De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LLB (met LEV) Kwalificeren van ontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "LLB (met LEV) Kwalificeren van ontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 LLB (met LEV) Kwalificeren van ontwikkeling
Corinne van Dis / Jos van Odijk Beleidsadviseurs Amarantis Onderwijsgroep Voorstellen Projectgroep Herkenbaar Amarantis

2 LLB met LEV kwalificeren van ontwikkeling
Inleiding LLB als onderwijs LLB als kwalificering De projectgroep heeft zich gebogen over het onderwijs: Hoe/Vehikel: Spring omdat flexibel. Denk ook aan kerntaak 8 en 9 Criteria en eigen materiaal Opdracht: Interne motieven zoals identiteit recht op levensbeschouwelijke ontwikkeling. Grote druk op teams met invoering CGO en problematiek rondom goedkeuring Examinering LLB met LEV kwalificeren van ontwikkeling

3 LLB met LEV kwalificeren van ontwikkeling
Herkenbaar Amarantis 3.2 Vormt een eigen mening 3.2 Vormt een eigen verantwoorde mening en durft hierover in gesprek te gaan. De projectgroep heeft zich gebogen over het onderwijs: Aanbod van inhoud: zacht maken van de werkrpocessen en toevoegen van Kerntaak 8 en 9 Het voorbereiden van leerlingen op hun rol van burgers in een pluralistische samenleving, hen kennis te laten maken met democratische processen en respectvolle manieren om met meningsverschillen om te gaan. Vrije mening en meningsuiting Vrije meningsuiting vormt de grondslag voor een democratische samenleving. Allerlei ideeën, meningen en voorstellingen van zaken moeten in het openbare en publieke leven vrijelijk kunnen worden geuit. Een democratische overheid zal, ondermeer door wetgeving, de vrijheid van meningsuiting van haar burgers dienen te waarborgen.  Vrijheid van meningsuiting betekent echter niet dat eenieder ongestraft in het openbaar altijd alles mag zeggen of roepen. Ieder land heeft regels en wetten en stelt eigen grenzen aan de uitingsvrijheid. In iedere democratie worden aldus bepaalde vormen van laster, het verspreiden van sommige leugens, alsook het oproepen tot moord of geweld strafbaar gesteld. LLB met LEV kwalificeren van ontwikkeling

4 LLB met LEV kwalificeren van ontwikkeling
Herkenbaar Amarantis Kerntaak 8 Kan omgaan met de basiservaringen (het eigen verhaal vertellen) Kerntaak 9 Kan de levensbeschouwelijke dialoog aangaan (het verhaal van de ander laten staan zonder het eigen verhaal te verliezen) Eindigheid / Verantwoordelijkheid van falen / Ontvangen en geven / Kwaad en lijden / Het goede. Brondocument impliceert in de oorspronkelijke vorm een opvatting over “de goede” samenleving. Dit is niet te definiëren. Het gaat om het in gesprek gaan met elkaar en hierin verantwoording af te leggen in relatie tot de ander en te praten over wat maakt dat jij doet wat je doet. Met name in kerntaak 8 (Kan omgaan met de basiservaringen – het eigen verhaal vertellen-) komt dit tot uiting. LLB met LEV kwalificeren van ontwikkeling

5 LLB met LEV kwalificeren van ontwikkeling
Expliciet Onderwijs Expliciet en Aantoonbaar Thieme-Meulenhof / Spring Onderwijsscenario´s Expliciet kwalificeren Oude afspraak binnen Asa: 14% Aanbieden van een methode: webbased contentsysteem en vooral trainingen Voorbeelden voor onderwijsscenarios’s (minmale aanbod voor de kerntaken) Vrijheid voor de docenten Thieme: opnemen van “extra Springstof” en toevoeging kerntaak 8 en 9 (ontwikkelgroep en lEVOmateriaal) Werkveld overleg in techniek-bouw/schilderen LLB met LEV kwalificeren van ontwikkeling

6 Kwalificeren en Ontwikkeling
Er is geen eindniveau Wat wil je laten bewijzen Formatief betekende altijd: niet kwalificerend maar voortgang Toetsen van niveau wordt nu een actie van moraalridders. Ontwikkeling is ook te verwoorden als: beweging en het veranderen van positie. Door het oog van anderen / wat betekent de ander voor jouw gedrag en wat doe je anders dan voorheen Ontwikkeling van de deelnemer in relatie tot startopdrachten en ervaren ontwikkeling LLB met LEV kwalificeren van ontwikkeling

7 Kwalificeren en kwaliteit
Visie Deskundigheid Transparant, valide (en betrouwbaar) Afstemming werkwijze Instrumentarium Beroepenveld Standaarden Materiaal is besproken met KCE / CITO / Federatieraad / MBO2010 en inspectie Als zij de antwoorden niet precies kunnen geven wie kan dat dan wel? Deze apart toelichten Verantwoord je wat inspectie vraagt of vanuit je eigen kracht en overtuiging dat je het goed doet? Achteraf kunnen we de “”Portretten wel herkennen” LLB met LEV kwalificeren van ontwikkeling

