De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Versterk het rendement van je onderwijs met T-PACK

Verwante presentaties


Presentatie over: "Versterk het rendement van je onderwijs met T-PACK"— Transcript van de presentatie:

1 Versterk het rendement van je onderwijs met T-PACK
Het TPACK-model in de praktijk John Hanswijk

2 Even voorstellen

3 Kennisnet

4 Wat gaan we doen Inleiding TPACK Aan de slag met het TPACK-spel
Uitgangspunt bij het TPACK model is dat het niet voldoende is dat leraren beschikken over afzonderlijke kennis van ict, didactiek en vakinhoud. Het gaat er juist om dat leraren leren begrijpen hoe de drie kennisdomeinen vakinhoud, didactiek en ict met elkaar samenhangen. TPACK veronderstelt dat leraren weten waardoor bepaalde leerinhouden moeilijk of makkelijk te leren zijn en hoe ict-toepassingen de leerlingen kunnen helpen om problemen tijdens het leerproces te overwinnen. Succesvol lesgeven met behulp van ict betekent dat de leraar continu een balans zoekt tussen de kennisdomeinen van het TPACK-model

5 Uitgangspunten Succesvol lesgeven met behulp van ict betekent dat de docent een combinatie kan maken tussen ict kennis, didactische kennis en vakinhoudelijk kennis. Afzonderlijke kennis van vakinhoud, didactiek en ict is niet voldoende. Docent leert begrijpen hoe deze drie terreinen met elkaar samenhangen. Uitgangspunt bij het TPACK model is dat het niet voldoende is dat leraren beschikken over afzonderlijke kennis van ict, didactiek en vakinhoud. Het gaat er juist om dat leraren leren begrijpen hoe de drie kennisdomeinen vakinhoud, didactiek en ict met elkaar samenhangen. TPACK veronderstelt dat leraren weten waardoor bepaalde leerinhouden moeilijk of makkelijk te leren zijn en hoe ict-toepassingen de leerlingen kunnen helpen om problemen tijdens het leerproces te overwinnen. Succesvol lesgeven met behulp van ict betekent dat de leraar continu een balans zoekt tussen de kennisdomeinen van het TPACK-model

6 Het model Een nieuwe manier om tegen ict in het onderwijs aan te kijken. De docent kan de kennis en de vaardigheden die bij een vak horen, op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier presenteren met behulp van ict. Helpt bij het maken van keuzes over hoe ict ingezet kan worden om het leren van een bepaalde vakinhoud te ondersteunen.

7 TPACK-model Ict kennis: U kent de mogelijkheden van ict en weet hier mee om te gaan. Vakinhoudelijke kennis: U kent uw vak en weet welke kennis, vaardigheden en inzicht uw studenten moeten hebben. Didactische kennis: U weet op welke manieren u kunt lesgeven en begrijpt hoe studenten leren. Het TPACK model is ontwikkeld door Matthew Koehler en Punya Mishra en beschrijft de kennis die een leraar nodig heeft om ict te integreren in zijn of haar onderwijs. Bij lesgeven gaat het erom dat een leraar weet wat er moet worden onderwezen (vakinhoud) en hoe dit moet worden onderwezen (vakdidactiek). Om ict op een zinvolle manier te gebruiken in het onderwijs, moet een leraar weten hoe de vakinhoud inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt kan worden met behulp van ict en welke didactiek het leren van bepaalde onderwerpen met behulp van ict versterkt. Uitgangspunt bij het TPACK model is dat het niet voldoende is dat leraren beschikken over afzonderlijke kennis van ict, didactiek en vakinhoud. Het gaat er juist om dat leraren leren begrijpen hoe de drie kennisdomeinen vakinhoud, didactiek en ict met elkaar samenhangen. TPACK veronderstelt dat leraren weten waardoor bepaalde leerinhouden moeilijk of makkelijk te leren zijn en hoe ict-toepassingen de leerlingen kunnen helpen om problemen tijdens het leerproces te overwinnen. Succesvol lesgeven met behulp van ict betekent dat de leraar continu een balans zoekt tussen de kennisdomeinen van het TPACK-model. Het TPACK-model zoals dat op dit moment gepresenteerd wordt is te zien in onderstaand figuur. Uit de figuur kan afgelezen worden dat TPACK bestaat uit de drie kennisdomeinen vakinhoud (Content Knowledge), didactiek (Pedagogical Knowledge) en ict (Technological Knowledge). Leren vindt altijd plaats in een specifieke context. De leraar moet rekening houden met de doelgroep en de situatie. Niet elke vorm van leren is voor elke leerling geschikt. Om ict met succes toe te passen is kennis van vakinhoud, didactiek en technologie niet toereikend: ook kennis van doelgroep, school, infrastructuur en omgeving is noodzakelijk.  Daarom staat er een context-cirkel om het model heen, zodat we eraan herinnerd worden dat we altijd rekening moeten houden met de specifieke situatie waarin ict geintegreerd wordt. Bron: tpacknl.nl TPACK-model door Koehler en Mishra

8 Integratie van ict in het onderwijs
Filmpje

9 Aan de slag…

10 Het TPACK-spel Opdracht 1 Vakinhoud: Medisch protocol ‘handen wassen’
Didactiek: ‘kaartje trekken’ ICT: ‘kaartje trekken’ Ontwerp een onderwijsactiviteit

11 Het TPACK-spel Opdracht 2 Vakinhoud: Medisch protocol ‘handen wassen’
Didactiek: ‘kies een kaartje’ ICT: ‘kies een kaartje’ Ontwerp een onderwijsactiviteit

12 Het TPACK-spel Opdracht 3 Vakinhoud: ‘Bedenk een onderwerp’
Didactiek: ‘kies een kaartje’ ICT: Bedenk zoveel mogelijk ict-toepassingen Ontwerp een onderwijsactiviteit

13 Enkele ict werkvormen Podcast Een podcast is een geluidsopname, meestal in dezelfde vorm gegoten als een radio-uitzending. Mindmap Een mindmap is een soort woordweb en is geschikt om in groepjes te brainstormen, om gedachten te ordenen en kennis te verwerken. Wiki Een wiki is geschikt om samen te werken aan inhoud. Er kan worden teruggekeken in de geschiedenis zodat duidelijk is wie wat heeft gedaan. WebQuest Het doel van de webquest is om rondom een bepaald onderwerp onderzoek te doen op vooraf aangegeven websites. Sociale media Facebook, Twitter, LinkedIn, …..

14 Themasite: ict-bekwaamheid en tpack

15 todaysmeet.com/tpackspel
Omschrijf je ervaring met het TPACK-spel. todaysmeet.com/tpackspel

16 Bedankt voor uw aandacht!
John Hanswijk mbo.kennisnet.nl

17 Evaluatie Evaluatieformulier: bit.ly/1liUGUO


Download ppt "Versterk het rendement van je onderwijs met T-PACK"

Verwante presentaties


Ads door Google