De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Met wetenschap en techniek meer plezier!’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Met wetenschap en techniek meer plezier!’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Met wetenschap en techniek meer plezier!’
Wie bezig met techniek?

2 Stellingen Een school moet alleen goed materiaal op gebied van techniek aanschaffen, dan kan een school zo aan de slag. Wetenschap……….een taak voor de basisschool?

3 Techniek Techniek is het ontwerpen en maken van producten, die mensen gebruiken om het wonen, werken en leven aangenamer te maken. Techniek is voor: doeners die denken!

4 Wat is wetenschap? Een korte oefening (b.v. blackbox)

5 Kerndoelen techniek De leerling leert zich in zijn eigen omgeving oriënteren vanuit het perspectief dat mensen voor zeer diverse problemen of delen daarvan, technische oplossingen bedenken De leerling leert verschillende energiebronnen onderscheiden in samenhang met het gebruik De leerling leert onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen zoals licht, geluid, elektriciteit, magnetisme en temperatuur

6 Wetenschap is meer……..

7 Belang van wetenschap en techniek
Het bepaald onze werkelijkheid -> lln vertrouwd maken met deze werkelijkheid…. Aspecten spelen een belangrijke rol …. ook politiek en maatschappelijk. Heeft een belangrijke rol in de geschiedenis.. en ontwikkeling van…. Uit onderzoek blijkt dat lln. in basisschool gevoelig zijn voor ……….. Wetenschappelijk en technisch handelen levert bijdrage aan: Kennis van materialen, gebruiksmogelijkheden. Theoretisch denken , systematische aanpak. Realistische houding (waarden/normen, bv milieu). Aansluiting onderwijsvernieuwingen Verschillen jongens meisjes verkleinen. Negatief imago verbeteren. Onderzoekende houding en vaardigheden Visie …waarom aan de slag met techniek!!!!

8 hij doet ‘t !!! De opwaartse kracht die een lichaam in een vloeistof ondervindt is gelijk aan het gewicht van de verplaatste vloeistof. VET COOL Belangrijk bij techniek is de succesbeleving bij kinderen. Dat als ze iets ontworpen hebben , dat het dan ook doet

9 Kerndoelen A B Thema’s: Constructie Transport Communicatie Productie
Leerdomeinen: A (= doen, maken) B (= bekijken, onderzoeken) Overige technische gebieden: Duurzame energie, elektrotechniek (EN), Chemie (C), Metaal (MT) Ontwerpen Gebruiken A Maken Ontwerpen Gebruiken B Voorbeeld ….niet alleen materiaal belangrijk , maar juist ook de visie ! Vb …………techniektorens….geen ontwerpfase…kant en klare opdrachten…… Maken

10 Hoe een school aan de slag gaat met techniek heeft veel te maken met visie.
Als apart vak of geintegreerd met andere vakken zoals rekenen

11 Of gekoppeld aan een methode. Bijv. natuuronderwijs

12 Probleemoplossend leren!

13 Wat willen we? Leerlingen: Worden nieuwsgierig Raken verwonderd
Worden uitgedaagd Stellen vragen Zijn (inter-)actief en creatief Handelen en leveren input Resultaat: Wetenschappelijke houding ‘Construeren’ van kennis via interactie Brede talentontwikkeling o.a.: - sociaal-emotioneel - creatief - cognitief/kritisch - ruimtelijk en ……. [Leerlingen:] Wat willen we dat leerlingen bij science onderwijs gaan doen? [Resultaat]: Wat moet het resultaat zijn? Wat mogen we verwachten? We willen de wetenschappelijke houding ontwikkelen. Wat is dan die wetenschappelijke houding bij leerlingen?

14 Wetenschappelijke houding
Weten o.a.: nieuwsgierig, plezier in onderzoek, (brede) interesse Begrijpen o.a.: hoe wekt iets, hoe zit iets in elkaar, uitpluizen Innoveren o.a.: creatief, origineel, herkennen patronen, uitvinden Delen o.a.: staan open voor andersociaal, leggen uit Bekritiseren o.a.: observeren, nauwkeurig, kritisch naar zichzelf en de ander Bereiken o.a.: doorzetten, initiatief nemen, geduld, vastberaden, concentratie Welke gedragselementen zijn karakteristiek voor de wetenschappelijke houding?

