De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lesgeven en begeleiden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lesgeven en begeleiden"— Transcript van de presentatie:

1 Lesgeven en begeleiden
ICT in de les Lesgeven en begeleiden

2 Wat komt aan bod? ICT??? Kader van ICT op de Pabo
Theoretische verkenning Praktische opdracht ICT!!!

3

4 Blik op de toekomst?

5 Kader van ICT op de Pabo Uitgangspunt:
ICT is een middel om het leren van kinderen te verrijken, ondersteunen en te verbreden. ICT integreer je in je lesgeven. De kracht van ICT zie je pas als je weet wat en hoe leerlingen leren.

6 Theoretische verkenning: twee casussen
Lees de twee casussen. Geef commentaar hierop met behulp van de literatuur: bladzijde 8 tot en met 12. Gebruik hierbij de termen: soorten doelen, leerlijnen en ICT-kerndoelen Koppel terug aan het kader In tweetallen overleggen en vastleggen ICT als doel of ICT als middel

7 Casus 1 Bij mij op school leren leerlingen in groep 2 hoe ze de computer aan moeten zetten, in groep 3 leren ze hoe ze een bestand in Paint kunnen opslaan, in groep 4 leren de kinderen typen in WORD, in groep 5 mogen de kinderen een foto maken met de digitale camera, in groep 6 oefenen kinderen hoe je een plaatje in PowerPoint invoegt, in groep 7 leren ze, hoe je in Excel een formule kunt maken en in groep 8 kijken we hoe een internetbrowser werkt. Stemkastjes in de les gebruiken!

8 Casus 2 Bij mij op school zijn de leerlingen in groep 2 bezig met hun eigen letter. Met de digitale fotocamera maken ze een boek met foto´s van voorwerpen die beginnen met hun eigen letter. In groep 3 werken kinderen samen aan een digitaal beeldverhaal. In groep 4 hebben de leerlingen een eigen krant op de computer gemaakt. De juf zet die op internet. In groep 5 maken de leerlingen een presentatie over hun favoriete boek. Dit doen ze in PowerPoint. In groep 6 mailen de leerlingen van onze school met een school in België over de omgeving. In groep 7 maken de kinderen samen een website over de het onderwerp vulkanen. En in groep 8 is een groepje leerlingen bezig met het maken van een echte game.

9 Bespreken Terugkoppelen aan kader Wat kun je zeggen over:
soorten doelen leerlijnen en ICT-kerndoelen

10

11 Theoretische verkenning: 2 casussen (2)
In welke situatie wordt ICT op een verrijkende manier ingezet? Aan welke leerprocesgerichte competenties werken de leerlingen? Welke ICT-competenties zet meester Jan in? ICT verrijkend of ondoordacht inzetten

12 Casus 3 Het is lente. Meester Jan geeft natuuronderwijs aan groep 6. Het gaat over lentebloemen. Op internet heeft meester Jan een pagina gevonden waarop afbeeldingen staan van verschillende lentebloemen. Op een werkblad heeft hij de afbeeldingen gezet. De leerlingen moeten de juiste namen erbij zien te vinden. Substitutie

13 Casus 4 Het is lente. Meester Jan geeft natuuronderwijs aan groep 6. Het gaat over lentebloemen. De groep gaat naar buiten op zoek naar lentebloemen. De kinderen hebben fototoestellen meegenomen om de bloemen op de foto te zetten. Terug in de klas mogen de kinderen de foto’s in een PowerPoint zetten. Meester Jan heeft ook een internetpagina met informatie over lentebloemen klaargezet. Daar zoeken de leerlingen de juiste naam bij de foto en zetten die in de presentatie. transitie

14 Bespreken Verrijkend Leerprocesgerichte competenties ICT-competenties

15 Vragen Op welke manier verrijkt ICT hier de les?
Aan welke leerprocesgerichte vaardigheden werken de leerlingen? Welke ICT-competenties zet juf Yvonne in het tweede voorbeeld in?

16 Casus 5 Juf Yvonne geeft aan groep 7 een aardrijkskundeles. In de methode geeft ze de kinderen één voor één de beurt om een stukje van de tekst te lezen. Daarna bestuderen ze een afbeelding van een vulkaan waarbij alle onderdelen van de vulkaan zijn gezet. Na afloop van de les vraagt juf Yvonne aan de leerlingen wat de verschillende begrippen in de tekst betekenen.

17 Casus 6 Juf Yvonne geeft aan groep 7 een aardrijkskundeles. Ze laat de leerlingen een filmpje zien, via de beamer, van een vulkaan die uitbarst. Daarna bekijken ze samen een animatie van een vulkaan waarbij stap voor stap de uitbarsting van een vulkaan wordt bekeken. Bij elke stap geeft de animatie een toelichting. Tot slot geeft juf Yvonne de kinderen een stuk tekst waarin alle stappen nog een keer op een rijtje staan. Als ze de tekst gelezen hebben stelt ze vragen om te kijken of ze het begrepen hebben.

18 Bespreken Verrijkend Leerprocesgerichte competenties ICT-competenties

19 Pabotool Invullen: www.pabotool.nl Bedoeld:
Om inzicht te krijgen op je eigen ICT-competenties; Als middel om te laten zien dat je kunt reflecteren Als ideeëngenerator (handleidingen) Voor de volgende keer invullen

20 Zelf aan de slag Schrijf over:
Eigen ideeën over ICT inzetten in je les in maximaal 10 zinnen. Zoek hierbij ook een passend beeld.

21 Alternatieven

22


Download ppt "Lesgeven en begeleiden"

Verwante presentaties


Ads door Google