De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studietaak De studietaak staat centraal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studietaak De studietaak staat centraal"— Transcript van de presentatie:

1 Competentie gebaseerd afstandsonderwijs CELSTEC, Open University of the Netherlands

2 Studietaak De studietaak staat centraal
De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak Studietaak De studietaak staat centraal Inleiding Opdracht Bronmateriaal Tijd, duur, studiedruk Integraal in de studietaak / opdracht aandacht voor transfer verhogende maatregelen: Peer review Reflectie Self explanation De context van de studietaak voorziet in Fasering Variabiliteit

3 De leerling centraal Wat wil je dat de leerling oppikt van je vak?
Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak De leerling centraal Wat wil je dat de leerling oppikt van je vak? Wat wil je dat de leerling meeneemt van je vak? Hoe motiveer je de leerling? Waar is je leerling mee bezig? Waar is je leerling mee geholpen? Waarin is je leerling geïnteresseerd?

4 Leren = veranderen Welke impact wil je hebben?
Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak Leren = veranderen Welke impact wil je hebben? Op het functioneren van de leerling? Op de groep (klas, team, syndicaat, organisatie) Hoe kan de leerling laten zien dat hij is veranderd? Functioneren Kennis Inzicht Vaardigheden Vorming Houding Ethiek Leervermogen Zelfstandigheid

5 Competenties Competenties: Niet noodzakelijk alle dimensies altijd
Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak Competenties Competenties: Kennis, vaardigheden,attitude Binnen FEM: kennis van de overheidsbegroting & overheidsuitgaven, aanbestedingsregels kunnen toepassen, integer & onkreukbaar zijn. Niet noodzakelijk alle dimensies altijd Openbaar onderwijs & protestants christelijk onderwijs Bijv. protestants christelijk onderwijs vs openbaar onderwijs In beide gevallen zou je kunnen voorstellen dat een leraar kennis moet hebben van de protestants christelijke leer In beide gevallen zou je je zelfs nog kunnen voorstellen dat de leraar specifiek daaraan gerelateerde vaardigheden moet bezitten Maar enkel in de protestants christelijke school zullen ze ook wensen dat de leraar de protestants christelijke geloof praktiseert en uitdraagt

6 Vakinhoudelijke competenties
Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak Vakinhoudelijke competenties Militaire Operationele Wetenschappen FEM Bedrijfs en bestuurswetenschappen Internationale Veiligheidsstudies Militair recht Schriftelijke communicatie Leiderschap & Militaire ethiek Management vaardigheden Weten? Kunnen? Voelen / uitdragen?

7 Generieke compententies
Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak Generieke compententies Analyseren Overtuigingskracht Inter-persoonlijke sensitiviteit Samenwerken Omgevingsbewustzijn Organisatiebewustzijn Leervermogen Weten? Kunnen? Voelen / uitdragen?

8 Modules & Competenties
Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak Modules & Competenties Analyseren Overtuigingskracht Inter-persoonlijke sensitiviteit Samenwerken Omgevingsbewustzijn Organisatiebewustzijn Leervermogen MOW FEM BBW IVS Militair recht Schriftelijke communicatie Leiderschap & Militaire ethiek MV

9 Competentieprofiel Opdracht
Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak Competentieprofiel Opdracht Per module aangeven aan welke generieke competenties je kan bijdragen Wat moet de leerling dan weten, kunnen, voelen/uitdragen? Hoe kan hij dat in jouw vak / studietaken oefenen? Hoe sluit dat aan op z’n functievervulling?

10 Meten van Competenties
Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak Meten van Competenties Wat ga je meten: Welke impact wil je hebben? Wat moet de leerling meenemen van je vak? Wat moet er veranderen? Hoe ga je dat meten? Hoe kan je de ontwikkeling van competenties monitoren gedurende de opleiding Hoe kan de leerling zelf beoordelen wat hij al wel en niet kan? Wat is je standaard? Welk niveau moet de leerling beheersen? Hoe is dat gerelateerd aan z’n functievervulling? Bijv. protestants christelijk onderwijs vs openbaar onderwijs In beide gevallen zou je kunnen voorstellen dat een leraar kennis moet hebben van de protestants christelijke leer In beide gevallen zou je je zelfs nog kunnen voorstellen dat de leraar specifiek daaraan gerelateerde vaardigheden moet bezitten Maar enkel in de protestants christelijke school zullen ze ook wensen dat de leraar de protestants christelijke geloof praktiseert en uitdraagt

11 Oefenen en toetsen Oefenen van kennis, vaardigheden en attitudes
Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak Oefenen en toetsen Oefenen van kennis, vaardigheden en attitudes Veilig Ruimte voor fouten Ruimte voor nieuwe dingen Toepassen in diverse taken / omgevingen Wat wil je bereiken? Toetsen van kennis, vaardigheden en attitudes Retentie Inzicht Transfer naar andere taakomgevingen Procedures Vaardigheden: snelheid, accuratesse Attitude: goed /fout ? Wat is de standaard?

12 Oefenen Oefenen van kennis, vaardigheden en attitudes
Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak Oefenen Oefenen van kennis, vaardigheden en attitudes Inzicht, begrip, feiten kennis: lezen, verbanden zien, uitleg krijgen, analyseren nieuwe probleemsituaties, bespreken, reflecteren. Snelheid, accuratesse, handigheid: doen, herhalen, variëren, complexiteit en tijdsdruk opvoeren. Begrip, invoelend vermogen, acceptatie, relevantie: uitleg, lezen, discussie, reflectie. . Belangrijk is het zelfsturen door de leerling, daarvoor is het nodig dat hij z’n leerprogressie kan inschatten Zelf-toetsen incl. standaard Peer reviews

13 Toetsing Toetsen van kennis, vaardigheden en attitudes
Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak Toetsing Toetsen van kennis, vaardigheden en attitudes Inzicht, begrip, feiten kennis: Toepassen van kennis in nieuwe probleemsituaties. Kennistoets (open vragen / multiple choice) Snelheid, accuratesse, handigheid: Specifieke taak kunnen uitvoeren binnen bepaalde tijd Specifieke procedures kunnen uitvoeren in vaste volgorde Begrip, invoelend vermogen, acceptatie, relevantie Essay toets, mondelinge toets, attitude test

14 Integrale aanpak Afstemming welke competenties in welke module
Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak Integrale aanpak Afstemming welke competenties in welke module Mogelijkheden voor integratie onderzoeken Afstemming tijdsdruk leerling Afstemming wijze van oefenen en toetsen


Download ppt "Studietaak De studietaak staat centraal"

Verwante presentaties


Ads door Google