De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijskundig ontwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijskundig ontwerpen"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijskundig ontwerpen
Da Vinci college 25/1/2013 MLI in company 12 slides

2 Onderliggende kennis nodig om onderwijskundig te ontwerpen
kennis over leren: formuleer je uitgangspunten voor jouw praktijk ( kerngebied leren) kennis over instructie: formuleer je uitgangspunten voor jouw praktijk (bijv. Merrill) kennis over ontwerpen: daar gaan we aan werken inhoud: je vakinhoudelijke expertise

3 Merrill’s uitgangspunten voor instructie als mogelijke leidraad
Instructie is probleemgericht, het activeert al aanwezige kennis, het demonstreert principes, het laat principes toepassen op een nieuw probleem het laat de nieuw geleerde vaardigheid integreren in het bestaande kennisgeheel.

4 Onderwijskundig ontwerpen is het complete proces van :
a. analyseren van wat men wil bereiken met de instructie b. hoe men dit wil aanpakken c. hoe men de aanpak uittest en reviseert d. hoe men lerenden evalueert (e. implementeren van het ontwerp) (Valcke, p.366)

5 Kenmerken van onderwijsontwerp modellen
Het zijn situationele modellen, d.w.z. dat ze toegepast worden in een concrete praktijk. De modellen hebben een methodisch karakter en stellen daarmee een systematiek van werken voor. De toepassing van onderwijsmodellen zijn geen garantie op succes maar een heuristiek (methode om te vinden) om ontwerpprobleem op te lossen.

6 Hiërarchie van modellen
mediamodellen productiemodellen kookboekmodellen standaardmodellen ADDIE systeemmodellen

7 Ambitie in dit kerngebied
Verantwoorden/ ontwerpen op het niveau van standaardmodellen behoefte-analyse algemene doelstellingen taak-analyse specifieke doelstellingen ontwikkel leer-materiaal kies onderwijs-media bepaal beoordelings-instrument formatieve evaluatie eventuele revisie summatieve evaluatie

8 Dick, Carey & Carey

9 Systematisch onderwijskundig ontwerpen heeft vooral voordelen!
het geeft expliciet aandacht voor de kenmerken van de lerende het ondersteunt effectief, efficient en aansprekend onderwijs het ondersteunt coördinatie tussen ontwikkelaars en uitvoerders het bevordert overdraagbaarheid van materialen bevordert de congruentie tussen doelen, activiteiten en toetsing

10 Al zijn er ook nadelen verbonden aan systematisch onderwijskundig ontwerpen
de modellen lijken te lineair er is te weinig aandacht voor het supersysteem er is in veel modellen te weinig betrokkenheid van stakeholders bij ontwikkelproces georganiseerd het vertrekpunt is meestal de instructieverantwoordelijke, dit is niet altijd de behoefte.

11 Verschillende ontwerpmodellen
geschiktheid van model varieert wat betreft: niveau doel soort opleiding

12 Verkenning: welke modellen zijn mogelijk interessant voor Da Vinci? : :
Kies een model. Verken het model: welke criteria zijn belangrijk om een model te verkennen? Deel de resultaten. laatste slide


Download ppt "Onderwijskundig ontwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google