De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STRUCTUREEL COMMUNICATIEF RECEPTIE PRODUCTIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "STRUCTUREEL COMMUNICATIEF RECEPTIE PRODUCTIE"— Transcript van de presentatie:

1 STRUCTUREEL COMMUNICATIEF RECEPTIE PRODUCTIE
Grammatica-Vertaal methode (Chomsky: LAD) Krashen: The Natural Approach T.P.R. (Asher) The Silent Way PRODUCTIE (Skinner) Directe Methode Audio-V/ Audio-L Communicatieve benadering

2 Vier fasenmodel voor een lessenserie (Unit) in communicatieve lespakketten:
Introductie Motiveren Activeren van voorkennis Voorbereiden op de functies en noties die aan de orde komen Warming up: creëer een voor leerlingen betekenisvolle contekst Presentatie Luisteren/Lezen/Kijken van of naar nieuw materiaal Semantisering: geef betekenis aan de tekst Oefenen Oefen met nieuwe functies en noties (Besteed aandacht aan grammatica indien nodig) Transfer Gebruik het geleerde in nieuwe contexten

3 Oefeningentypologie van Neuner
Van receptie naar productie Van gesloten naar open Van voorspelbaar naar onvoorspelbaar A-oefeningen Gericht op het begrijpen van geschreven en gesproken teksten. B-oefeningen Taalmiddelen die nodig zijn voor communicatie worden aangeboden en geoefend Reproductief, sterk gestuurd “Gesloten” C-oefeningen Mogelijkheden voor beperkte eigen inbreng Productief “Half-open” D-oefeningen Echte communicatie, alles uit voorgaande oefeningen wordt gecombineerd in een productieve activiteit. (spreken of schrijven).

4 Vier fasenmodel en de typologie van Neuner:
Introductie Motiveren Activeren van voorkennis Voorbereiden op de functies en noties die aan de orde komen Warming up: creëer een voor leerlingen betekenisvolle contekst Presentatie Luisteren/Lezen/Kijken van of naar nieuw materiaal Semantisering: geef betekenis aan de tekst Oefenen Oefen met nieuwe functies en noties (Besteed aandacht aan grammatica indien nodig) Transfer Gebruik het geleerde in nieuwe contexten A B C D

5 Waarom zoveel aandacht voor receptieve vaardigheden?
Hogere beheersingsgraad is haalbaar dan bij productieve vaardigheden; Grote receptieve kennis is meestal vereist voor interactie met sprekers van de vreemde taal; Lees- en luisterervaringen vormen de belangrijkste basis voor productie (vgl. moedertaalverwerving); Zijn erg geschikt voor verwerven van kennis van en inzicht in en begrip voor een vreemde cultuur; Algemene behoefte om de leesvaardigheid van kinderen op een hoger niveau te brengen.

6 De belangrijkste leesstrategieën en bijbehorende leertaken:
Strategie: Voorspellen en verifiëren Leertaken bijvoorbeeld Kennis van de wereld activeren Tekstsoorten herkennen aan hun kenmerken Gericht selectief informatie zoeken Gebruik maken van titel, kopjes, illustraties etc. Voorspelteksten ELZA Strategie: Structureren Leertaken bijvoorbeeld: Kniptekst Schema invullen Kopjes maken bij alinea’s Delen van de tekst in een zin samenvatten Niet-wezenlijke informatie schrappen. Strategie: Detailbegrip en gebruik van redundantie Gatentekst Woordraad-strategieën Beginnen met concentrisch lezen


Download ppt "STRUCTUREEL COMMUNICATIEF RECEPTIE PRODUCTIE"

Verwante presentaties


Ads door Google