8 Kwaliteitsaspect 1: Visie
“Ontwikkeling” is een participatief en interactief proces zonder vaste route. Leren ontstaat door interactie en zelfsturing Kwalificering geschiedt middels een portfolio en routegesprekken a. Ontwikkeling = beweging = anders gaan denken b. Leren participeren c. De ander, als voorwaarde d. Waardenvolle begeleiding Startopdracht – traject – deelnemer laat zijn ontwikkeling zien Elk event (voorbeeld: steekpartij) levert reactie op in waarneembaar gedrag en dus een leermoment (en beweging) mits de bewustwording wordt aangereikt. Heb vertrouwen dat deelnemers veel van elkaar leren mits met leermoment door begeleiders bewust wordt gemaakt. Stuur en registratie van activiteiten-, leer-, competentieontwikkelings-, visie en ontwikkelingspad. De driehoek van hoofd-hart-handen (cognities-sociaal-emotioneel) Schering en inslag met algemeen en vastgesteld eindniveau gelijk met Persoonlijke ontwikkeling We kwalificeren via routegesprekken STARR- waarbij het portfolio leidraad is. Inhoud van het portfolio is beschreven. Het is een assessment, liefst met twee personen en mede op basis van het vertrouwen op de intersubjectiviteit. LLB met LEV kwalificeren van ontwikkeling

9 Kwaliteitsaspect 2: Deskundigheid
Trainingen Terugkombijeenkomsten Train de trainer Aparte training voor routegesprekken Bevordering van vaardigheden. Omgaan met controversiële onderwerpen in de klas. Niet alleen instrumenteel Competentie 2 van de wet BIO: Begeleiden bij morele ontwikkeling Trage vragen en reflectie bevorderen. Soms hele teams getraind omdat teammanagers dit zien als een breder belang: passend bij CGO en de nieuwe rol van de docent, Wet BIO, als een deelnemer “gezien” wordt. LLB met LEV kwalificeren van ontwikkeling

10 Kwaliteitsaspect 3: Transparant, Valide
Communicatie Afstemming werkwijze Valide Betrouwbaar ? Via terugkomactiviteiten Ervaringen meenemen in verbetertraject Asa insite en via de lijn Opgenomen in CPL Vulling portfolio. Valide o.a. door een gestructureerd aanbod van opdrachten Betrouwbaar? Hoe herhaalbaar is attituditioneel gedrag? Klaassens van de Universieit van Nijmegen is van mening dat attitude en gedrag niet herhaalbaar te meten is omdat incidenten en situaties hier grote invloed hebben. Bijvoorbeeld: als je vriendje gister ontrouw is geweest zijn vandaag alle jongens bedriegers maar dat blijft niet. Als je een geliefde hebt verloren aan kanker heeft dat effect op je mening over roken etc. Je belevingen, ervaringen, emoties spelen een grote rol. LLB met LEV kwalificeren van ontwikkeling

11 Kwaliteitsaspect 4: Inzet van gemeenschappelijk instrumentarium
Visie document Portfolio met combi-inhoud Voorbeeld POP en reflectieverslag Routegesprekken met voorbeeld vragen en model Er is van alles Let op: het wordt groei roept weer een einddoel op en is stadiumdenken. Ontwikkeling is verandering, beweging, bewustwording en verantwoording Voorbeeld portfolio Trage Vragen Gespreksmodel voor routegesprekken Voorbeeld POP-formulier STAR-methode Reflectieverslagen Luisterend leven LLB met LEV kwalificeren van ontwikkeling

12 Het delen van de visie met andere ROC’s
Ontwikkelingsgericht Meerwaarde voor onderwijs Rust en Ruimte Mooie map gemaakt Ander soort gesprekken Voorbereiden van de routegesprekken door gesprekken aan de keukentafel “Moet ik dan bewaren wat ik gemaakt heb? Veiligheid is van groot belang Het gaat echt ergens over LLB met LEV kwalificeren van ontwikkeling

13 Voldoen we aan de standaarden?
Standaarden 1 t/m 8 Standaard 4 en 5 (Product) Inspectie OC&W Mooie map gemaakt Ander soort gesprekken Voorbereiden van de routegesprekken door gesprekken aan de keukentafel “Moet ik dan bewaren wat ik gemaakt heb? Veiligheid is van groot belang Het gaat echt ergens over LLB met LEV kwalificeren van ontwikkeling

14 Ervaringen Kwalificeren LLB
Praktijkervaring binnen `Natuurlijk Leren` Routegesprekken Doen en bewijzen door deelnemers Feedback tijdens terugkommomenten Mooie map gemaakt Ander soort gesprekken Voorbereiden van de routegesprekken door gesprekken aan de keukentafel “Moet ik dan bewaren wat ik gemaakt heb? Veiligheid is van groot belang Het gaat echt ergens over LLB met LEV kwalificeren van ontwikkeling

15 Stellingen en te maken keuzes
Alle docenten zijn deskundig voor LLB Zonder kwalificering verdampt LLB Examineren vraagt om het beschrijven van niveaus Het bedrijfsleven vindt dit zonde van de tijd Basiscompetenties en wat te doen bij stressvolle situaties? Zie ook wet BIO Drievoudige kwalificering Niet dus Presentaties aan beroepenveld: gaan jullie nu pas? LLB met LEV kwalificeren van ontwikkeling

16 Stellingen en te maken keuzes
LLB is een (be)sturingsfilosofie Voor volwassenen heeft LLB geen meerwaarde Elke docent moet over de competenties beschikken om LLB te geven LLB kan valide en betrouwbaar geëxamineerd worden EVC voor LLB”KT 1 en 2 in POP 3 t/m een reflectieverslag over life events Dag voor 8 en 9 in ontwikkeling Zie eerdere opmerkingen Wettelijke en beleidskaders LLB met LEV kwalificeren van ontwikkeling


Download ppt "LLB (met LEV) Kwalificeren van ontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google