De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussendoelen in de praktijk van groep 1/2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussendoelen in de praktijk van groep 1/2"— Transcript van de presentatie:

1

2 Tussendoelen in de praktijk van groep 1/2
Met Zorg Ondernemen 2011 Kansen zien, kansen benutten Arjanne Hoogerman en Pepijn Dousi

3 Programma Tussendoelen in de theorie Tussendoelen in de praktijk - beginnende geletterdheid - beginnende gecijferdheid Kansen

4 Tussendoelen in de theorie

5 Referentiekader/doelen Tussendoelen
Kerndoelen Referentiekader/doelen Tussendoelen Kerndoelen- einde groep 8. Vakgebied doorbrekend Referentiekader/doelen- uitstroom profielen groep 8

6 1. Kerndoelen Nederlands Engels Friese taal Rekenen/wiskunde Oriëntatie op jezelf en de wereld Kunstzinnige oriëntatie Bewegingsonderwijs

7 2. Referentiekader/doelen
Rekenen en taal Doelstelling referentieniveaus - Houvast - OGW - Overdracht PO naar VO - Eenduidige taal

8 Kerndoelen Leerlijnen Tussendoelen 3. Tussendoelen
De vertaling van de kerndoelen naar de dagelijkse onderwijspraktijk bleek voor veel scholen erg lastig. De kerndoelen zijn te algemeen geformuleerd om voldoende richting te geven aan het onderwijs. Daarom werden leerlijnen en tussendoelen ontwikkeld. Een leerlijn geeft voor een bepaald leergebied aan hoe kinderen van een bepaald beginniveau tot de kerndoelen komen. Cruciale momenten van de leerlijn worden tussendoelen genoemd. Aan de hand van leerlijnen en tussendoelen kunnen leraren de ontwikkeling van hun leerlingen veel beter volgen en hebben zij een leidraad om de kerndoelen te behalen.

9 Wat zijn tussendoelen? Geen methode Cruciale stappen in een leerlijn Maken verschillen tussen kinderen zichtbaar en herkenbaar Zijn uitgangspunt voor het didactisch handelen Zorgen voor kwaliteitsverbetering: geven samenhang in het aanbod en zorgen voor een doorgaande lijn

10 Ontwikkelingsdoelen in samenhang
sociaal-emotionele ontwikkeling reken- taal-

11 Beginnende gecijferdheid
Tellen Meten Meetkunde

12 Beginnende geletterdheid
Boekoriëntatie Verhaalbegrip Functies van geschreven taal Taalbewustzijn Alfabetisch principe Functioneel schrijven en lezen Technisch lezen en schrijven Een zich bij jonge kinderen -op basis van hun mondelinge taalontwikkeling- steeds verder ontwikkelend inzicht in de functies van geschreven taal, in het verband tussen gesproken en geschreven taal en in het principe van het alfabetisch schrift. Kinderen leren eenvoudige woorden verklanken, betekenis te verlenen aan geschreven taal en betekenis in geschreven taal weer te geven. Beginnende geletterdheid is een door het Expertisecentrum taal geïntroduceerd begrip dat de veelal gehanteerde begrippen Ontluikende geletterdheid (0-6 jaar) en Aanvankelijk lezen en Aanvankelijk schrijven grotendeels omvat. Het Expertisecentrum verstaat onder ontluikende geletterdheid de periode van 0 tot 4 jaar. Daarna start de fase van de beginnende geletterdheid. Door het Expertisecentrum zijn in 1999 de Tussendoelen beginnende geletterdheid ontwikkeld. PABO-studenten kunnen met behulp van de cd-roms MILE-Nederlands Omgaan met beginnende geletterdheid en Verschillen bij beginnende geletterdheid kennismaken en oefenen met deze tussendoelen. Op basis van de Tussendoelen Beginnende Geletterdheid is door het Expertisecentrum Nederlands een interventieprogramma Stimulering van beginnende gletterdheid in groep 2. Het programma Interactief Taalonderwijs (PIT) is hier een uitbreiding van. Op basis van PIT is weer de Taallijn (in samenwerking met Sardes) ontwikkeld.

13 Tussendoelen in de praktijk

14 Activiteiten In methoden voor groep 1/2 In vrije thema’s

15 Kinderen leren het beste binnen thema’s
Morgen aan de slag… Kinderen leren het beste binnen thema’s Thema’s die passen bij de belevingswereld Sinterklaas zit niet in mijn methode map Sla ik dat dan over?! Of werk 3 weken niet aan tussendoelen…. Welke criteria de leerkracht de activiteiten voor de periode van Sinterklaas heeft gepland.

16 Opdracht In de doos zitten materialen of een les. Welke tussendoelen kunnen worden aangeboden met de materialen die in de doos zitten?

17 Kansen

18 als je goed weet wat je wílt bereiken!
Je bereikt meer... als je goed weet wat je wílt bereiken!

19 Plannen

20 Opbrengstgericht werken met kleuters
Doelen stellen Geven van onderwijs Verzamelen van gegevens Analyseren en interpreteren Vaststellen onderwijs behoeften Samenstellen passend aanbod (Groeps)plan en Organisatieplan opstellen Uitvoeren van het (groeps)plan Evalueren en reflecteren

21 Leerlingregistratie

22 Groepsanalyse en interventie
Hoe analyseren we de leerlinggegevens? Meer dan kijken naar scores…. Welke interventies vinden er vervolgens plaats? Registratie? Opstellen groepsplan

23 Opbrengstgericht werken met kleuters
Doelen stellen Geven van onderwijs Verzamelen van gegevens Analyseren en interpreteren Vaststellen onderwijs behoeften Samenstellen passend aanbod (Groeps)plan en Organisatieplan opstellen Uitvoeren van het (groeps)plan Evalueren en reflecteren

24 Naslagwerk in de reader
Tussendoelen beginnende geletterdheid Tussendoelen beginnende gecijferdheid Taalontwikkeling van het jonge kind: de Doelen Ontwikkeling van jonge kinderen van 2-7 jaar: rekenontwikkeling Sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind: de doelen Opbrengstgericht werken; Kennis en vaardigheden leerkracht groep 1-2 Kleuterplein en het nieuwe Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 en 2 Lessuggesties

25 Afsluiting Heeft u vragen? Laat het ons weten! Arjanne Hoogerman & Pepijn Dousi

26 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Tussendoelen in de praktijk van groep 1/2"

Verwante presentaties


Ads door Google