De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Ik moet meer lezen met mijn ogen en minder met mijn hart.’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Ik moet meer lezen met mijn ogen en minder met mijn hart.’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Ik moet meer lezen met mijn ogen en minder met mijn hart.’
Presentatie scriptie Ria Beukers 16 december 2005

2 Programma Inleiding Probleemstelling Literatuur
De methode ‘de Nieuwe IJsbreker’ Docenten Cursisten Resultaten Conclusies en aanbevelingen

3 Probleemstelling Onderzoeksvraag 1:
In hoeverre sluit de instructie in begrijpend lezen, die geboden wordt, aan bij wat volgens de literatuur relevant is? Onderzoeksvraag 2: Zijn er, qua begrijpend lezen, factoren en zo ja welke aan te tonen die de weg naar lezen op niveau 2 belemmeren?

4 Literatuur Uit de literatuur 10 voorwaarden nodig om begrijpend te kunnen lezen: Bijvoorbeeld Technisch lezen, woordenschat, kennis van de onderwerpen, leesstrategieën. Kenmerken van goede en slechte lezers Struikelblokken in een tekst Welke eisen worden aan de instructie gesteld om tot begrijpend lezen te kunnen komen?

5 De methode ´De Nieuwe IJsbreker´
Communicatieve methode Thematisch geordend Doelgroep: beperkt onderwijs in land van herkomst: 3 tot 10 jaar Zelfstandig werken naast klassikaal onderwijs Lezen wordt geleerd via teksten. Bij deze teksten horen vragen die een inzicht moeten geven of de tekst begrepen is.

6 Onderzoek onder docenten: visie en didactiek
Uit de literatuur en de methode een enquête opgesteld Enquête onder 5 docenten afgenomen Wat zijn de ervaringen in de praktijk betreffende het begrijpend lezen en hoe wordt er in de praktijk met dit onderdeel omgegaan? Wordt er aan alle 10 de voorwaarden van het begrijpend lezen aandacht besteed? Waar richt de instructie zich op? Waar richt het boek zich op?

7 Onderzoek onder cursisten: leesgedrag
Ontwerpen van 6 leesteksten. Analyse-score van leesteksten maken aan de hand van de 10 voorwaarden. Afnemen interviews en observatie tijdens de leesteksten bij 13 cursisten Analyseren op grond van leerderskenmerken Analyseren van de gemaakte fouten Nabespreken met de cursisten aan de hand van hun gemaakte fouten.

8 Resultaten Laagopgeleide cursisten schatten zichzelf te hoog in en vinden lezen niet moeilijk. Veel onderdelen van het begrijpend lezen kunnen alleen verworven worden door instructie. Vernieuwingen in het onderwijs zijn niet altijd goed voor laagopgeleide cursisten Cursisten moeten leren hun ideeën te toetsen in de tekst.

9 Conclusies Conclusies:
1. Er is te weinig begeleidingstijd in het leesproces. 2. Deel 2 van de methode is te moeilijk om laag opgeleide cursisten zelfstandig niveau A2 aan te leren. 3. Er zou een methode voor het technisch lezen naast de IJsbreker moeten zijn. 4. Lezen moet in kleine stappen aangeleerd worden en moet voor een groot deel een klassikaal proces zijn. 5. Expliciete aandacht voor de moeilijke voorwaarden in het begrijpend leesproces bevordert het begrip. Eindconclusie: begrijpend lezen moet intensief geïnstrueerd en begeleid worden

10 Aanbevelingen 1. Volg de handleiding en instructie van de methode De Nieuwe IJsbreker. 2. Besteed meer instructietijd aan deel 2. 3. Besteed aandacht aan alle 10 voorwaarden 4. Besteed tijd aan een goede nabespreking van de teksten en de vragen

11 Website Mocht u nog meer van mijn scriptie willen
zien, dan bent u meer dan welkom op Op deze site staat mijn volledige scriptie en valt het dan toch tegen, dan kunt u in ieder geval foto’s van mijn hond Sandy bekijken.


Download ppt "‘Ik moet meer lezen met mijn ogen en minder met mijn hart.’"

Verwante presentaties


Ads door Google