De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

T-AfL-Q: 0-meting en actieplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "T-AfL-Q: 0-meting en actieplan"— Transcript van de presentatie:

1 T-AfL-Q: 0-meting en actieplan
04/04/2017 T-AfL-Q: 0-meting en actieplan Judith Gulikers, ECS/WUR Samenwerking Programma Professionalisering Docenten (ECS/WUR) en Groen Proeven

2 Inhoud Achtergronden (zie handout mapje)
04/04/2017 Achtergronden (zie handout mapje) Kaders, definities en achtergronden) Vertaling naar GP De vragenlijst (waaruit bestaat dit?) De nul-meting in de AOC’s De rapportage (welke info komt erin?) Wat levert het je op Verwachtingen Groen Proeven Experts

3 04/04/2017 De nulmeting

4 De nul-meting 04/04/2017 Samenwerking Groen Proeven, Groen Proeven experts en hun eigen AOC’s en schoollocaties, met onderzoek van WUR (Judith Gulikers) Aanleiding: pilots hebben duidelijk getoond dat de voorbereiding op de PvB’s (dus het voorafgaande onderwijs) nog om de nodige veranderingen vraagt Nul-meting: in hoeverre voeren docenten op dit moment activiteiten uit die passen bij cgo en beoordelen met de PvB? Geeft ons als project goede input én de instelling zelf

5 De nul-meting: praktische uitvoering
04/04/2017 Digitaal in te vullen, op ieder moment, op iedere computer Zoveel mogelijk docenten op het AOC: verschillende locaties praktijk/avo docenten met/zonder Groen Proeven ervaring alle leerjaren kunnen meedoen

6 Opbouw van digitale vragenlijst
04/04/2017 Wat algemene / achtergrondvragen Enkele vragen rondom ervaring met en houding tov. Competetiegericht onderwijs en beoordelen 3 vragen over: gebruik van nieuwe toetsvormen, gebruik van realistische opdrachten, gebruik van meer of minder gestructureerde opdrachten * Teacher – assessment for Learning - Questionnaire

7 Rapportage (krijgt expert via Judith)
04/04/2017 Niveau van rapporteren per school (locatieoverstijgend) per locatie niet individueel (dus anoniem) Inhoud Eerst enkele algemene gegevens: hoeveel docenten hebben ingevuld beroepsgericht, Avo, anders ervaring + houding tov. Cgo/cgb ervaring met Groen Proeven Er wordt niet op docentniveau gerapporteerd, dus voor een individuele docent is dit anoniem. Docent zal obv rapportages niet individueel door zijn leidinggevende aangesproken kunnen worden.

8 Inhoud (1) 04/04/2017 Docenten worden gevraagd te scoren op 28 docentactiviteiten ; in hoeverre passen zij bepaalde activiteiten toe? Concreet geeft dit aan: In hoeverre zegt deze docentengroep in de les te doen aan Bespreken van zwakke punten Relateren van lesactiviteiten aan leerdoelen Monitoren van ontwikkeling van leerling Etc...... NB. Ben je ervan bewust dat het hier zelf-rapportages van docenten zijn. Dus in hoeverre ZEGT een docent een bepaalde activiteit te doen. Dan wil nog niet zeggen dat de docent dit ook daadwerkelijk doet in de praktijk.

9 Inhoud (2) In hoeverre zegt deze docentengroep gebruik te maken van:
04/04/2017 In hoeverre zegt deze docentengroep gebruik te maken van: Reflectiegesprekken, zelfbeoordeling door leerling, peer-beoordeling, rubrics, portfolio-gesprekken, PvB’s en beoordelaar van buiten de school Realistische opdrachten in de les Gestructureerde opdrachten / deels gestructureerde opdrachten / vrije opdrachten

10 Wat levert dit concreet op voor AOC/locatie?
04/04/2017 Van alle vragen / activiteiten in de nul-meting verwachten we dat ze: Passen binnen CGO Passend voorbereiden op PvB (competentiegericht beoordelen + reflecteren) Dus hoe hoger een docentengroep scoort op deze activiteiten, hoe verder gevorderd de groep is in CGO activiteiten in de lessen en hoe beter zij voorbereiden op de PvB NB. Ben je ervan bewust dat het hier zelf-rapportages van docenten zijn. Dus in hoeverre ZEGT een docent een bepaalde activiteit te doen. Dan wil nog niet zeggen dat de docent dit ook daadwerkelijk doet in de praktijk.

11 Maar............... Het zijn zelf-rapportages van de docenten!
04/04/2017 Het zijn zelf-rapportages van de docenten! Rapportage geeft een concreet gespreksinstrument over bv. “in hoeverre doe jij / doen wij deze activiteiten daadwerkelijk?” “welke activiteiten doen wij heel veel, en waarin kunnen en willen we onze praktijk verbeteren?” Docenten kunnen op zichzelf reflecteren, met elkaar in gesprek gaan, en leidinggevende kan met individuele/groepen docenten in gesprek gaan NB. Ben je ervan bewust dat het hier zelf-rapportages van docenten zijn. Dus in hoeverre ZEGT een docent een bepaalde activiteit te doen. Dan wil nog niet zeggen dat de docent dit ook daadwerkelijk doet in de praktijk.

