De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flexcollege Flexibel onderwijs organiseren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flexcollege Flexibel onderwijs organiseren"— Transcript van de presentatie:

1 Flexcollege Flexibel onderwijs organiseren
Marc van Leeuwen & Sander Peters

2 Agenda + Inleiding Rob Smit Opening Wat is het Flexcollege
De ervaringen tot nu toe Interactie Afsluiting Nelie Groen Johan de Jong Doel: Middels deze presentatie de bezoekers informeren over de mogelijkheden en effecten van de workshop Flexcollege. Door inbreng van ervaringsdeskundigen Rob Smit Het ambitieuze ambitieplan 24 Maart 2009

3 Context van het Flexcollege
In 2007 gestart met een open vraag: hoe maken we de onderwijsorganisatie flexibeler? En welke rol speelt ICT daarbij ? Initiatief project flexibel leren in samenwerking met ROC-i partners Uitvoering project in afstemming met de kenniskring Onderwijslogistiek opgericht met als doel visieontwikkeling rond vraagstukken onderwijslogistiek

4 Bestaande initiatieven en partners in de workshop
landelijke initiatieven Partners in de workshops

5 De stemkastjes:

6 Welke rol heeft u binnen uw onderwijs organisatie?
Binnen mijn werk heb ik de volgende functie: Onderwijs directeur Onderwijs manager Manager op centraal niveau Directeur op centraal niveau Teamleider Docent Beleidsmedewerker ICT medewerker

7 Workshoptraject Flexibel leren
intake workshop I FlexCollege voor- bereiding workshop II (maatwerk) evaluatie workshop- catalogus onderwerp diepgang 7

8

9 Doel en werkwijze workshop (2) Verschillen in niveaus
“Analysetool” Experimenteren Onderwerp Flexibiliseren

10 Proces in hoofdlijnen

11 “Onderwijs Catalogus”
Leeractiviteiten: Competentieontwikkeling “Vak”-gerichte onderwijsactiviteiten

12 “Resource Catalogus”

13 Studentendossier Studiepunten Competentiegroei Behalen van toetsen
Individueel programma Op basis van het dossier: ‘wat moet ik nog?’ Uitgangspunt voor planning onderwijs! De ambitie is: verdere flexibilisering

14 Analyse Tool FlexCollege heeft een analysetool laten ontwikkelen ter ondersteuning van besluitvorming over flexibliseren De tool is maatwerk voor het FlexCollege en ontwikkeld door de TU Delft in samenwerking met OU Scenario’s voor verdergaande flexibiliteit kunnen met elkaar worden vergeleken Indicatoren zijn: studieduur zo kort mogelijk optimale bezetting docententeams optimale bezetting accomodatie

15 Algoritmes Input variabelen Studieduur Docenten teams Onderwijs catalogus Uitval Onderwijs- model Computer Simulatie Simulatie run Flexibele planning Docent- groepen CGO Invoer bestand Acco- modaties Algoritmes: vanuit de huidige mbo praktijk Opleidingen Accommo- daties Instroom deelnemers Curriculum 15

16 Vervolgmodules Richtinggevende uitspraken flexibilisering en het doordenken van de consequenties Het opstellen van een programma (businesscase) voor aspecten flexibilisering: bijvoorbeeld onderwijscatalogus Uitgangspunten in een programma van eisen aan ICT (Cultuur)veranderingsaspecten bij flexibilisering en komen tot een veranderaanpak. Tweede workshops: ROC Eindhoven: TIME: Flexibilisering: Planning (logistiek), Organisatie (medewerkers), Opleidingen, Systemen (ICT). ROC Leiden: gezamenlijke nieuwbouw: verkenning gezamenlijke onderwijscatalogus Nova college: eisen aan ICT ondersteuning: opvolger voor nOISe ROC Nijmegen: geen tweede college: check op hun richtinggevende uitspraken t.a.v. flexibilisering In de pen: Wellantcollege, Mondriaan, IDcollege

17 De workshop flexcollege kan een toegevoegde waarde zijn binnen onze organisatie?
Ja Nee Weet er nog onvoldoende van

18 De ervaringen Rob Smit Nelie Groen Johan de Jong Tweede workshops: ROC Eindhoven: TIME: Flexibilisering: Planning (logistiek), Organisatie (medewerkers), Opleidingen, Systemen (ICT). ROC Leiden: gezamenlijke nieuwbouw: verkenning gezamenlijke onderwijscatalogus Nova college: eisen aan ICT ondersteuning: opvolger voor nOISe ROC Nijmegen: geen tweede college: check op hun richtinggevende uitspraken t.a.v. flexibilisering In de pen: Wellantcollege, Mondriaan, IDcollege Wat zijn de opbrengsten van de workshop Flexcollege bij deze onderwijsinstellingen?

