De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwd montessori reken- wiskundeonderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwd montessori reken- wiskundeonderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwd montessori reken- wiskundeonderwijs
De Projectgroep en de Stuurgroep vragen uw aandacht !

2 Vernieuwd montessori rekenwiskundeonderwijs? Ja, omdat:

3 Er twijfel bestaat over de kwaliteit van het montessori rekenwiskunde onderwijs in de afgelopen jaren Er knelpunten zijn ontstaan door de invoering van realistische rekenmethodes met name bij : - het geven van instructie in heterogene groepen - het integreren van montessorimaterialen in een methode - het werken met lineaire leerlijnen Iedere montessorischool zijn eigen weg uitstippelt om de problemen op te lossen

4 EN:

5 De Vrijheid van werkkeuze
Vrijheid van werkduur Vrijheid van werktempo Vrijheid van werkcyclus In het geding zijn

6 De vernieuwingsvraag vanuit de praktijk
In de praktijk wordt al meerdere jaren een draagvlak gevoeld voor verandering van de montessori rekenwiskunde didactiek. Leraren willen van "kinderen leren een taak uit te voeren" terug naar "het stimuleren van de wiskundige ontwikkeling van kinderen".

7 Vernieuwd montessori rekenwiskundeonderwijs is ……
Niet: Het samenvoegen van realistisch rekenen met het montessori rekenen Het werken van materiaal naar materiaal Wel: Het rekenwiskundeonderwijs integreren in het geheel van de kosmische theorie Het werken vanuit een mathematisch onderwerp Het inzetten van materialen (paradigma’s) als middel om mathematische ontdekkingen te doen

8 Kosmische theorie als basis voor de vernieuwing waarbij:
Kinderen verkennen en onderzoeken Kinderen samenhang ontdekken door gebruik van hun verbeeldingskracht en het eigen intellect Kinderen op hun eigen wijze de relatie met de werkelijkheid leggen Kinderen hun kennis toetsen aan de werkelijkheid Kinderen hun mathematische geest ontwikkelen

9 Het kind Kan vrij werken en op ieder moment instappen
Ontdekt zelf de wiskundige essenties Zoekt zelf of met anderen toepassingen om zijn opgedane kennis te toetsen aan de werkelijkheid, te oefenen en te integreren met andere kennis waarover het reeds beschikt.

10 De leraar Signaleert en observeert gericht het gedrag van het kind.
Stelt vragen Stemt af en neemt een beslissing om : In te wijden In te grijpen Af te wachten Te observeren Te diagnosticeren Te evalueren Te registreren

11 En:

12 De leraar Richt een wiskundig voorbereide omgeving in, afgestemd op de groep en het moment Weet welke inhoudelijke en gerichte observaties en interventies mogelijk zijn Stimuleert het wiskundige denken van het kind

13 De paradigma’s Montessorimaterialen
als gematerialiseerde abstracties, d.w.z. het materiaal beeldt abstracties uit die het kind leert ‘lezen’ en gebruiken Situatiebeschrijvingen die wiskundige relaties tot uitdrukking brengen

14 Inzicht in en kennis van wiskundige essenties
Maken het voor het kind mogelijk met verschillende strategieën te rekenen Maken het voor de leraar mogelijk begeleiding individueel af te stemmen en aan te sluiten bij de vaardigheid en kennis van het individu

15 INTERACTIE VAN ESSENTIEEL BELANG Interactie tussen leraar en kind
Interactie tussen kinderen onderling is VAN ESSENTIEEL BELANG

16 Doel van de projectgroep
met een passend antwoord en product te komen voor alle montessorischolen door: - Werkbijeenkomsten voor te bereiden en uit te voeren met deelnemers van de projectscholen zie : bij projectinformatie en projectscholen - Het schrijven van inhoudelijke katernen zie : bij uitgangspunten en pedagogisch-didactisch model en methodisch model

17 Vervolg projectgroep zie: www. montessori. nl/pgrekenen : bij
Vervolg projectgroep zie: : bij leden projectgroep - Het ontwerpen van werkkaarten voor kinderen Het schrijven van didactische bijsluiters voor de leraar - Scenario’s en trajectkaarten te ontwikkelen zie: : bij materiaal

18 TIJDPAD START: Januari 2007 TOT: december 2008

19 Noodzakelijke voorwaarde om project te doen slagen:
Voldoende financiële middelen Subsidie van Innovatieplatvorm PO Co-financiering door de montessorischolen zie: : bij projectinformatie

20 En: bundeling van de krachten in het veld

21 Er is subsidie aangevraagd en de vraag aan u is:
Is het mogelijk dat uw school bijdraagt aan de noodzakelijke cofinanciering? Wij zoeken minimaal 25 scholen die bereid zijn 2000,- euro te investeren.

22 Belangrijk Het te investeren bedrag kan gehaald worden uit daarvoor bestemde innovatiegelden in het lumpsumbudget van (€ 7 per kind)

23 Heeft U vragen? Stel ze aan de projectgroep en/of de stuurgroep ‘Vernieuwd montessori rekenwiskundeonderwijs’ :


Download ppt "Vernieuwd montessori reken- wiskundeonderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google