12 Rol GP expert: plan van aanpak
04/04/2017 T-AfL-Q uitzetten op eigen school (verschillende locaties) Deadline 15 oktober Reflectie schrijven op: Eigen ervaring met invullen T-AfL-Q Ervaring en reacties van collega’s, leidinggevenden op school Deadline GP expert dag 15 november Nav. rapportage en in overleg met leidinggevende een plan van aanpak voor eigen AOC maken i.r.t. de invoering van GP

13 Achtergronden T-afl-Q
04/04/2017 Achtergronden T-afl-Q

14 Summatieve assessment
Even wat kaders 04/04/2017 Summatieve assessment Officiële beoordeling van niveau van een leerling op een bepaald moment Ik kan het! Na een leerproces Tbv officiële beslissingen = Assessment OF Learning

15 Formatieve assessment: Waar sta ik? Waar sta je?
Definiëren 04/04/2017 Formatieve assessment: Waar sta ik? Waar sta je? Vindt plaats gedurende het leerproces Kan georganiseerd, maar ook organisch ontstaan (gewoon tijdens de les, in gesprek met een leerling ed) Vraagt om dialoog met, reflectie van student Is toekomstgericht én actiegericht = Assessment FOR learning

16 T-AfL-Q: Teacher – Assessment for Learning – Questionnaire
04/04/2017 Summatief – formatief = Assessment of Learning – Assessment for Learning De Groen Proeven PvB = Assessment of Learning Voorbereidingen op die proeve / leertaken / oefenassessment, gesprekken met leerling = Assessment for Learning

17 Wat is het probleem nu eigenlijk?
04/04/2017 Formatieve assessments Ontwikkelen richting gewenste niveau Tijdens het onderwijs Summatief beoordelen Gewenste niveau beoordelen leren instruc-tie

18 Het probleem: De mismatch!
04/04/2017 Een probleem gezien in de GP pilots, maar ook veel op het MBO Mismatch tussen formatief en summatief leidt tot: Suboptimale voorbereiding van de student Suboptimaal curriculum / onderwijs Suboptimale kwaliteit van summatieve toetsing

19 Essentie leertaak reflectiegesprek PvB:
04/04/2017 leertaak reflectiegesprek PvB: Wat moet leerling hier laten zien? En welk niveau? Gesprek met docent oefentoets leertaak Voorbespreking PvB met de klas PvB communiceert richting voorgaande onderwijs wat er in onderwijs aan bod zou moeten komen, wat leerlingen moeten oefenen en ontwikkelen, waar leerlingen op moeten reflecteren ed. Na afloop van de PvB communiceert het resultaat van de PvB weer naar vervolgonderwijs: wat moet docent en leerling in vervolg onderwijs extra aandacht aan besteden (sterke punten verder uitbreiden en tot uiting laten komen, mogelijkheden creeren om zwakkere punten beter te oefenen. leertaak zelfbeoordeling

20 Relatie PvB en onderwijs
04/04/2017 PvB communiceert richting voorgaande onderwijs wat er in onderwijs aan bod zou moeten komen, wat leerlingen moeten oefenen en ontwikkelen, waar leerlingen op moeten reflecteren ed. Na afloop van de PvB communiceert het resultaat van de PvB weer naar vervolgonderwijs: wat moet docent en leerling in vervolg onderwijs extra aandacht aan besteden (sterke punten verder uitbreiden en tot uiting laten komen, mogelijkheden creëren om zwakkere punten beter te oefenen)

21 De 0-Meting van de T-AfL-Q
04/04/2017 2 schalen Monitoring: activiteiten gericht op het in kaart brengen van ontwikkeling van leerling, ook door leerling zelf (= self-monitoring) + geven van gerichte feedback Scaffolding: stellen van duidelijke doelen (waar werk je naartoe), relateren van (leer)activiteiten aan deze doelen ook in dialoog met de leerling

22 Monitoring vragen (in totaal 16)
04/04/2017 Ik stimuleer mijn leerlingen om na te denken over hoe zij hun schoolwerk kunnen verbeteren. Ik stimuleer leerlingen om terug te kijken op hun leerproces en om te bedenken wat ze een volgende keer beter anders kunnen doen. Ik laat mijn leerlingen weten wat hun sterke punten zijn op het gebied van leren. Ik laat mijn leerlingen weten wat hun zwakke punten zijn op het gebied van leren. Ik stel samen met mijn leerlingen een strategie vast om hun zwakke punten te verbeteren

23 Scaffolding vragen (12 vragen)
04/04/2017 Tijdens de les kunnen de leerlingen laten zien wat ze hebben geleerd Ik ga met mijn leerlingen in discussie over de antwoorden. Ik sta open voor de inbreng van mijn leerlingen in de klas. Ik zorg ervoor dat de leerling weet aan welke punten hij of zij moet werken om zijn of haar resultaten te verbeteren.


Download ppt "T-AfL-Q: 0-meting en actieplan"

Verwante presentaties


Ads door Google