15 Ontdekken & problemen oplossen
Bekijken Onderzoeken Wat is handig? Nieuwsgierigheid Verwondering Gelijke antwoorden Doen Maken, ontwerpen Wat kan beter? Creativiteit Gemakzucht Verschillende oplossingen En vaak een combinatie van beide!

16 Denk- en werkwijzen Waarnemen, Beleven en waarderen
Beschrijvend en vergelijkend onderzoeken Causaal denken Experimenteel onderzoeken Informatie verzamelen en verwerken Kiezen Mathematiseren en Meten Modelleren Observeren Ontwerpen Rekenen, Schriftelijk en mondeling communiceren Systeemdenken Tekenen Vorm-functie denken En …………………………….

17 Onderzoekend en ontwerpend leren
Confrontatie Verkennen Opzetten experiment Uitvoeren experiment Concluderen Presenteren resultaten Verdiepen Probleem constateren Ontwerpvoorstel maken Ontwerpvoorstel Uitvoeren Testen en evalueren Presenteren Onderzoekend en ontwerpend leren Onderzoekend leren Ontwerpend leren

18 Wat is daar voor nodig? Leraar: Motiveert Regisseert Daagt uit
'Buigt vragen om' Begeleidt Levert informatie Observeert Verdiept Interactieve interventies Interactieve interventies Wat moeten leraren daarvoor doen? Voor deze leraaractiviteiten is het nodig dat leraren beschikken over interactievaardigheden.

19 Dit betekent voor de leerkracht
Leerlingen benutten ruimte om ontdekkingen te verwoorden krijgen inzicht in inhoud hebben onderzoekende houding, zijn alert op nieuwe aspecten van het verschijnsel Hebben onderzoeksvaardigheden Leraar Heeft kennis Geeft ruimte om ontdekkingsproces onder woorden te brengen Expliciteerd het geleerde, via samenvatten en feedback en aandacht op juiste conclusies stimuleert onderzoekende houding, o.a. door model te staan met onderzoeksvragen Kan verschillende didactische modellen gebruiken en heeft een scala aan activerende werkvormen. In hoeverre hebben dit gezien bij kinderen? En in hoeverre bij leraren? Ruimte voor discussie voordat we naar de conclusies gaan

20 Wetenschap en Techniek Wetenschap en Techniek
Techniek iets erbij of geïntegreerd?! Veranderende rol van de leerkracht?! Genot, Gemak, Gewin

21 Implementatie-model Organisatie Leerkrachten ‘use to learn’
didactiek, strategieën, .. Veranderings capaciteit Veranderings capaciteit ‘learn to use’ scholing ervaring contact Met materiaal alleen ben je er niet. Verandering vaak consequentie dat een team terugvalt in het oude. Er moet iets in het hoofd van mensen veranderd worden , niet in het materiaal! Techniekmateriaal netwerken, programma’s, .

22 Knelpunten Visie / Vernieuwing/ Belang. Tijd. Materiaal. Kennis

23 Waar hangt het van af? Faalfactoren:
te weinig steun van collega’s en management gebrek aan leiderschap ontbreken van betrokkenheid

24 Verandering Moeten of mogen, visie of gedwongen
Geschiedenis van veranderen Veranderingsvermogen

25 Veranderingsvermogen

26 De tafel van 10 Zorg voor een gedeelde visie
Werk met persoonlijke actieplannen Zet kleine stapjes Werk met een maatje Zorg voor betrokkenheid Ga uit van ‘t biografisch perspectief Neem tijd voor reflectie Werk met een veranderteam Hanteer standaarden Begin vandaag!

27

28 5 schoolportretten Werken met leskisten Doorgaande leerlijnen
School steekt energie in de ontwikkeling van leskisten Doorgaande leerlijnen School stelt belang voor de hele school (groep 1 t/m 8) centraal In de hoek en om de hoek School vindt het belangrijk voor kinderen om inzicht te hebben in hun omgeving, de wijk en de beroepen die daarin een rol spelen. Methoden School kiest voor methodische invalshoek Ontdekkend leren School heeft de visie dat leerlingen vooral doende en ontdekkend bezig moeten zijn met de dingen om hen heen

29 Inspirerend en vernieuwend !
“Zonder wetenschap en techniek geen goed onderwijs”


Download ppt "‘Met wetenschap en techniek meer plezier!’"

Verwante presentaties


Ads door Google