De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICT-rijk bewegen in 3 VWO / HAVO Het implementeren van de nieuwe functionaliteit van Coach 6, vanuit een didactisch oogpunt bekeken Ron Vonk Archimedes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICT-rijk bewegen in 3 VWO / HAVO Het implementeren van de nieuwe functionaliteit van Coach 6, vanuit een didactisch oogpunt bekeken Ron Vonk Archimedes."— Transcript van de presentatie:

1 ICT-rijk bewegen in 3 VWO / HAVO Het implementeren van de nieuwe functionaliteit van Coach 6, vanuit een didactisch oogpunt bekeken Ron Vonk Archimedes lerarenopleiding Utrecht St. Bonifatiuscollege Utrecht AMSTEL Instituut Amsterdam

2 Onderzoeksvraag Is het mogelijk om lesmateriaal te ontwerpen waarbij onderwerpen uit de natuurkunde met behulp van verschillende ICT-rijke werkvormen behandeld worden terwijl dezelfde leerdoelen worden behaald?

3 Opzet van het onderzoek
Didactische achtergronden Technische achtergronden Vingeroefeningen rond warmte Lessenserie: Parallelproject bewegingen Reflectie op het parallelproject Tweede ronde Dit is het hele onderzoek, veel zal ik hier kort noemen om de context aan te geven. In de presentatie wil ik vooral kijken naar de lessenserie rond bewegen.

4 Didactische achtergronden
Uit het onderzoek naar leerstijlen blijkt dat er veel verschillende types leerlingen zijn. Gekoppeld aan leerstijlen ligt het voor de hand dat er ook voor de verschillende werkvormen voorkeuren bestaan bij de leerlingen.

5 Technische achtergronden
Coach 6 HTML applets/physlets Komt allemaal straks aan bod bij het demonstreren van het lesmateriaal, in volgende dia laat ik een applet zien. Een physlet is een applet van het Davidson college.

6 applets/physlets Links het origineel, rechts de bewerkte versie (toepassing van scholing rond html en applets)

7 Vingeroefeningen rond warmte
Demo, powerpoint klein maken. Een blik op Coach 6. Checken voor wie Coach 5 nog nieuw is.

8 Parallelproject bewegingen
Bestaand lesmateriaal analyseren op leerdoelen Bij leerdoelen vervangende opdrachten ontwikkelen Inroosteren in lesplanning Lessenserie uitvoeren (5 lessen) Inhoud en werkvorm evalueren Overzicht, elke hier genoemde stap gaan we dieper op in.

9 Bestaand lesmateriaal analyseren op leerdoelen (tien in totaal)
De leerling kan kenmerken van de verschillende manieren waarop bewegingen worden vastgelegd, benoemen en de voor- en nadelen hiervan bespreken. De leerling kent de regels voor het correct weergeven van metingen in een grafiek, de leerling weet deze regels goed toe te passen (assen, grootheden, eenheden, schaalverdeling). De leerling kan een voorgeschreven experiment correct uitvoeren. Totaal (zoals gezegd) tien leerdoelen. Staan aangegeven in het bundeltje.

10 Bij leerdoelen vervangende opdrachten ontwikkelen
Originele opdracht

11 Bij leerdoelen vervangende opdrachten ontwikkelen

12 Bij leerdoelen vervangende opdrachten ontwikkelen

13 Uitgangspunten bij rooster
Eén groepje volgt het volledige, originele programma Per les volgt ook een tweede groepje het originele programma Huiswerk is voor alle groepjes in principe gelijk Waar parallelprogramma niet volledig vervangt: aanvullen met originele programma Gelijkrichten m.b.v. huiswerk

14 Inroosteren in lesplanning
origineel B C D E 1 Inleiding 1 2 Filmen 2 Meting in het park 3 4 5 Model 1 Videometen 1 3 Snelheid 6 7 8 Applet 1 6 8 9 Ultrasone afstandsensor 4 Tikkerband 9 Videometen 2 4 5 9 Applet 2 5 Versnelling 10 Model 2 9 10 Videometen 3

15 Voorzieningen op school
Vaklokaal met ruimte voor practica Betatheek TOA Betathecaris

16

17

18 Lessenserie uitvoeren (5 lessen)

19 Enkele opdrachten nader bekeken
Parkproef (les 2 originele programma) Model: kleinduimpje (les 2 parallelproject) Videometen: auto’s (les 2 parallelproject) Applet: correcte grafiek (les 3 parallelproject) Klein maken, Coach 6 langslopen

20 Welke leerdoelen bij welke opdracht?
Vul per opdracht in welke leerdoelen er bij deze opdracht aan bod gekomen zijn Neem even de tijd, eerst individueel, vervolgens in tweetallen. Het is geen wedstrijd, maar startpunt voor een diuscussie

21 Wat vinden de leerlingen ervan?

22 Wat vinden leerlingen ervan?

23 Aandachtspunten bij de organisatie
Hulp van TOA en betathecaris van doorslaggevend belang Doorspreken van de organisatie met de leerlingen. Gebruik maken van één boekje Zelfstandig werkende klas (checken en trainen)

24 En anders… Hebben we een mooie verzameling vervangende, aanvullende opdrachten als er eens iemand ziek is geweest of als een bepaald onderdeel extra oefening vraagt.

25 Onderzoeksvraag Is het mogelijk om lesmateriaal te ontwerpen waarbij onderwerpen uit de natuurkunde met behulp van verschillende ICT-rijke werkvormen behandeld worden terwijl dezelfde leerdoelen worden behaald?

26 Algemene discussie Welke voorzieningen mist u?
In hoeverre zijn uw leerlingen in staat volgens deze methode te werken? Onderwijs ondersteunend personeel? Andere toepassingen voor het ontwikkelde materiaal Houdt u ook zo van modelleren? Wat heeft deze werkgroep geboden dat u komende week in uw les gaat inzetten?

27 Dank voor uw aandacht Ron Vonk


Download ppt "ICT-rijk bewegen in 3 VWO / HAVO Het implementeren van de nieuwe functionaliteit van Coach 6, vanuit een didactisch oogpunt bekeken Ron Vonk Archimedes."

Verwante presentaties


Ads door Google