De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

`Onderwijsinnovatie die werkt …`

Verwante presentaties


Presentatie over: "`Onderwijsinnovatie die werkt …`"— Transcript van de presentatie:

1 `Onderwijsinnovatie die werkt …`
10 jaar `Onderwijsinnovatie die werkt …` - welkom - dhr Heim Meijerink, beoogd dagvoorzitter, verhinderd wegens droeve familieomstandigheden. Ververs Foundation 10 jaar

2 Ververs Foundation 10 jaar
Opgericht in 1999 op initiatief van Mijndert Ververs, vm voorzitter Raad van Bestuur Wolters Kluwer Maar eerste projecten in 2000 Ververs Foundation 10 jaar

3 Ververs Foundation 10 jaar
Missie en Doelen (1999) Het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen en gebruiken van innovatieve leermiddelen. Door waar mogelijk baanbrekende vernieuwingen op gang te helpen. Primaire doelgroep: het basisonderwijs en de lerarenopleiding vormen de van de activiteiten. Vooral belangstelling in de toepassing van multimedia en/of internet. Ververs Foundation 10 jaar

4 Uitgangspunt bij keuze van activiteiten:
Het onderwijs van de toekomst kan door uitgekiend ICT-gebruik nieuwe vorm en inhoud krijgen, De docent daarin een centrale rol zal blijven spelen. - Missie, doelen en uitgangspunten gereflecteerd in het programma van het symposium/conferentie: Kort wijzen op onderwerpen gastsprekers. Programma doornemen – wijzen op postersessies Maar eerst kort overzicht van projecten Ververs Foundation 10 jaar

5 Projecten www.verversfoundation.nl
Classificatiesysteem voor digitale leermiddelen (2000) Ellen van den Berg (UTwente, nu Edit Stein Pabo), Peter Blijleven & Leanne Jansen Zie digitale postersessies Ververs Foundation 10 jaar

6 Projecten www.verversfoundation.nl
Onderzoek MILE-Nederlands (2001): Bijdrage aan multimediale leeromgeving voor taaldidactiek Harry Paus en John Bronkhorst (Expertise Centrum Nederlands, Radboud Universiteit) Bij het Expertisecentrum Nederlands werd een multimediale leeromgeving taaldidactiek ontwikkeld (MILE NL) ten behoeve van Pabostudenten. De Ververs Foundation heeft een bijdrage geleverd aan onderzoek met deze multimediale leeromgeving. Publicatie: MILE-Nederlands in de praktijk - Deel 3 in de serie MILE-Nederlands en de PABO Ververs Foundation 10 jaar

7 Projecten www.verversfoundation.nl
Pabo-Meppel ( ) Bijdrage aan ontwikkeling van een tool waarmee een homepage en krant on-line kunnen worden opgemaakt tbv publicatie van werk van leerlingen van basisscholen Deze Pabo is bij diverse ICT-projecten betrokken, zoals: Taalmedia, de Digitale Werkkast en Het Noordelijk Atlasproject. Bij alle drie de projecten staat publicatie van het werk van leerlingen van de deelnemende scholen centraal. Om dit proces van publicatie op het web zoveel mogelijk te vereenvoudigen werd met behulp van een financiële ondersteuning van de Ververs Foundation gewerkt aan de ontwikkeling van een tool waarmee een homepage en de krant on-line kunnen worden opgemaakt Ververs Foundation 10 jaar

8 Projecten www.verversfoundation.nl
Webquest-project (2002-heden) ‘educatieve speurtocht voor zelfstandig (samen)werkende leerlingen, waarbij web-based informatie centraal staat’. Ververs Foundation 10 jaar

9 Projecten www.verversfoundation.nl
Webquest-project (2002-heden) projectleider Peter Blijleven 150 webquests op voor bovenbouw BaO Ontwikkeld door studenten UTwente, Marnix Pabo, Hogeschool Domstad, Fontys Pabo, Haagse Hogescool en individuele leerkrachten ± bezoekers per maand Zie digitale postersessies ‘eigen’ project van de VF – geïnitieerd vanwege potentiële belang van webquests voor onderwijs in kennissamenleving Ververs Foundation 10 jaar

10 Projecten www.verversfoundation.nl
WIT-project ( ) ‘Wereldoriëntatie, ICT, Taalonderwijs’ Multimediale leeromgeving: CD-Rom met webquests en videofragmenten voor bovenbouw BaO Eliane Segers & Mienke Droop (Expertise Centrum Nederlands, Radboud Universiteit). Bijdrage VF voor ontwikkelen en onderzoek naar bruikbaarheid en effectiviteit Ververs Foundation 10 jaar

11 Projecten www.verversfoundation.nl
WIT-project ( ) In de multimediale leeromgeving o.a. aandacht voor input: begrijpelijkheid taalaanbod leerkracht output: taalproductie (zowel spreken als schrijven) vorm: feedback op accuratesse sociale interactie, samenwerkend leren. Zie digitale postersessies Ververs Foundation 10 jaar

12 Projecten www.verversfoundation.nl
Rekenen-wiskundeproject ( ) Doel: voorbeelden ontwikkelen van dynamische samenhang tussen getallen (variabelen) Doelgroep: leerlingen en leerkrachten bovenbouw Bao Frans van Galen (Freudenthal Instituut, UUtrecht) Supervisie Koeno Gravemeijer, nu ESoE Ververs Foundation 10 jaar

13 Projecten www.verversfoundation.nl
Rekenen-wiskundeproject ( ) In kennissamenleving behoefte aan nieuwe basisvaardigheid: het vermogen om te redeneren over veranderingen Maw: Reasoning naast traditionele 3Rs belang van ‘mathematics of change’, dwz het redeneren over kwalitatieve veranderingen. Ververs Foundation 10 jaar

14 Projecten www.verversfoundation.nl
Rekenen-wiskundeproject ( ) Beoogde opbrengsten in kader 4e R: didactische kennis praktisch uitvoerbare onderwijsactiviteiten bijdrage aan de discussie over wat op de basisschool aan de orde moet komen. Aantal webquests met ondersteunend materiaal Zie digitale postersessies Tot nu toe is een aantal webquests ontwikkeld gebaseerd op deze ideeen, nl webquests treinmachinist, vissen en konijnen, groeien – deze zijn toegankelijk via de websites van het Freudenthal Instituut. Zie het voortgangsrapport voor de websites waarop de webquests kunnen worden bekeken. Ververs Foundation 10 jaar

15 Ververs Foundation 10 jaar
Programma Frans de Vijlder (HAN) Leren innoveren in een dynamische kennissamenleving Postersessies VF-projecten Joke Voogt (UTwente) Curriculumvernieuwing en de kennissamenleving: nieuwe rollen voor docenten GEU feliciteert VF Postersessies herhaald + borrel Ververs Foundation 10 jaar


Download ppt "`Onderwijsinnovatie die werkt …`"

Verwante presentaties


Ads door Google