De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroepsproduct Domeinverdieping Owe 62 Heidi van Cuijk 2010/2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroepsproduct Domeinverdieping Owe 62 Heidi van Cuijk 2010/2011"— Transcript van de presentatie:

1 Beroepsproduct Domeinverdieping Owe 62 Heidi van Cuijk 2010/2011

2 Opdracht 1 Ontwerp een les (je ideale les). Aan de orde moet komen:
Doelstellingen: Wat wil bereikt hebben aan het eind van de les? Werkvormen: Wat moeten de leerlingen doen? Begeleiding: Wat doe jij in de les? Vakoverstijgend: Welke mogelijkheden zie je voor andere vakken om aan te sluiten bij deze les? Gebruik van bestaande methoden toegestaan.

3 Hoofd -kennis Handen -vaardigheden Hart -zorg dragen -waarderen
PdvN: blz. 19 Handen -vaardigheden Hart -zorg dragen -waarderen -bewustzijn

4 Opdracht 2 Werk deze les verder uit en geef deze tijdens je stage.
Bespreken bij 2e bijeenkomst: a. Was de les geslaagd? b. Op welke manier?(doelstellingen gehaald, enthousiasme en nieuwsgierigheid geprikkeld,enz.) c. Geef jezelf eens een plek in de figuur (hhh)

5 Doelgroep Kader Leerkracht
-leeftijd -meervoudige intelligentie Kader -Kerndoelen -doorl. Leerlijnen -methodes visie Leerkracht -normen &waarden -persoonlijkheid -enthousiasme /nieuwsgierigheid

6 Leerkracht Ervaringen Normen en waarden tav natuur en natuurbeleving. Enthousiasme/gedrevenheid

7 Kader http://tule.slo.nl
Karakteristiek: Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Kerndoelen: Kerndoelen zijn globale beschrijvingen van belangrijke onderwijsinhouden. Op hoofdlijnen geven ze een omschrijving van het onderwijsaanbod (kerndoel ) Leerlijnen : een ontwikkelingslijn in het primair onderwijs zelf en een doorgaande lijn tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Methodes: vertaling van de kerndoelen in activiteiten

8 Doelgroep Leeftijd Meervoudige intelligenties (gardner) Sociale omstandigheden

9 Natuuronderwijs? (natuur,techniek,natuurverschijnselen)
Wereldoriëntatie In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Natuuronderwijs Bij het oriënteren op de natuur gaat het om jezelf, om dieren en planten en natuurverschijnselen. Het gaat daarbij om datgene wat van belang is voor betekenisverlening aan het bestaan, om duurzame ontwikkeling, om (voedsel)veiligheid en gezondheid en om technische verworvenheden. (Bron: tule.slo.nl, karakteristiek van wereldoriëntatie)

10 Opdracht 3 Bekijk enkele methoden voor natuuronderwijs. Probeer een antwoord te vinden op de vraag: In hoeverre zie je de visie gemaakt door het slo terug in de methode? Geven de methoden duidelijk aan welke visie zij hebben? Welke methode spreekt je het meest aan? En waarom?

11 Literatuur Practische didactiek voor natuuronderwijs, de vaan/marrel
Het laatste kind in het bos, Richard louv De natuur als bondgenoot, Marga Coesel Dierenjuf, Marjan Magradant Groen verschiet, marjan magradant Internet. Duurzame pabo Ivn.nl Anmec.nl (Amsterdams natuur en milieueducatiecentrum) Kees Both, kris van Koppen Tule.slo.nl


Download ppt "Beroepsproduct Domeinverdieping Owe 62 Heidi van Cuijk 2010/2011"

Verwante presentaties


Ads door Google