De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEERLIJNEN - ONTWIKKELINGSLIJNEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEERLIJNEN - ONTWIKKELINGSLIJNEN"— Transcript van de presentatie:

1 LEERLIJNEN - ONTWIKKELINGSLIJNEN
Studiedag Elstar Boemerang

2 AAN WELK SCENARIO ZOU U WILLEN WERKEN?
1 Methode als basis Programmagericht 2 Deels leerkracht- deels leerlinggestuurd Basisontwikkeling 3 Leren en ervaren Ego, Ogo  Nieuwe leren Activiteiten- aanbod Vooropgezet plan/thema Leerlijn staat centraal Vooropgezet thema Afwisselend geleerde en vrije activiteiten Aansluitend op niveau van kinderen Behoeften van kinderen Inrichting Veel tafels en kasten per groep Geordende materialen, kleurplaten, werkbladen Veel hoeken. Materiaal toegankelijk voor kinderen Rijk aanbod Ontdekkend leren Taalaanbod Gerichte lesjes door taalprogramma’s bepaald Aparte taal-, lees-, spelactiviteiten in kleine groep Afwisselend keuze en gestuurd Kinderen werken individueel, naar eigen interesse, ontdekken van, deelname aan taal-voorlees-, spelaanbod uit eigen keuze Organisatie Aparte materialen voor leeftijd Betekenisvolle activiteiten Inspirerende omgeving met vrije keuze

3 Leerlijnen Laten zien wat er van en door kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep wordt verwacht Kind ontwikkelt zich door activiteiten uit te voeren die in ontwikkelingslijn elkaar opvolgen zodat een leerlijn wordt doorlopen. Is dit doorgaans de manier waarop kinderen zich ontwikkelen? Nee. Dit proces vindt minder in lijnen plaats. Ieder kind ontwikkelt zich verschillend. Leerlijnen worden in methoden verschillend verwerkt. Je kunt ook denken aan essenties

4 Essenties Taal Doelgericht bedenken welke domeinen en essenties voor de kinderen belangrijk zijn Integrale aanpak (samenhang) Beoogde leerweg, ontwikkelingslijn Vooraf bedenken welke wegen kinderen kunnen volgen om ze later bij hun (vrije) werkkeuze te kunnen begeleiden

5 Wat vraagt het van de leraar? (1)
Geloof in het leervermogen van kinderen; Minder zelf uitvoeren; energie steken in het voorbereiden en processen begeleiden; Naar kinderen kijken, luisteren en van hen leren.

6 Wat vraagt het van de leraar? (2)
Inzicht in taalontwikkeling van kinderen; Kennis van leerwaarde van materialen; Kerndoelen in je achterhoofd hebben; Professionele houding: ‘leerlijnen’ Struikelblok is gebrekkige know-how.

7 Beslismomenten Observeren, signaleren voortgang ontwikkeling van het kind Interventies (welke leer- en oefenprocessen kom je bij dit traject tegen?, oefenvormen en toepassingen) Evaluatie Wat heb je geleerd?

8 Wie is er bang voor de kerndoelen?
Het zijn er 12! Daarvoor hebben we 8 jaar de tijd! Belangrijkste doel is: plezier hebben in . . .; Begin met ze te lezen en betekenis te geven; Noteer welke activiteiten je al doet die beantwoorden aan die doelen; Ontwikkel samen met de kinderen.

9 Naarmate men zich competenter voelt, kan men meer loslaten
Dus aan de slag met …………


Download ppt "LEERLIJNEN - ONTWIKKELINGSLIJNEN"

Verwante presentaties


Ads door Google