19 Welke flexibiliseringmogelijkheden spelen binnen uw instelling een rol?
Tweede workshops: ROC Eindhoven: TIME: Flexibilisering: Planning (logistiek), Organisatie (medewerkers), Opleidingen, Systemen (ICT). ROC Leiden: gezamenlijke nieuwbouw: verkenning gezamenlijke onderwijscatalogus Nova college: eisen aan ICT ondersteuning: opvolger voor nOISe ROC Nijmegen: geen tweede college: check op hun richtinggevende uitspraken t.a.v. flexibilisering In de pen: Wellantcollege, Mondriaan, IDcollege

20 Van welke vorm van flexibiliteit is binnen uw organisatie de grootste behoefte?
Variabele instroom EVC Vrijstelling Herinstroom Vrij programma Uitstroom met deel certificaat Studietijd variatie Studieonderbreking Inhuur onderwijscapaciteit Beschikbaarheid onderwijslocaties Tweede workshops: ROC Eindhoven: TIME: Flexibilisering: Planning (logistiek), Organisatie (medewerkers), Opleidingen, Systemen (ICT). ROC Leiden: gezamenlijke nieuwbouw: verkenning gezamenlijke onderwijscatalogus Nova college: eisen aan ICT ondersteuning: opvolger voor nOISe ROC Nijmegen: geen tweede college: check op hun richtinggevende uitspraken t.a.v. flexibilisering In de pen: Wellantcollege, Mondriaan, IDcollege

21 Welke proces op het vlak van bedrijfsvoering krijgt binnen uw instelling de hoogste prioriteit
Visie/strategie vormen rond flexibiliseren Prioriteren flexibiliseringmaatregelen Draagvlak voor verandering creëren binnen de instelling Inrichten onderwijsrepository Begeleiden/voortgangsmanagement Herinrichten onderwijsteams Vernieuwen ict toepassingen Vernieuwen planning/rooster systeem Tweede workshops: ROC Eindhoven: TIME: Flexibilisering: Planning (logistiek), Organisatie (medewerkers), Opleidingen, Systemen (ICT). ROC Leiden: gezamenlijke nieuwbouw: verkenning gezamenlijke onderwijscatalogus Nova college: eisen aan ICT ondersteuning: opvolger voor nOISe ROC Nijmegen: geen tweede college: check op hun richtinggevende uitspraken t.a.v. flexibilisering In de pen: Wellantcollege, Mondriaan, IDcollege

22 Is of wordt flexibiliteit ingevoerd
ROC breed Per sector/branche Per opleiding Anders Tweede workshops: ROC Eindhoven: TIME: Flexibilisering: Planning (logistiek), Organisatie (medewerkers), Opleidingen, Systemen (ICT). ROC Leiden: gezamenlijke nieuwbouw: verkenning gezamenlijke onderwijscatalogus Nova college: eisen aan ICT ondersteuning: opvolger voor nOISe ROC Nijmegen: geen tweede college: check op hun richtinggevende uitspraken t.a.v. flexibilisering In de pen: Wellantcollege, Mondriaan, IDcollege

23 Wenst u meer informatie- of een informerend gesprek over de workshop Flexcollege
Ja Nee Even over nadenken Tweede workshops: ROC Eindhoven: TIME: Flexibilisering: Planning (logistiek), Organisatie (medewerkers), Opleidingen, Systemen (ICT). ROC Leiden: gezamenlijke nieuwbouw: verkenning gezamenlijke onderwijscatalogus Nova college: eisen aan ICT ondersteuning: opvolger voor nOISe ROC Nijmegen: geen tweede college: check op hun richtinggevende uitspraken t.a.v. flexibilisering In de pen: Wellantcollege, Mondriaan, IDcollege

24 Marc van Leeuwen mlq@t-tb.com 06-12963929
Sander Peters


Download ppt "Flexcollege Flexibel onderwijs organiseren"

Verwante presentaties


Ads door Google