De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3-jarigen in het basisonderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "3-jarigen in het basisonderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 3-jarigen in het basisonderwijs
Driejarigen 3-jarigen in het basisonderwijs

2 Leeftijdsgroepen in het Montessorionderwijs
Maria Montessori beschrijft ontwikkelingsfasen: 3 tot 6 jaar 6 tot 9 jaar 9 tot 12 jaar Waarom deze groepen? Kinderen maken dezelfde ontwikkeling door Samenstelling weerspiegelt gezinssituatie Roulerende rollen: Jongste leert van oudste Oudste neemt verantwoordelijkheid Middelste meer op zichzelf gericht

3 Ontwikkeling Van 0 tot 3: Aanleren vaardigheden (lopen, spreken)
Onbewust leren Rond het derde levensjaar verandering………

4 Wat gebeurt er met een 3-jarige?
Onbewust naar bewust Vaardigheden worden doelgericht Gericht op andere (oudere) kinderen Richt zich intens op zijn omgeving

5 Eigenschappen van een 3-jarige
Nieuwsgierigheid Actief omgaan met omgeving Geconcentreerd Herhaling Afsluiting Moeiteloos leren

6 Gevoelige perioden Bepaalde tijd waarbinnen kinderen een vaardigheid kunnen verfijnen op ongeëvenaard niveau: Verfijning van de motoriek (0 – 4,5 jaar) Ontwikkeling van de orde (0 – 4,5 jaar) Verfijning van zintuiglijke waarneming (0-4,5 jaar) Ontwikkeling van taal (0 – 6 jaar) Dus 3e levensjaar is cruciaal Op 4-jarige leeftijd zijn deze perioden AFGELOPEN

7 Ontwikkeling van taal Uitbreiding van woordenschat
Van 200 (2jarige) tot 7000 (6-jarige) woorden Ervaring gaat de taal vooraf: voorbereide omgeving Zelfverzekerde spreker en luisteraar: Oudere kinderen spelen een belangrijke rol

8 Geschreven taal 3-jarigen : gevoelige periode:
Materiaal prikkelt zintuigen Blootstelling aan boeken: Kinderen lezen samen boeken (voorlezen) Oudere kinderen zijn met letters bezig Grote interesse bij 3-jarigen gewekt

9 Concluderend -Pas op 4-jarige leeftijd in de onderbouw:
Heeft merendeel van gevoelige perioden al achter zich Krijgt materiaal aangeboden waar het niet meer gevoelig voor is Helaas geen drie jaar in de onderbouw Al met 3 jaar in de onderbouw: Voorbereide omgeving: maximaal leerrendement Krijgt materialen op het “gevoelige” moment aangeboden Ontwikkelt snel een werkhouding (geboeid door omgeving) Leert ordelijk te handelen

10 Organisatie Contract met externe organisatie ten behoeve van Voor-, Tussen- en Naschoolse Opvang Inclusief peutergroep voor 2- en 3-jarigen Op 3-jarige leeftijd keuze tussen peutergroep of kleutergroep basisschool Geleidelijke instroom in de basisschool, kijkend naar de ontwikkeling Leidster peutergroep 3 ochtenden per week beschikbaar voor de kleutergroep(en)

11 Ervaringen Ouders : positief, maar ook kritisch;kind krijgt volop de ruimte om zich te ontwikkelen in een rijke leeromgeving Geruisloze instroom : instroom van een 3- Of van een 4-jarig kind maakt geen verschil : het kind voelt zich thuis Leerkrachten: positief Meer handen in de klas Verslag via het Leerlingvolgsysteem

12 Voorwaarden Onder 1 dak Intensieve samenwerking tussen externe
organisatie en de school Zeer regelmatig overleg op 3 niveaus: Met de onderbouw Met vertegenwoordiging uit de hele school Bestuurlijk overleg Zelfde “lesrooster” blijven hanteren

13 Zorg Zorg wat de betreft de kwaliteit van de kinderopvang in het kader van bezuinigingen Bekostiging : de 3-jarigen brengen geen geld in het laadje (aansluitend bij de uitgangspunten / filosofie van de school)

14


Download ppt "3-jarigen in het basisonderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google