervoort & Ellen van den Berg"

Verwante presentaties


Ads door Google