De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Simultaan Tafelrondje

Verwante presentaties


Presentatie over: "Simultaan Tafelrondje"— Transcript van de presentatie:

1 Simultaan Tafelrondje
Vooraf: Elk team krijgt 4 pennen en 4 vellen papier. Luister naar de vraag of opdracht van de leraar. Neem DenkTijd. Schrijf alle vier tegelijk het antwoord. Steek je duim op als je klaar bent. Geef je papier kloksgewijs aan de volgende door. Ga door met schrijven en tekenen en vul aan wat al op het papier staat. Herhaal stap 3 t/m 6. Geschikt voor nieuwe sommen waar meerdere antwoorden of meerdere oplossingsmanieren mogelijk zijn (verkennen)

2 Rondpraat Maak een team van 4 personen.
Luister naar het onderwerp of de vraag van de leraar. Bepaal wie begint in het team. Geef om de beurt antwoord. Zorg dat iedere teamgenoot evenveel tijd krijgt. Geschikt voor nieuwe sommen waar meerdere antwoorden of meerdere oplossingsmanieren mogelijk zijn (verkennen) 2

3 Genummerde Koppen Bij Elkaar
Maak een team van 4 personen. Geef ieder teamlid een nummer. Luister naar de vraag van de leraar. Neem DenkTijd. Schrijf je eigen antwoord op. Sta op en steek de koppen bij elkaar om de antwoorden te bespreken. Ga weer zitten als iedereen het antwoord weet of iets te zeggen heeft. Luister naar het nummer dat genoemd wordt. Heb jij dat nummer? Geef het antwoord van het team. Heb je dat nummer niet? Prijs je teamgenoot die heeft geantwoord. Geschikt voor bekende sommen met maar één antwoord (oefenen)

4 In De Rij Maak een team van 4 personen.
Luister naar de leraar hoe jij straks In De Rij moet komen staan. Luister naar de opdracht of de vraag van de leraar. Zoek je juiste plaats In De Rij door vragen te stellen aan je groepsgenoten. Rij klaar? Geef hardop je informatie die bepalend was voor je plaats in de rij. Staat iedereen goed? Vier het succes. Staat nog niet iedereen goed? Bespreek het samen en pas de rij aan. Geschikt voor bekende sommen met maar één antwoord (oefenen of automatiseren)

5 Mix-Bevries-Groep Loop door de ruimte.
Luister naar het teken ‘Bevries!’ van de leraar. Sta meteen stil. Luister naar de som waarop het antwoord een getal is. Maak een groep zo groot als het getal aangeeft. Geef elkaar een hand. Groep vol? Ga naar de afgesproken ontmoetingsplek. Geschikt voor bekende sommen met maar één antwoord (oefenen of automatiseren)

6 Mix & Koppel Vooraf: Iedere leerling krijgt een kaartje. Twee kaartjes passen bij elkaar. Loop door de ruimte. Kom je iemand tegen? Ruil het kaartje. Luister naar het teken ‘Bevries!’ van de leraar. Sta meteen stil en ruil geen kaartje meer. Luister naar het teken ‘Koppel!’ van de leraar. Zoek je groepsgenoot met het bijpassende kaartje. Gevonden? Blijf samen staan of ga naar de afgesproken plaats. Luister naar het teken ‘Mix!’ van de leraar. Herhaal de stappen. Geschikt voor bekende sommen met maar één antwoord (oefenen of automatiseren)

7 Rubriceren Vooraf: Elk team krijgt een aantal voorwerpen.
Bespreek met de teamleden hoe jullie de verzameling gaan indelen. Bepaal met de LeerlingKiezer wie begint. Leg één van de voorwerpen bij de juiste rubriek. Klaar? De andere teamleden controleren de plaatsing. Mee eens? De volgende is aan de beurt. Niet mee eens? Bespreek hoe het anders kan. Helemaal klaar? Vergelijk hoe de andere teams hun indeling hebben gemaakt. Geschikt voor nieuwe en bekende sommen, gericht op inzicht (reflectie)

8 Tweetal Coach/ Tweetal Check
Vorm binnen je team van vier een tweetal met je schoudermakker. Kies wie begint. A werkt aan het eerste vraagstuk, B luistert en coacht. B werkt aan het tweede vraagstuk, A luistert en coacht. Beiden klaar? Check met jullie oogmakkers of de antwoorden goed zijn. Niet goed? Coach elkaar tot het antwoord goed is. Goed? Vier de goede oplossingen van de twee vraagstukken. Herhaal stap 3 t/m 7 tot alle vraagstukken opgelost zijn. Geschikt voor bekende sommen (oefenen)

9 Zoek De Valse Maak een team van vier personen.
Maak een rijtje sommen: één antwoord klopt niet! Kies wie begint. Laat elkaar de antwoorden zien. Neem DenkTijd. Kies de Valse en schrijf die voor jezelf op. Laat je keuze aan je teamgenoten zien. Goed geraden? Vier het succes! Herhaal stap 4 t/m 8. Geschikt voor bekende sommen (oefenen of memoriseren)


Download ppt "Simultaan Tafelrondje"

Verwante presentaties


Ads door Google