De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwerpprojecten Competenties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwerpprojecten Competenties"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwerpprojecten Competenties
HU lectoraat ICT en hoger onderwijs

2 Competentie in praktijkdomein
Probleem: Praktijkprobleem Kennisprobleem HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

3 Niveaus van competentie
HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

4 Taakgerichte competentie
Wit: bekend; Groen: zelf invullen HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

5 Aankomend vastgoedontwikkelaar
U bent als aankomend vastgoedontwikkelaar in staat conform binnen onze organisatie gangbare methoden een projectteam te leiden, het planvormingsproces en het proces van kennisontwikkeling te begeleiden (functievervulling groen). Taken Managen van projectteam conform projectmethode Begeleiden van een complex planvormingsproces conform onze planvormingsmethode Begeleiden van een complex proces van kennisontwikkeling conform onze onderzoeksmethode Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren zoals binnen onze organisatie gebruikelijk Opstellen programma van eisen conform ons gehanteerde format ‘Lessons learned’ vastleggen en terugkoppelen voor hergebruik U weet uw professionele niveau van kenniswerk stelselmatig te verbeteren. HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

6 Competentie als kenniswerker
Basiscompetentie: Handelingsgericht leren Deming, Kolb, Juch HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

7 Competentie als kenniswerker
Organisator Ontwerper Onderzoeker Adviseur Organisatie-competenties Intellectuele competenties Informatie Interactie Reflecteren Vraag en project ontwikkelen Situatie analyseren Kennis mobiliseren Interactie-behoefte ontwikkelen Plannen Planvorming Draagvlak creëren Conceptueel modelleren Kennis ontwikkelen Interacties vormgeven Handelen Uitvoering Modellen toepassen Kennis toepassen Dialoog voeren Interactief samenwerken Waarnemen Kwaliteit beoordelen Resultaten beoordelen Kennis beoordelen Interacties beoordelen O3I HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

8 Niveaus van kenniswerk
Taakgerichte invulling van kenniswerk Wit: bekend; Groen: zelf invullen HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

9 Aankomend vastgoedontwikkelaar
Groen: Taakgericht. Oranje: Probleemgericht Kennis- werker Organisator Ontwerper Onderzoeker Adviseur Organisatie-competenties Intellectuele competenties Informatie Interactie Reflecteren Vraag en project ontwikkelen Situatie analyseren Kennis mobiliseren Behoefte ontwikkelen Plannen Draagvlak creëren Conceptueel modelleren Kennis ontwikkelen Interacties vormgeven Handelen Planvorming en uitvoering Modellen toepassen Kennis toepassen Dialoog voeren Interactief werken Waarnemen Kwaliteits-borging Kritisch reflecteren op toepassing Kennis beoordelen Interacties beoordelen HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

10 Aankomend vastgoed ontwikkelaar
Hoofdrol: Organisator Taken U weet middelen en bevoegdheden af te bakenen, een team samen te stellen en het werk te organiseren; u wordt beoordeeld op aanpak, uitvoering en resultaat (rolvervulling oranje) U weet binnen het projectteam draagvlak te creëren voor dit project, voor de door u beoogde kwaliteit van werken en voor uw managementbijdrage; u wordt beoordeeld op uw aanpak, de uitvoering en het resultaat (rolvervulling oranje) U weet uw activiteiten en de projectactiviteiten te organiseren en een Plan van Aanpak te ontwikkelen; u wordt beoordeeld op aanpak, uitvoering en resultaat (rolvervulling groen) U weet de kwaliteit van het project, de bijdrage van teamleden aan het project en hun competentieontwikkeling te borgen; u wordt beoordeeld op aanpak, uitvoering en resultaat (rolvervulling groen) HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

11 Niveaus van kenniswerk
Probleemgerichte invulling van kenniswerk Wit: bekend; Oranje: zelf invullen HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

12 HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Studieloopbaan Senior Gevorderd Junior Reproductief Functie a Functie b Functie c ………… Domein Kenniswerk Niveau Lerende professional Organisator Ontwerper Onderzoeker Adviseur Domeinkennis Kennis III Kennis II Kennis I Kennis C Kennis B Kennis A Proces kennis Waar sta je als kenniswerker? Waar sta je in het domein? Wat is je volgende stap als kenniswerker? Wat is je volgende stap in het domein? Welk (praktijk)probleem ga je dus aanvatten? Soliciteren! HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

13 Ontwerpprojecten in het hoger onderwijs
Contact:


Download ppt "Ontwerpprojecten Competenties"

Verwante presentaties


Ads door Google